Księga Kapłańska 27:1-34

27  Jehowa rzekł jeszcze do Mojżesza:  „Powiedz Izraelitom: ‚Jeżeli ktoś złoży szczególny ślub+, że ofiaruje Jehowie sumę stanowiącą równowartość jakiejś osoby*, to ta suma będzie następująca:  Wartość mężczyzny w wieku od 20 do 60 lat ma wynosić 50 syklów* srebra według wagi świętego sykla*.  Wartość kobiety ma wynosić 30 syklów.  Wartość osoby płci męskiej w wieku od pięciu do 20 lat ma wynosić 20 syklów, a osoby płci żeńskiej — 10 syklów.  Wartość chłopca od miesiąca do pięciu lat ma wynosić 5 syklów, a dziewczynki — 3 sykle.  „‚Wartość mężczyzny w wieku od 60 lat wzwyż ma wynosić 15 syklów, a kobiety — 10 syklów.  Lecz jeśli ktoś, kto składa ślub, jest zbyt biedny, żeby zapłacić ustaloną sumę+, to człowiek taki stanie przed kapłanem, który ustali wartość odpowiednią dla niego — stosownie do tego, na co ślubującego stać+.  „‚Jeżeli ślub dotyczy złożenia Jehowie jakiegoś zwierzęcia, które można Mu złożyć, to każde takie zwierzę ofiarowane Jehowie stanie się czymś świętym. 10  Nie można go zastąpić innym — ani gorszym, ani lepszym. Gdyby jednak ktoś to zrobił, to oba te zwierzęta staną się czymś świętym. 11  A jeśli chodzi o zwierzę nieczyste+, którego nie można składać Jehowie, należy przyprowadzić to zwierzę do kapłana, 12  który oszacuje jego wartość na podstawie tego, jak wygląda. Ocena dokonana przez kapłana będzie wiążąca. 13  Gdyby jednak kiedykolwiek ofiarodawca chciał to zwierzę wykupić, niech do oszacowanej wartości dołoży jedną piątą+. 14  „‚Jeżeli ktoś chce poświęcić swój dom jako coś świętego dla Jehowy, kapłan oceni jego wartość na podstawie jego wyglądu. Wartość ustalona przez kapłana będzie wiążąca+. 15  Lecz gdyby dana osoba chciała wykupić swój dom, to dołoży do oszacowanej wartości jedną piątą i znów będzie należał do niej. 16  „‚Jeżeli ktoś poświęci dla Jehowy część swojego pola, jego wartość należy oszacować proporcjonalnie do ilości ziarna potrzebnego do wysiewu. Chomer* ziarna jęczmienia będzie wynosił 50 syklów srebra. 17  Jeśli ktoś poświęci to pole w roku jubileuszowym+, ustalona wartość się nie zmieni. 18  Jeśli zrobi to po Jubileuszu, to kapłan obliczy, ile lat pozostało do następnego roku jubileuszowego i zmniejszy cenę odpowiednio do tej liczby lat+. 19  Ale gdyby ofiarodawca chciał kiedyś wykupić to pole, dołoży do oszacowanej wartości jedną piątą i znów będzie należało do niego. 20  Gdyby jednak nie wykupił tego pola, a zostałoby ono sprzedane komuś innemu, to nie może go już wykupić. 21  Podczas Jubileuszu pole to zostanie poświęcone dla Jehowy. Stanie się czymś świętym i przejdzie na własność kapłanów+. 22  „‚Jeżeli ktoś poświęci dla Jehowy nabyte przez siebie pole, które nie jest jego dziedziczną własnością+, 23  kapłan obliczy jego wartość na podstawie liczby lat, jakie pozostały do Jubileuszu. Ofiarodawca zapłaci za nie tego samego dnia+. Jest ono czymś świętym dla Jehowy. 24  W roku jubileuszowym pole wróci do tego, od kogo je kupił — do człowieka, dla którego jest ono dziedziczną własnością+. 25  „‚Każdą wartość należy szacować w syklach według wagi świętego sykla. Sykl ma się równać 20 gerom*. 26  „‚Nikt jednak nie może poświęcać dla Jehowy pierworodnego zwierzęcia, ponieważ już należy ono do Niego+ — czy to byk, czy owca. Urodziło się jako pierworodne dla Jehowy+. 27  Jeśli jest to zwierzę nieczyste* i ktoś chce je wykupić, to powinien zapłacić sumę równą oszacowanej wartości i dołożyć do tego jedną piątą+. A gdyby nie zostało wykupione, należy je sprzedać za sumę odpowiadającą oszacowanej wartości. 28  „‚Jeżeli jednak ktoś przeznacza bezwarunkowo* dla Jehowy człowieka, zwierzę czy pole — cokolwiek, co do niego należy — nie może tego sprzedać ani wykupić. Jest to coś szczególnie świętego dla Jehowy+. 29  Żadnej osoby skazanej, przeznaczonej na zagładę* nie można wykupić+. Ma być bezwarunkowo uśmiercona+. 30  „‚Każda dziesiąta część*+ z tego, co urodzi ziemia — czy to z płodów ziemi, czy z owoców drzew — należy do Jehowy. Jest czymś świętym dla Jehowy. 31  Jeśli kiedykolwiek ktoś zechce wykupić część swojej dziesięciny, to do jej wartości ma dołożyć jedną piątą. 32  Jeśli chodzi o wszelkie dziesięciny z bydła, owiec i kóz, ze wszystkiego, co przechodzi pod laską pasterską, co dziesiąte zwierzę ma być czymś świętym dla Jehowy. 33  Nie należy sprawdzać, jak to zwierzę wygląda, nie należy też go zamieniać na inne. Ale gdyby ktoś je zamienił, to oba staną się czymś świętym+. Nie można ich wykupić’”. 34  Takie są przykazania, które Jehowa dał Mojżeszowi dla Izraelitów na górze Synaj+.

Przypisy

Lub „duszy”.
Sykl odpowiadał 11,4 g. Zob. Dodatek B14.
Lub „według sykla ze świętego miejsca”.
Chomer odpowiadał 220 l. Zob. Dodatek B14.
Gera odpowiadała 0,57 g. Zob. Dodatek B14.
Prawdopodobnie chodzi o zwierzę mające jakąś wadę.
Lub „przeznacza na zagładę”. Zob. Słowniczek pojęć.
Lub „dziesięcina”.

Komentarze

Multimedia