Księga Wyjścia 36:1-38

36  „Becalel będzie pracował wraz z Oholiabem, a także z każdym zdolnym rzemieślnikiem*, któremu Jehowa udzielił mądrości i zrozumienia, żeby umieli wykonać wszelką pracę związaną ze świętym namiotem i zrobić wszystko zgodnie z poleceniem Jehowy”+.  Mojżesz wezwał Becalela i Oholiaba oraz każdego zdolnego rzemieślnika, którego Jehowa obdarzył mądrością+ — każdego, kogo serce pobudzało do wykonania tej pracy+.  I wzięli oni od Mojżesza wszystkie dary+, które Izraelici przynieśli na wykonanie pracy związanej ze świętym namiotem. Ale Izraelici dalej przynosili mu co rano dobrowolne dary ofiarne.  Potem, gdy już rozpoczęto świętą pracę, wszyscy zdolni rzemieślnicy zaczęli jeden po drugim przychodzić  i mówić Mojżeszowi: „Lud przynosi znacznie więcej, niż jest potrzebne do pracy, którą nakazał wykonać Jehowa”.  Mojżesz polecił więc rozgłosić po obozie następującą wiadomość: „Niech nikt już nie przynosi darów na budowę przybytku”. Wtedy Izraelici przestali je przynosić.  Materiałów wystarczyło na wykonanie całej pracy, a nawet było ich za dużo.  Wszyscy zdolni rzemieślnicy+ wykonali przybytek+ z 10 płócien utkanych ze skręcanego lnu wysokiej jakości, niebieskiej nici, purpurowej wełny i szkarłatu. Wyhaftował* na nich cheruby+.  Długość każdego płótna wynosiła 28 łokci*, a szerokość 4 łokcie. Wszystkie płótna miały takie same rozmiary. 10  Następnie pięć płócien połączył w jedną część, a pięć pozostałych w drugą. 11  Potem wykonał pętle z niebieskiej nici na skraju jednej części, na brzegu ostatniego płótna, w miejscu, w którym miała się ona łączyć z drugą częścią. To samo zrobił na skraju drugiej części. 12  Wykonał 50 pętli na jednej części i 50 na skraju drugiej — pętla naprzeciw pętli — tak żeby połączyć obie części. 13  W końcu wykonał 50 złotych klamer i spiął nimi obie części połączonych ze sobą płócien. W ten sposób przybytek tworzył jedną całość. 14  Następnie wykonał 11 tkanin z koziej sierści jako nakrycie przybytku+. 15  Długość każdej tkaniny wynosiła 30 łokci, a szerokość 4 łokcie. Każda z tych 11 tkanin miała takie same rozmiary. 16  Potem pięć tkanin połączył w jedną część, a sześć pozostałych w drugą część. 17  Następnie wykonał 50 pętli na skraju jednej części, na brzegu ostatniej tkaniny, i 50 na skraju drugiej części, tak żeby można je było ze sobą połączyć. 18  Zrobił też 50 miedzianych klamer, żeby połączyć namiot w jedną całość. 19  Ze skór baranich farbowanych na czerwono sporządził nakrycie na namiot, a na wierzch nakrycie ze skór foczych+. 20  Z drewna akacjowego+ zrobił ramy przybytku i postawił je pionowo+. 21  Wysokość każdej ramy wynosiła 10 łokci, a szerokość półtora łokcia. 22  Każda rama miała dwa czopy osadzone obok siebie. Tak wykonał wszystkie ramy przybytku. 23  Wykonał więc 20 ram na południową stronę przybytku. 24  Ponadto pod te 20 ram wykonał 40 srebrnych podstaw z gniazdem — dwie podstawy z gniazdem pod każdą z ram z dwoma czopami+. 25  Również na drugą stronę przybytku, stronę północną, wykonał 20 ram 26  oraz 40 srebrnych podstaw z gniazdem — dwie podstawy z gniazdem pod każdą ramę. 27  A na tylną, zachodnią, stronę przybytku wykonał sześć ram+. 28  Wykonał też dwie ramy jako podpory w dwóch tylnych narożnikach przybytku. 29  Każda podpora składała się z dwóch takich samych elementów, umocowanych przy podstawie i połączonych u góry przy pierwszym pierścieniu. Tak zrobił dwie narożne podpory. 30  Ogółem było więc osiem ram i 16 srebrnych podstaw z gniazdem — po dwie podstawy z gniazdem pod każdą ramą. 31  Potem wykonał poprzeczki z drewna akacjowego: pięć do ram z jednej strony przybytku+, 32  pięć do ram z drugiej strony przybytku i pięć do ram na tylną, zachodnią, stronę przybytku. 33  Przez środek ram — od jednego końca do drugiego — biegła poprzeczka środkowa. 34  Ramy pokrył złotem i wykonał pierścienie ze złota jako uchwyty dla poprzeczek. Poprzeczki również pokrył złotem+. 35  Później wykonał zasłonę+ z niebieskiej nici, purpurowej wełny, szkarłatu i skręcanego lnu wysokiej jakości. I wyhaftował na niej cheruby+. 36  Potem wykonał cztery akacjowe słupy, na których miała wisieć zasłona, i pokrył je złotem. Zrobił też złote haki i odlał cztery srebrne podstawy z gniazdem do osadzenia słupów. 37  Następnie z niebieskiej nici, purpurowej wełny, szkarłatu i skręcanego lnu wysokiej jakości utkał kotarę, która miała zasłaniać wejście do namiotu+. 38  Zrobił także pięć słupów i haki do kotary. Wierzchołki słupów i mocowania* pokrył złotem, lecz pięć podstaw z gniazdem było z miedzi.

Przypisy

Dosł. „każdym mężczyzną mądrego serca”.
Najwyraźniej chodzi o Becalela.
Łokieć odpowiadał 44,5 cm. Zob. Dodatek B14.
Lub „pierścienie; pętle; taśmy”. Chodzi o elementy łączące konstrukcję.

Komentarze

Multimedia