Druga Księga Samuela 10:1-19

10  Po jakimś czasie umarł król Ammonitów+ i władzę po nim objął jego syn Chanun+.  Wtedy Dawid rzekł: „Okażę życzliwość* Chanunowi, synowi Nachasza, tak jak jego ojciec okazał życzliwość* mnie”. Dlatego posłał swoich sług, żeby go pocieszyć po stracie ojca. Ale gdy słudzy Dawida przybyli do ziemi Ammonitów,  książęta ammoniccy powiedzieli do swojego pana, Chanuna: „Czy myślisz, że Dawid wysłał do ciebie pocieszycieli z szacunku dla twojego ojca? Czy nie przysłał ich po to, żeby przyjrzeć się miastu, przeszpiegować je, a potem podbić?”.  Chanun schwytał więc sług Dawida, zgolił im połowę brody+, ich szaty obciął do połowy, do wysokości pośladków, i odprawił ich.  Kiedy doniesiono o tym Dawidowi, od razu wysłał im ludzi na spotkanie, bo zostali bardzo upokorzeni. Król przekazał im: „Zostańcie w Jerychu+, aż brody wam odrosną. I wtedy wrócicie”.  Z czasem Ammonici uświadomili sobie, że Dawid się do nich zraził. Wysłali więc posłańców i najęli z Bet-Rechob+ i z Coby+ 20 000 syryjskich pieszych żołnierzy, a z Isztobu* — 12 000 żołnierzy. Najęli też króla Maaki+ z 1000 ludzi+.  Gdy Dawid o tym usłyszał, wysłał Joaba i całe wojsko, łącznie z najdzielniejszymi wojownikami+.  Ammonici też wyruszyli i ustawili się w szyku bojowym w pobliżu bramy miasta. W tym samym czasie Syryjczycy z Coby i Rechobu oraz żołnierze z Isztobu* i Maaki ustawili się na otwartym polu.  Kiedy Joab spostrzegł, że atak nadchodzi z przodu i z tyłu, wybrał niektóre z najlepszych oddziałów izraelskich i ustawił je w szyku do starcia z Syryjczykami+. 10  Resztę ludzi oddał pod dowództwo* Abiszaja+, swojego brata, żeby ustawił ich w szyku do starcia z Ammonitami+. 11  Następnie Joab powiedział mu: „Jeżeli Syryjczycy okażą się dla mnie za silni, przyjdziesz mi z pomocą. A jeśli Ammonici okażą się za silni dla ciebie, to ja przyjdę z pomocą tobie. 12  Musimy być dzielni i odważnie walczyć+ za nasz lud i miasta naszego Boga. A Jehowa uczyni, co uzna za dobre”+. 13  Wtedy Joab ze swoimi ludźmi ruszył do walki z Syryjczykami i ci rzucili się do ucieczki+. 14  Gdy Ammonici to zauważyli, zaczęli uciekać przed Abiszajem i wycofali się do miasta. A Joab po bitwie z Ammonitami wrócił do Jerozolimy. 15  Kiedy Syryjczycy zdali sobie sprawę, że zostali pokonani przez Izraela, przegrupowali się+. 16  Hadadezer+ posłał po Syryjczyków z regionu Eufratu*+. Przybyli oni do Chelamu na czele z Szobachem, dowódcą wojska Hadadezera. 17  Na wieść o tym Dawid natychmiast zebrał całe wojsko izraelskie, przeprawił się przez Jordan i przybył do Chelamu. Syryjczycy ustawili się wtedy w szyku bojowym i ruszyli do walki z Dawidem+. 18  Musieli jednak uciekać przed Izraelitami. Dawid zabił 700 Syryjczyków powożących rydwanami oraz 40 000 syryjskich jeźdźców. Ugodził też śmiertelnie Szobacha, dowódcę ich wojska+. 19  Gdy wszyscy królowie, słudzy Hadadezera, zorientowali się, że zostali pokonani przez Izraelitów, niezwłocznie zawarli z nimi pokój i poddali się ich władzy+. Od tej pory Syryjczycy bali się już pomagać Ammonitom.

Przypisy

Lub „lojalną miłość”.
Lub „lojalną miłość”.
Lub „od ludzi z Tob”.
Lub „ludzie z Tob”.
Dosł. „w rękę”.
Dosł. „rzeki”.

Komentarze

Multimedia