Druga Księga Samuela 8:1-18

8  Jakiś czas później Dawid pokonał Filistynów+ i ich sobie podporządkował+. Zabrał Filistynom Meteg-Ammę.  Pokonał też Moabitów+ i polecił im położyć się na ziemi, żeby ich odmierzyć sznurem — odmierzał dwie długości sznura i tych ludzi kazał uśmiercać, a następnie odmierzał jedną długość sznura i tych ludzi zachowywał przy życiu+. Moabici zostali sługami Dawida i składali mu daninę+.  Dawid pokonał Hadadezera, syna Rechoba, króla Coby+, gdy ten wyruszył nad rzekę Eufrat, żeby przywrócić swoją władzę+.  Dawid wziął do niewoli 1700 jeźdźców oraz 20 000 pieszych. Potem poprzecinał ścięgna zaprzęganym do rydwanów koniom, pozostawiając z nich tylko 100+.  Kiedy Hadadezerowi, królowi Coby, z pomocą przyszli Syryjczycy z Damaszku+, Dawid zabił 22 000 syryjskich żołnierzy+.  Potem w syryjskim Damaszku rozmieścił garnizony, a Syryjczycy zostali sługami Dawida i składali mu daninę. Jehowa zapewniał Dawidowi zwycięstwo* we wszystkich jego wyprawach+.  Ponadto Dawid zabrał sługom Hadadezera okrągłe złote tarcze i sprowadził je do Jerozolimy+.  A z Betachu i Berotaju, miast Hadadezera, król Dawid zabrał bardzo dużo miedzi.  O zwycięstwie Dawida nad całym wojskiem Hadadezera usłyszał Toi, król Chamatu+. 10  Posłał więc do króla Dawida swojego syna Jorama, by go zapytać o pomyślność i pogratulować mu zwycięstwa w wojnie z Hadadezerem (bo Hadadezer często toczył walki z Toim). Joram przyniósł przedmioty ze srebra, złota oraz miedzi. 11  Król Dawid ofiarował* te rzeczy Jehowie, podobnie jak srebro i złoto od wszystkich podbitych przez siebie narodów+ — 12  od Syrii i Moabu+, od Ammonitów, Filistynów+, Amalekitów+ oraz z łupu zdobytego na Hadadezerze+, synu Rechoba, królu Coby. 13  Dawid rozsławił też swoje imię po tym, jak wrócił z Doliny Soli, gdzie zabił 18 000 Edomitów+. 14  Rozmieścił garnizony w całym Edomie i wszyscy Edomici zostali jego sługami+. Jehowa zapewniał Dawidowi zwycięstwo* we wszystkich jego wyprawach+. 15  Dawid dalej panował nad całym Izraelem+. Sprawował władzę nad swoim ludem w sposób sprawiedliwy i prawy+. 16  Joab+, syn Cerui, dowodził wojskiem. Jehoszafat+, syn Achiluda, był kronikarzem. 17  Cadok+, syn Achituba, oraz Achimelech, syn Abiatara, byli kapłanami. Serajasz był sekretarzem. 18  Benajasz+, syn Jehojady, dowodził Keretytami i Peletytami*+. A synowie Dawida zostali głównymi ministrami*.

Przypisy

Lub „wybawienie”.
Dosł. „uświęcił”.
Lub „wybawienie”.
Chodzi o straż przyboczną Dawida.
Dosł. „zostali kapłanami”.

Komentarze

Multimedia