Księga Sędziów 3:1-31

3  To są narody, którym Jehowa pozwolił pozostać, żeby poprzez nie wypróbować Izraelitów — wszystkich, którzy nie brali udziału w żadnej z wojen o Kanaan+  (chodziło o to, by następne pokolenia Izraelitów, które nie doświadczyły wojny, nauczyły się ją prowadzić):  pięciu władców filistyńskich+, wszyscy Kananejczycy, a także Sydończycy+ oraz Chiwwici+ mieszkający w górach Liban+, od góry Baal-Hermon aż po Lebo-Chamat*+.  Narody te posłużyły za narzędzie do wypróbowania Izraelitów, czy będą posłuszni przykazaniom, które Jehowa dał ich ojcom przez Mojżesza+.  Izraelici mieszkali więc wśród Kananejczyków+, Hetytów, Amorytów, Peryzzytów, Chiwwitów i Jebusytów.  Ich córki brali sobie za żony, a swoje córki dawali ich synom i zaczęli służyć ich bogom+.  Izraelici robili więc to, co w oczach Jehowy było złe, i zapomnieli o swoim Bogu, Jehowie, a oddawali cześć Baalom+ i świętym palom*+.  Wtedy Jehowa bardzo się na nich rozgniewał i wydał* ich w ręce Kuszan-Riszataima, króla Mezopotamii*. Izraelici służyli mu osiem lat.  Gdy zaczęli wołać do Jehowy o pomoc+, Jehowa dał im wybawcę+ — Otniela+, syna Kenaza, młodszego brata Kaleba. 10  Zstąpił na niego duch Jehowy+ i Otniel został sędzią Izraela. Gdy wyruszył do bitwy, Jehowa wydał w jego ręce Kuszan-Riszataima, króla Mezopotamii*, i Otniel go pokonał. 11  Odtąd w tej ziemi panował pokój przez 40 lat. Potem Otniel, syn Kenaza, umarł. 12  A Izraelici znowu zaczęli robić to, co było złe w oczach Jehowy+. Ponieważ dopuszczali się tego, co się Jehowie nie podobało, Jehowa pozwolił królowi Moabu+ Eglonowi zdobyć nad nimi przewagę. 13  Co więcej, Eglon sprzymierzył się z Ammonitami+ i Amalekitami+. Wtedy razem zaatakowali oni Izraela i zdobyli miasto palm*+. 14  Izraelici służyli królowi Moabu Eglonowi 18 lat+. 15  Gdy zaczęli wołać do Jehowy o pomoc+, Jehowa dał im wybawcę+ — Beniaminitę+ Ehuda+, syna Gery. Był on leworęczny+. Po jakimś czasie za jego pośrednictwem Izraelici posłali Eglonowi daninę. 16  Ehud zrobił sobie dwusieczny miecz długi na łokieć* i przypasał go pod szatą do prawego uda. 17  Potem zaniósł daninę Eglonowi. A Eglon był bardzo otyły. 18  Po złożeniu daniny Ehud odesłał tych, którzy ją nieśli. 19  Ale sam zawrócił przy posągach*, które są obok Gilgal+, udał się do króla i powiedział: „Mam dla ciebie, królu, poufną wiadomość”. Wtedy on rozkazał: „Zostawcie nas samych!*”. Na to wszyscy, którzy przy nim stali, wyszli. 20  Król siedział wówczas sam w swojej chłodnej komnacie na dachu. Ehud podszedł do niego i powiedział: „Mam dla ciebie wiadomość od Boga”. On więc podniósł się ze swojego tronu*. 21  Wtedy Ehud lewą ręką wyciągnął miecz przypasany do prawego uda i zatopił go w brzuchu Eglona. 22  Za ostrzem weszła też rękojeść i tłuszcz zakrył ostrze, bo Ehud nie wyciągnął miecza z jego brzucha. I z Eglona zaczął wychodzić kał. 23  Ehud zamknął drzwi komnaty na dachu i je zaryglował, a sam wyszedł przez werandę*. 24  Potem wrócili słudzy Eglona i zorientowali się, że drzwi komnaty na dachu są zaryglowane. Powiedzieli więc: „Pewnie załatwia naturalną potrzebę* w chłodnym wewnętrznym pomieszczeniu”. 25  I czekali, aż w końcu poczuli się zakłopotani. Ponieważ król wciąż nie otwierał drzwi komnaty na dachu, wzięli klucz i sami je otworzyli. Wtedy zobaczyli, że ich pan leży na podłodze* martwy! 26  Gdy oni tak zwlekali, Ehud uciekł, minął posągi*+ i bezpiecznie dotarł do Seiry. 27  Kiedy już się znalazł w górzystym regionie Efraima+, zadął w róg+. Wtedy przybyli do niego Izraelici z tego regionu i Ehud stanął na ich czele. 28  Potem powiedział do nich: „Chodźcie za mną, bo Jehowa wydał waszych wrogów, Moabitów, w wasze ręce”. Ruszyli więc za nim i zajęli brody na Jordanie, żeby odciąć drogę Moabitom, i nikomu nie pozwolili się tamtędy przeprawić. 29  Następnie zabili jakieś 10 000 Moabitów+, silnych i dzielnych wojowników. Ani jeden nie ocalał+. 30  Tego dnia Izraelici pokonali Moab. Odtąd w tej ziemi panował pokój przez 80 lat+. 31  Po Ehudzie Izraelitów wybawił Szamgar+, syn Anata. Zabił on ościeniem bydlęcym+ 600 Filistynów+.

Przypisy

Lub „wejście do Chamatu”.
Dosł. „sprzedał”.
Dosł. „Aram-Naharaim”.
Dosł. „Aramu”.
Chodzi o Jerycho.
Może chodzić o krótki łokieć, czyli 38 cm. Zob. Dodatek B14.
Możliwe też „kamieniołomach”.
Dosł. „cicho!”.
Lub „miejsca”.
Możliwe też „wietrznik”.
Dosł. „okrywa swoje nogi”.
Dosł. „ziemi”.
Możliwe też „kamieniołomy”.

Komentarze

Multimedia