List do Hebrajczyków 7:1-28

7  Ten Melchizedek — król Salem, kapłan Boga Najwyższego — spotkał Abrahama, który wracał po rozgromieniu królów, i go pobłogosławił+,  a Abraham dał* mu dziesięcinę ze wszystkiego, co miał. Przede wszystkim jest on „Królem Prawości” — zgodnie ze znaczeniem swojego imienia — a ponadto jest królem Salem, czyli „Królem Pokoju”.  Nikt nie wie, kim jest jego ojciec i matka, nie ma jego rodowodu, nie wiadomo, kiedy się urodził i kiedy umarł. Upodobniony do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze+.  Zobaczcie, jak wielkim człowiekiem był ten, któremu Abraham, głowa rodu*, dał dziesięcinę z najlepszych łupów+.  To prawda, że zgodnie z Prawem synowie Lewiego+, którzy otrzymują urząd kapłański, mają nakaz pobierać dziesięciny od ludu+, czyli od swoich braci, mimo że ci są potomkami* Abrahama.  Ale ten człowiek nie wywodził się z rodu Lewiego, a przyjął dziesięcinę od Abrahama, któremu dano obietnice, i go pobłogosławił+.  Nie da się zaprzeczyć, że to większy błogosławi mniejszego.  W pierwszym wypadku dziesięcinę otrzymują śmiertelni ludzie, natomiast w drugim — ktoś, o kim złożono świadectwo, że żyje+.  I można powiedzieć, że poprzez Abrahama nawet Lewi, który dziesięciny otrzymuje, zapłacił dziesięcinę, 10  bo był przyszłym potomkiem Abrahama*, gdy ten spotkał się z Melchizedekiem+. 11  Gdyby więc doskonałość była osiągalna dzięki kapłaństwu lewickiemu+ (a było ono ważnym elementem Prawa danego ludowi), czy istniałaby jeszcze potrzeba, żeby pojawił się inny kapłan, o którym się mówi, że jest na wzór Melchizedeka+, a nie na wzór Aarona? 12  Skoro zmienia się kapłaństwo, musi się też zmienić Prawo+. 13  Bo człowiek, o którym się to mówi, należał do innego plemienia, z którego nikt nie pełnił służby przy ołtarzu+. 14  Przecież wiadomo, że nasz Pan pochodził z plemienia Judy+, a Mojżesz nie wspominał o kapłanach z tego plemienia. 15  Staje się to jeszcze bardziej oczywiste, gdy pojawia się inny kapłan+, który jest jak Melchizedek+ — 16  został kapłanem nie na podstawie przepisów prawnych dotyczących cielesnego pochodzenia, ale na podstawie mocy, która zapewnia niezniszczalne życie+. 17  Bo złożono o nim świadectwo: „Ty jesteś kapłanem na zawsze, kapłanem na wzór Melchizedeka”+. 18  Dlatego poprzednie przykazania zostają zniesione ze względu na swoją słabość i nieskuteczność+. 19  Bo Prawo niczego nie uczyniło doskonałym+, natomiast uczyniło to wprowadzenie lepszej nadziei+, dzięki której przybliżamy się do Boga+. 20  Nie doszło do tego bez złożenia przysięgi 21  (bo co prawda są ludzie, którzy zostali kapłanami bez przysięgi, ale on został kapłanem na podstawie przysięgi złożonej przez Tego, który powiedział do niego: „Jehowa* przysiągł i nie zmieni zdania*: ‚Ty jesteś kapłanem na zawsze’”)+. 22  Jezus stał się więc gwarancją* lepszego przymierza+. 23  Ponadto musiało być wielu następujących po sobie kapłanów+, ponieważ śmierć nie pozwalała im sprawować tego urzędu nieprzerwanie. 24  Ale skoro on żyje wiecznie+, to sprawuje urząd kapłański bez następców. 25  Może też w pełni wybawić tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo zawsze żyje, aby się za nimi wstawiać+. 26  Właśnie taki arcykapłan jest nam potrzebny: lojalny, niewinny, nieskalany+, oddzielony od grzeszników i wywyższony ponad niebo+. 27  W przeciwieństwie do tamtych arcykapłanów nie musi codziennie składać ofiar+, najpierw za własne grzechy, a potem za grzechy ludu+, bo zrobił to raz na zawsze, gdy złożył w ofierze samego siebie+. 28  Prawo ustanawia arcykapłanami ludzi mających słabości+, ale słowo przysięgi+ złożonej po Prawie ustanawia Syna, wydoskonalonego+ na wieki.

Przypisy

Dosł. „wydzielił”.
Lub „patriarcha”.
Dosł. „wyszli z lędźwi”.
Dosł. „był jeszcze w lędźwiach swojego praojca”.
Lub „nie będzie żałował”.
Lub „został dany jako rękojmia”.

Komentarze

Multimedia