Księga Sędziów 2:1-23

2  Anioł Jehowy+ udał się z Gilgal+ do Bochim i oświadczył: „Wyprowadziłem was z Egiptu do ziemi, którą przysiągłem dać waszym praojcom+. Poza tym powiedziałem: ‚Nigdy nie złamię przymierza, które z wami zawarłem+.  A wam nie wolno zawrzeć przymierza z mieszkańcami tej ziemi+ i macie zburzyć ich ołtarze’+. Wy jednak mnie nie posłuchaliście+. Dlaczego tak zrobiliście?  Z tego powodu powiedziałem jeszcze: ‚Nie wypędzę ich+ i staną się dla was sidłem+, a ich bogowie — przynętą’”+.  Gdy anioł Jehowy przekazał te słowa wszystkim Izraelitom, zaczęli oni głośno płakać.  Dlatego nazwali to miejsce Bochim*. I złożyli tam ofiary Jehowie.  Kiedy Jozue odesłał lud, każdy Izraelita poszedł do swojego dziedzictwa, żeby wziąć ziemię na własność+.  Izraelici służyli Jehowie przez cały okres życia Jozuego i starszych ludu, którzy przeżyli Jozuego i widzieli wszystkie wielkie dzieła Jehowy dokonane na rzecz Izraela+.  A sługa Jehowy Jozue, syn Nuna, umarł w wieku 110 lat+.  Pochowano go na terytorium jego dziedzictwa, w Timnat-Cheres+ w górzystym regionie Efraima, na północ od góry Gaasz+. 10  Całe to pokolenie dołączyło do swoich przodków*. Po nim nastało inne pokolenie, które nie znało Jehowy ani tego, czego On dokonał dla Izraela. 11  W rezultacie Izraelici zaczęli robić to, co było złe w oczach Jehowy, i zaczęli służyć* Baalom+. 12  Porzucili więc Jehowę, Boga swoich ojców, który ich wyprowadził z ziemi egipskiej+. Poszli za innymi bogami — bogami ludów, które ich otaczały+. Kłaniali się im i tym samym obrażali Jehowę+. 13  Porzucili Jehowę, a zaczęli oddawać cześć Baalowi i podobiznom Asztarte+. 14  Wtedy Jehowa bardzo się rozgniewał na Izraelitów i wydał ich w ręce grabieżców, którzy ich łupili+. Sprzedał ich w ręce wrogów, którzy ich otaczali+, tak iż Izraelici nie potrafili się już im przeciwstawić+. 15  Gdziekolwiek szli, ręka Jehowy była przeciw nim i spotykało ich nieszczęście+, tak jak Jehowa im wcześniej powiedział i tak jak Jehowa im wcześniej przysiągł+. Byli przez to bardzo udręczeni+. 16  Wtedy Jehowa powoływał sędziów, którzy ich wybawiali z rąk grabieżców+. 17  Ale Izraelici nie słuchali nawet sędziów. Służyli* innym bogom i się im kłaniali. Szybko zeszli z drogi swoich przodków, którzy byli posłuszni przykazaniom Jehowy+. Nie postępowali tak jak oni. 18  Kiedy Jehowa powoływał sędziego+, Jehowa był z tym sędzią i przez cały okres jego życia wybawiał Izraelitów z rąk wrogów. Bo Jehowa litował się*+, gdy jęczeli z powodu tych, którzy ich gnębili+ i traktowali okrutnie. 19  Ale gdy sędzia umarł, znowu postępowali gorzej niż ich ojcowie — służyli innym bogom i kłaniali się im+, i uparcie w tym trwali. 20  W końcu Jehowa bardzo się rozgniewał na Izraela+ i powiedział: „Ponieważ ten naród złamał przymierze+, które zawarłem z jego praojcami, i nie był mi posłuszny+, 21  to i ja nie wypędzę ani jednego z narodów, które pozostały w tej ziemi po śmierci Jozuego+. 22  W ten sposób wypróbuję Izraelitów, czy będą chodzić drogą Jehowy+, tak jak ich ojcowie”. 23  Jehowa pozwolił więc pozostać tym narodom. Wcześniej nie wypędził ich od razu i nie wydał w ręce Jozuego.

Przypisy

Nazwa ta znaczy „płaczący”.
Poetycki zwrot, którym opisywano śmierć.
Lub „oddawać cześć”.
Lub „uprawiali duchową prostytucję”.
Lub „odczuwał żal”.

Komentarze

Multimedia