Księga Wyjścia 35:1-35

35  Później Mojżesz zwołał cały zbór Izraelitów i powiedział im: „Oto co Jehowa nakazał wam robić+:  Sześć dni możecie pracować, ale siódmy dzień będzie dla was święty. Będzie to szabat ku czci Jehowy, dzień całkowitego odpoczynku+. Kto by wykonywał wtedy pracę, zostanie uśmiercony+.  W dniu szabatu nie wolno wam w domach rozpalać ognia”.  Mojżesz dalej mówił do całego zboru Izraelitów: „Oto co nakazał Jehowa:  ‚Zbierzcie dar ofiarny dla Jehowy+. Niech każdy, kogo pobudza do tego serce+, przyniesie w darze dla Jehowy: złoto, srebro, miedź,  niebieską nić, purpurową wełnę, szkarłat, len wysokiej jakości, sierść kozią+,  skóry baranie farbowane na czerwono, skóry focze, drewno akacjowe,  oliwę do lamp, balsam do sporządzania olejku do namaszczania i wonnego kadzidła+,  onyks oraz inne kamienie, które mają ozdabiać efod+ i napierśnik+. 10  „‚Niech wszyscy zdolni* rzemieślnicy+ spośród was przyjdą i wykonają wszystko, co nakazał Jehowa, 11  mianowicie: przybytek, namiot i jego nakrycie, klamry, ramy, poprzeczki, słupy oraz podstawy z gniazdem; 12  Arkę+ i drążki do niej+, pokrywę+ oraz zasłonę+; 13  stół+ z drążkami i wszystkimi naczyniami, jak również chleb pokładny+; 14  świecznik+ wraz z przyborami i lampami, a także oliwę do lamp+; 15  ołtarz kadzielny+ z drążkami; olejek do namaszczania i wonne kadzidło+; kotarę, która będzie zasłaniała wejście do przybytku; 16  ołtarz całopalny+ wraz z miedzianą kratą, drążkami i wszystkimi innymi przyborami; basen oraz jego podstawę+; 17  zasłony na ogrodzenie dziedzińca+, słupy i podstawy z gniazdem oraz kotarę, która będzie wisiała w bramie dziedzińca; 18  paliki namiotowe przybytku i paliki namiotowe ogrodzenia dziedzińca oraz sznury+; 19  misternie utkane szaty+ do usługiwania w sanktuarium, święte szaty dla kapłana Aarona+ i dla jego synów do pełnienia służby kapłańskiej’”. 20  Cały zbór Izraelitów odszedł więc od Mojżesza. 21  Potem każdy, kogo skłoniło serce+ i kogo pobudził duch, przyniósł Jehowie dar ofiarny przeznaczony na namiot spotkania i na wszelką związaną z nim służbę oraz na święte szaty. 22  I przychodzili wszyscy, których pobudzało do tego serce — mężczyźni, jak również kobiety. Przynosili broszki, kolczyki, pierścienie i inne ozdoby, a także wszelkie przedmioty ze złota. Wszyscy ofiarowali to złoto w darze* dla Jehowy+. 23  Tak samo każdy, kto tylko miał, przyniósł niebieską nić, purpurową wełnę, szkarłat, len wysokiej jakości, sierść kozią, skóry baranie farbowane na czerwono i skóry focze. 24  Wszyscy, którzy przynieśli srebro i miedź, złożyli to w darze dla Jehowy. Również wszyscy, którzy mieli drewno akacjowe, przynieśli je, żeby zostało wykorzystane przy różnych pracach. 25  Wszystkie kobiety biegłe w swoim rzemiośle+ przyniosły to, co własnoręcznie uprzędły: niebieską nić, purpurową wełnę, szkarłat i len wysokiej jakości. 26  I wszystkie umiejętne kobiety, które pobudziło do tego serce, przędły sierść kozią. 27  A naczelnicy przynieśli onyks oraz inne kamienie, które miały ozdabiać efod i napierśnik+, 28  a także balsam oraz oliwę do lamp i do sporządzania olejku do namaszczania+ i wonnego kadzidła+. 29  Wszyscy mężczyźni i kobiety, których pobudziło do tego serce, przynieśli coś, co mogłoby się przydać przy wykonywaniu pracy zleconej przez Jehowę za pośrednictwem Mojżesza. Izraelici przynieśli to jako dobrowolny dar ofiarny dla Jehowy+. 30  Wtedy Mojżesz powiedział do Izraelitów: „Jehowa wybrał Becalela, syna Uriego, syna Chura z plemienia Judy+. 31  I napełnił go duchem Bożym, dając mu mądrość, zrozumienie i wiedzę, dzięki czemu będzie mistrzem w każdym rodzaju rzemiosła. 32  Będzie umiał tworzyć projekty, obrabiać złoto, srebro oraz miedź, 33  ciąć kamienie i osadzać je w oprawach, a także wykonywać wszelkiego rodzaju kunsztowne wyroby z drewna. 34  Ponadto Bóg obdarzył go umiejętnością nauczania innych, podobnie jak Oholiaba+, syna Achisamacha z plemienia Dana. 35  Napełnił ich serca mądrością*+, żeby mogli wykonać wszelkiego rodzaju prace rzemieślnicze, prace związane z projektowaniem, haftowaniem i tkaniem z użyciem niebieskiej nici, purpurowej wełny, szkarłatu i lnu wysokiej jakości. Mężczyźni ci wykonają wszelkie prace i przygotują wszystkie projekty.

Przypisy

Dosł. „mądrego serca”.
Lub „na ofiarę kołysaną”.
Lub „uzdolnił ich”.

Komentarze

Multimedia