Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata — wydanie do studium

Zarys treści

  • Przywitanie i wzmianka o modlitwie (1-4)

  • Pochwała dla Gajusa (5-8)

  • Ambitny Diotrefes (9, 10)

  • Dobra opinia o Demetriuszu (11, 12)

  • Plany co do wizyty i pozdrowienia (13, 14)