Księga Wyjścia 23:1-33

23  „Nie rozpowszechniaj nieprawdziwych wiadomości+. Nie współpracuj z niegodziwym, składając zeznania w złych zamiarach+.  Nie idź za większością, jeśli czyni zło. Kiedy składasz zeznania, nie wypaczaj prawdy, żeby się przypodobać większości.  Masz być bezstronny w sporze dotyczącym ubogiego+.  „Jeżeli zobaczysz zabłąkanego byka lub osła swojego nieprzyjaciela, to masz go do niego zaprowadzić+.  Gdybyś zobaczył, że osioł należący do kogoś, kto cię nienawidzi, upadł pod ciężarem, to nie wolno ci obojętnie przejść obok. Masz mu pomóc uwolnić zwierzę+.  „Nie wypaczaj sprawiedliwości, gdy jest rozstrzygana sprawa ubogiego+.  „Nie miej nic wspólnego z fałszywymi oskarżeniami*. Nie przyczyniaj się do śmierci niewinnego i prawego, bo ja nie uniewinnię niegodziwego*+.  „Nie przyjmuj łapówki, bo łapówka zaślepia nawet rozsądnych i może wypaczyć słowa prawych+.  „Nie wolno ci uciskać mieszkającego wśród was cudzoziemca. Dobrze wiesz, co to znaczy być cudzoziemcem*, bo sam nim byłeś w Egipcie+. 10  „Przez sześć lat masz obsiewać swoją ziemię i zbierać jej plon+. 11  Ale w siódmym roku nie uprawiaj jej, niech leży odłogiem. To, co samo na niej wyrośnie, będą jeść ubodzy spośród twojego ludu, a co pozostawią, zjedzą dzikie zwierzęta. Masz tak postąpić również ze swoją winnicą i sadem oliwnym. 12  „Sześć dni wykonuj swoją pracę. Ale w siódmym dniu nie pracuj, żeby mógł odpocząć twój byk i osioł i żeby odetchnął twój niewolnik* oraz mieszkający wśród was cudzoziemiec+. 13  „Przestrzegaj wszystkiego, co ci powiedziałem+. Nie wspominaj imion innych bogów. Nikt nie może ich usłyszeć z twoich ust+. 14  „Trzy razy w roku masz obchodzić święto ku mojej czci+. 15  Będziesz obchodził Święto Przaśników+. Przez siedem dni będziesz jadł przaśny chleb, tak jak ci nakazałem. Masz to robić w wyznaczonym czasie w miesiącu abib*+, bo wtedy wyszedłeś z Egiptu. Niech nikt nie staje przede mną z pustymi rękami+. 16  Masz też obchodzić Święto Żniw*, gdy zbierasz pierwsze dojrzałe plony swojej pracy — to, co posiałeś w polu+. A pod koniec roku, gdy będziesz zbierał z pola ostatnie plony swojej pracy, masz obchodzić Święto Zbiorów*+. 17  Trzy razy w roku wszyscy mężczyźni mają stanąć przed prawdziwym Panem, Jehową+. 18  „Nie wolno ci ofiarować krwi mojej ofiary razem z czymś, co zostało przygotowane na zakwasie. A tłuszcz ofiarowany w czasie moich świąt nie może być przechowywany przez noc aż do rana. 19  „Najlepsze z pierwszych dojrzałych plonów swej ziemi masz przynieść do domu Jehowy, swojego Boga+. „Nie wolno ci gotować koźlęcia w mleku jego matki+. 20  „Posyłam przed wami anioła+, żeby was strzegł w drodze i zaprowadził na miejsce, które przygotowałem+. 21  We wszystkim słuchajcie jego głosu. Nie buntujcie się przeciwko niemu. Jeżeli się zbuntujecie, on nie przebaczy waszych przewinień+, bo występuje w moim imieniu*. 22  Jeśli jednak będziecie całkowicie posłuszni jego głosowi i będziecie robić wszystko, co wam powiem, to stanę się wrogiem dla waszych wrogów i przeciwstawię się waszym przeciwnikom. 23  Mój anioł pójdzie przed wami i zaprowadzi was do kraju Amorytów, Hetytów, Peryzzytów, Kananejczyków, Chiwwitów i Jebusytów, a ja ich zgładzę+. 24  Nie wolno wam się kłaniać ich bogom ani im służyć*. Nie wolno wam naśladować ich praktyk+. Macie zniszczyć ich bożki i roztrzaskać ich święte słupy*+. 25  Służcie Jehowie, swojemu Bogu+. A ja pobłogosławię wasz chleb i waszą wodę+. Usunę spośród was choroby+. 26  Żadna kobieta w waszej ziemi nie będzie niepłodna ani nie poroni+. I dam wam długie życie*. 27  „Narody, do których pójdziecie, usłyszą o mnie i zanim jeszcze was zobaczą, będą się bać+. I wywołam wśród nich zamieszanie. Sprawię, że wszyscy wasi wrogowie będą przed wami uciekać*+. 28  Spowoduję, że jeszcze zanim przybędziecie, Chiwwitów, Kananejczyków oraz Hetytów ogarnie bezsilność*+, i ich wypędzę+. 29  Nie wypędzę ich od razu*, żeby ta ziemia nie stała się pustkowiem i żeby nie namnożyło się tam dzikich zwierząt, które by wam zagrażały+. 30  Będę ich wypędzał stopniowo, aż staniecie się liczni i weźmiecie tę ziemię na własność+. 31  „Sprawię, że granice waszego kraju będą się rozciągać od Morza Czerwonego do morza Filistynów i od pustkowia do Eufratu*+. Wydam w wasze ręce mieszkańców tej ziemi i ich wypędzicie+. 32  Nie wolno wam zawierać przymierza z nimi ani z ich bogami+. 33  Nie mogą mieszkać w waszej ziemi, żeby nie skłonili was do grzechu przeciwko mnie. Gdybyście służyli ich bogom, na pewno stałoby się to dla was sidłem”+.

Przypisy

Dosł. „fałszywym słowem”.
Lub „nie uznam niegodziwego za prawego”.
Lub „dobrze znasz duszę cudzoziemca”.
Dosł. „syn twojej niewolnicy”.
Znane też jako Święto Tygodni lub Pięćdziesiątnica.
Znane też jako Święto Szałasów lub Święto Namiotów.
Dosł. „bo w nim jest moje imię”.
Lub „dać się namówić do służenia im”.
Lub „dopełnię liczbę waszych dni”.
Lub „pokażą wam plecy”.
Możliwe też „panika; przerażenie”.
Dosł. „w jednym roku”.
Dosł. „rzeki”.

Komentarze

Multimedia