Druga Księga Samuela 5:1-25

5  Po jakimś czasie wszystkie plemiona Izraela przybyły do Dawida do Hebronu+ i oświadczyły: „Jesteśmy twoimi braćmi*+.  W przeszłości, gdy jeszcze Saul był naszym królem, ty dowodziłeś Izraelitami podczas wypraw wojennych*+. I Jehowa ci powiedział: ‚Ty będziesz pasł mój lud, Izraela, i zostaniesz jego wodzem’”+.  Tak więc wszyscy starsi izraelscy przyszli do króla Dawida do Hebronu, a on zawarł tam z nimi przymierze+ przed Jehową. Potem namaścili Dawida na króla Izraela+.  Dawid miał 30 lat, gdy został królem, i panował 40 lat+.  Przez siedem lat i sześć miesięcy w Hebronie panował nad Judą, a przez 33 lata w Jerozolimie+ panował nad Judą i całym Izraelem.  Król ze swoimi ludźmi wyruszył na Jerozolimę przeciwko Jebusytom+ mieszkającym w tej ziemi. Kpili oni z Dawida: „Nigdy tu nie wejdziesz! Nawet ślepi i kulawi cię przepędzą”. Myśleli sobie: „Dawid nigdy się tu nie dostanie”+.  On jednak zdobył twierdzę Syjon, nazywaną obecnie Miastem Dawida+.  Tamtego dnia rzekł: „Każdy, kto wyruszy przeciwko Jebusytom, niech wejdzie przez tunel wodny i zaatakuje tych ‛kulawych i ślepych’, których Dawid* nienawidzi!”. Dlatego mówi się: „Ślepi ani kulawi nigdy nie wejdą do domu”.  Potem Dawid zamieszkał w tej twierdzy i nazwano* ją Miastem Dawida. I zaczął tam wznosić dookoła mury i inne budowle — od Nasypu*+ w kierunku środka+. 10  Dawid stawał się coraz potężniejszy+, a Jehowa, Bóg Zastępów, był z nim+. 11  Chiram+, król Tyru, wysłał do Dawida posłańców, dostarczył również drewno cedrowe+ oraz przysłał cieśli i kamieniarzy stawiających mury. I rozpoczęli oni budowę domu* dla Dawida+. 12  Dawid przekonał się, że Jehowa utwierdził jego panowanie nad Izraelem+ i że wywyższył jego królestwo+ ze względu na Izraela, swój lud+. 13  Po przeniesieniu się z Hebronu do Jerozolimy Dawid wziął sobie kolejne nałożnice*+ i żony i urodzili mu się kolejni synowie oraz córki+. 14  To są imiona synów, którzy mu się urodzili w Jerozolimie: Szammua, Szobab, Natan+, Salomon+, 15  Jibchar, Eliszua, Nefeg, Jafia, 16  Eliszama, Eliada i Elifelet. 17  Filistyni dowiedzieli się, że Dawida namaszczono na króla Izraela+, i wszyscy wyruszyli przeciwko niemu+. Kiedy Dawid o tym usłyszał, udał się do warownego miejsca+. 18  Filistyni nadciągnęli i grasowali po dolinie* Refaim+. 19  Dawid zapytał Jehowę+: „Czy mam uderzyć na Filistynów? Czy wydasz ich w moje ręce?”. Jehowa odpowiedział: „Uderzaj, bo z całą pewnością wydam Filistynów w twoje ręce”+. 20  Dawid przybył więc do Baal-Peracim i tam ich pokonał. Wtedy rzekł: „Jehowa rozerwał przede mną szeregi wrogów+, jak rwąca woda rozrywa zaporę”. Dlatego nadał temu miejscu nazwę Baal-Peracim*+. 21  Filistyni porzucili tam swoje bożki, a Dawid i jego ludzie je zabrali. 22  Za jakiś czas Filistyni ponownie nadciągnęli i grasowali po dolinie* Refaim+. 23  Dawid jeszcze raz radził się Jehowy, a On powiedział: „Nie przypuszczaj na nich frontalnego ataku. Zajdź ich od tyłu i rusz na nich od strony krzewów baka. 24  Gdy usłyszysz jakby odgłos marszu dochodzący z wierzchołków krzewów baka, działaj zdecydowanie, bo wtedy Jehowa wyjdzie przed tobą, żeby pobić wojsko filistyńskie”. 25  Dawid zrobił tak, jak mu nakazał Jehowa, i pokonał Filistynów+ od Geby+ aż po Gezer+.

Przypisy

Dosł. „twoją kością i twoim ciałem”.
Dosł. „wyprowadzałeś i przyprowadzałeś Izraela”.
Lub „dusza Dawida”.
Możliwe też „nazwał”.
Lub „Millo”. Hebr. określenie pochodzące od rdzenia, który oznacza „napełniać”.
Lub „pałacu”.
Lub „nizinie”.
Nazwa ta znaczy „pan przełomów”.
Lub „nizinie”.

Komentarze

Multimedia