Księga Kapłańska 23:1-44

23  Jehowa mówił dalej do Mojżesza:  „Powiedz Izraelitom: ‚Oto okresowe święta+ dla Jehowy, które macie obchodzić*+ — święte zgromadzenia, moje święta:  „‚Sześć dni można wykonywać pracę, ale w siódmym dniu jest szabat. Jest to dzień całkowitego odpoczynku+, święte zgromadzenie. Nie możecie wtedy wykonywać żadnej pracy. Ma to być szabat ku czci Jehowy — wszędzie, gdzie będziecie mieszkać+.  „‚Takie są okresowe święta dla Jehowy, święte zgromadzenia, które macie zwoływać w wyznaczonych porach:  W 14 dniu miesiąca pierwszego+, o zmierzchu*, jest Pascha+ ku czci Jehowy.  „‚W 15 dniu tego miesiąca zaczyna się Święto Przaśników ku czci Jehowy+. Przez siedem dni macie jeść przaśny chleb+.  Pierwszego dnia urządzicie święte zgromadzenie+. Nie możecie wtedy wykonywać żadnej ciężkiej pracy.  Przez siedem dni będziecie składać Jehowie ofiary spalane w ogniu. Siódmego dnia będzie święte zgromadzenie. Nie możecie wtedy wykonywać żadnej ciężkiej pracy’”.  Jehowa rzekł jeszcze do Mojżesza: 10  „Powiedz Izraelitom: ‚Gdy już wejdziecie do ziemi, którą wam daję, to w czasie żniw pierwszy snop* z waszych zbiorów+ macie przynieść do kapłana+. 11  A on będzie kołysał tym snopem przed Jehową, żeby zjednać wam Jego uznanie. Będzie to robił następnego dnia po szabacie. 12  W tym samym dniu, w którym kapłan będzie kołysał snopem, złożycie też zdrowego rocznego baranka na całopalenie dla Jehowy. 13  Na ofiarę zbożową* złożycie dwie dziesiąte efy* najlepszej mąki wymieszanej z oliwą. Będzie to ofiara o przyjemnej* woni, ofiara dla Jehowy spalana w ogniu. A na ofiarę płynną złożycie ćwierć hinu* wina. 14  I aż do dnia, w którym przyniesiecie te ofiary dla swojego Boga, z nowego zboża nie wolno wam jeść ani chleba, ani ziarna — czy to prażonego, czy świeżego. Będzie to trwałe postanowienie dla wszystkich waszych pokoleń — wszędzie, gdzie będziecie mieszkać. 15  „‚Od dnia po szabacie, czyli od dnia, gdy przyniesiecie snopek na ofiarę kołysaną, odliczycie siedem szabatów+, siedem pełnych tygodni. 16  Następnego dnia po siódmym szabacie, czyli 50 dnia+, złożycie Jehowie ofiarę zbożową z nowego ziarna+. 17  Przyniesiecie z domu dwa chleby na ofiarę kołysaną. Macie je upiec na zakwasie+ z dwóch dziesiątych efy* najlepszej mąki. Będą to pierwsze dojrzałe plony dla Jehowy+. 18  Razem z chlebami złożycie siedem zdrowych rocznych baranków oraz jednego młodego byka i dwa barany+. Przeznaczycie je na całopalenie dla Jehowy razem z odpowiednią ofiarą zbożową oraz ofiarami płynnymi. Będzie to ofiara o przyjemnej* woni, ofiara dla Jehowy spalana w ogniu. 19  Na ofiarę za grzech złożycie koźlę+, a na ofiarę współuczestnictwa*+ dwa roczne baranki. 20  Kapłan weźmie te dwa baranki i będzie nimi kołysał razem z chlebami z pierwszych dojrzałych plonów. Będzie to ofiara kołysana przed Jehową, coś świętego dla Jehowy, przeznaczonego dla kapłana+. 21  Tego dnia zwołacie+ święte zgromadzenie. Nie możecie wtedy wykonywać żadnej ciężkiej pracy. Będzie to trwałe postanowienie dla wszystkich waszych pokoleń — wszędzie, gdzie będziecie mieszkać. 22  „‚Kiedy w waszej ziemi nadejdzie pora żniw, nie żnij swojego pola do samego skraju ani nie zbieraj tego, co na nim pozostanie po żniwach+. Masz to zostawić dla biednego*+ i dla cudzoziemca+, który osiedlił się wśród was. Ja jestem Jehowa, wasz Bóg’”. 23  Jehowa polecił też Mojżeszowi: 24  „Przekaż Izraelitom: ‚Pierwszy dzień miesiąca siódmego ma być dla was dniem całkowitego odpoczynku, dniem pamiętnym, świętym zgromadzeniem zwoływanym dęciem w trąby+. 25  Nie możecie wtedy wykonywać żadnej ciężkiej pracy, macie natomiast złożyć Jehowie ofiary spalane w ogniu’”. 26  Jehowa powiedział jeszcze do Mojżesza: 27  „Dziesiąty dzień tego siódmego miesiąca będzie Dniem Przebłagania+. Macie urządzić święte zgromadzenie. Będziecie odczuwać żal*+ i złożycie Jehowie ofiary spalane w ogniu. 28  Nie wolno wam wtedy wykonywać żadnej pracy, bo jest to Dzień Przebłagania+ — dzień, w którym dokona się za was przebłagania przed Jehową, waszym Bogiem. 29  Każdy, kto* w tym dniu nie będzie odczuwał żalu*, zostanie zgładzony*+. 30  Zgładzę też każdego*, kto tego dnia będzie wykonywał jakąkolwiek pracę. 31  Nie wolno wam wtedy wykonywać żadnej pracy. Będzie to trwałe postanowienie dla wszystkich waszych pokoleń — wszędzie, gdzie będziecie mieszkać. 32  Jest to dla was szabat, dzień całkowitego odpoczynku, w którym macie odczuwać żal+. Będziecie go obchodzić od wieczora dziewiątego dnia tego miesiąca do wieczora następnego dnia”. 33  Jehowa rzekł jeszcze do Mojżesza: 34  „Powiedz Izraelitom: ‚W 15 dniu tego siódmego miesiąca zacznie się Święto Szałasów. Będziecie je obchodzić ku czci Jehowy przez siedem dni+. 35  Pierwszego dnia będzie święte zgromadzenie. Nie możecie wtedy wykonywać żadnej ciężkiej pracy. 36  Przez siedem dni będziecie składać Jehowie ofiary spalane w ogniu. A ósmego dnia urządzicie święte zgromadzenie+ i też złożycie Jehowie ofiary spalane w ogniu. Będzie to uroczyste zgromadzenie. Nie możecie wtedy wykonywać żadnej ciężkiej pracy. 37  „‚Takie są święta+ dla Jehowy, święte zgromadzenia+, które macie zwoływać, żeby składać Jehowie ofiary spalane w ogniu: całopalenia+ razem z ofiarami zbożowymi+ oraz ofiarami płynnymi+ — zgodnie z tym, co jest wymagane na każdy dzień. 38  Macie je składać niezależnie od tego, co składacie Jehowie w dni szabatu+, niezależnie od waszych darów+, ofiar związanych ze ślubami+ i innych dobrowolnych ofiar+ dla Jehowy. 39  W 15 dniu miesiąca siódmego, gdy zbierzecie plony ziemi, macie zacząć obchody święta ku czci Jehowy. Będzie ono trwało siedem dni+. Pierwszy i ósmy dzień będą dniami całkowitego odpoczynku+. 40  Pierwszego dnia weźmiecie sobie owoce z okazałych drzew, liście drzew palmowych+, gałęzie z bujnych drzew i topoli rosnących w dolinach* i przez siedem dni będziecie się radować+ przed Jehową, swoim Bogiem+. 41  Każdego roku w miesiącu siódmym będziecie obchodzić to siedmiodniowe święto ku czci Jehowy+. Będzie to trwałe postanowienie dla wszystkich waszych pokoleń. 42  Przez siedem dni będziecie mieszkać w szałasach+. Mają to robić wszyscy rodowici Izraelici, 43  żeby wasze następne pokolenia wiedziały+, że w szałasach kazałem mieszkać Izraelitom, gdy wyprowadzałem ich z Egiptu+. Ja jestem Jehowa, wasz Bóg’”. 44  Mojżesz powiedział więc Izraelitom o okresowych świętach dla Jehowy.

Przypisy

Lub „zwoływać”.
Dosł. „między dwoma wieczorami”.
Dosł. „snop pierwocin”.
Hin odpowiadał 3,67 l. Zob. Dodatek B14.
Dosł. „kojącej”.
Efa odpowiadała 22 l. Zob. Dodatek B14.
Efa odpowiadała 22 l. Zob. Dodatek B14.
Dosł. „kojącej”.
Lub „uciśnionego”.
Lub „trapić swoje dusze”. Może chodzić o różne formy wyrzeczeń, w tym post.
Lub „każda dusza”.
Możliwe też „nie będzie pościł”.
Dosł. „odcięty od swojego ludu”.
Lub „każdą duszę”.
Lub „wadi”. Zob. Słowniczek pojęć.

Komentarze

Multimedia