Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata — wydanie do studium

Zarys treści

 • 1

  • Dawid dowiaduje się o śmierci Saula (1-16)

  • Pieśń żałobna Dawida o Saulu i Jonatanie (17-27)

 • 2

  • Dawid zostaje królem Judy (1-7)

  • Isz-Boszet zostaje królem Izraela (8-11)

  • Wojna między domem Dawida a domem Saula (12-32)

 • 3

  • Dom Dawida się umacnia (1)

  • Synowie Dawida (2-5)

  • Abner przechodzi na stronę Dawida (6-21)

  • Joab zabija Abnera (22-30)

  • Dawid opłakuje Abnera (31-39)

 • 4

  • Zabójstwo Isz-Boszeta (1-8)

  • Dawid uśmierca morderców (9-12)

 • 5

  • Dawid zostaje królem całego Izraela (1-5)

  • Zdobycie Jerozolimy (6-16)

   • Syjon, Miasto Dawida (7)

  • Dawid pokonuje Filistynów (17-25)

 • 6

  • Sprowadzenie Arki do Jerozolimy (1-23)

   • Uzza chwyta Arkę i zostaje uśmiercony (6-8)

   • Michal gardzi Dawidem (16, 20-23)

 • 7

  • Dawid nie zbuduje świątyni (1-7)

  • Przymierze z Dawidem co do królestwa (8-17)

  • Dziękczynna modlitwa Dawida (18-29)

 • 8

  • Zwycięstwa Dawida (1-14)

  • Bliscy współpracownicy Dawida (15-18)

 • 9

  • Lojalna miłość Dawida wobec Mefiboszeta (1-13)

 • 10

  • Zwycięstwo nad Ammonitami i Syryjczykami (1-19)

 • 11

  • Cudzołóstwo Dawida z Batszebą (1-13)

  • Zabicie Uriasza (14-25)

  • Dawid żeni się z Batszebą (26, 27)

 • 12

  • Natan napomina Dawida (1-15a)

  • Syn Batszeby umiera (15b-23)

  • Batszeba rodzi Salomona (24, 25)

  • Zdobycie ammonickiego miasta Rabba (26-31)

 • 13

  • Amnon gwałci Tamar (1-22)

  • Absalom zabija Amnona (23-33)

  • Absalom ucieka do Geszuru (34-39)

 • 14

  • Joab i kobieta z Tekoi (1-17)

  • Dawid odkrywa intrygę Joaba (18-20)

  • Absalom dostaje pozwolenie na powrót (21-33)

 • 15

  • Spisek i bunt Absaloma (1-12)

  • Dawid ucieka z Jerozolimy (13-30)

  • Achitofel przyłącza się do Absaloma (31)

  • Chuszaj ma przeszkodzić Achitofelowi (32-37)

 • 16

  • Ciba oczernia Mefiboszeta (1-4)

  • Szimej przeklina Dawida (5-14)

  • Absalom przyjmuje Chuszaja (15-19)

  • Rada Achitofela (20-23)

 • 17

  • Chuszaj udaremnia radę Achitofela (1-14)

  • Dawid otrzymuje ostrzeżenie i ucieka przed Absalomem (15-29)

   • Barzillaj i inni dostarczają zaopatrzenie (27-29)

 • 18

  • Porażka i śmierć Absaloma (1-18)

  • Dawid dowiaduje się o śmierci Absaloma (19-33)

 • 19

  • Dawid opłakuje Absaloma (1-4)

  • Joab napomina Dawida (5-8a)

  • Dawid wraca do Jerozolimy (8b-15)

  • Szimej prosi o przebaczenie (16-23)

  • Mefiboszet okazuje się niewinny (24-30)

  • Barzillaj zostaje uhonorowany (31-40)

  • Spór między plemionami (41-43)

 • 20

  • Bunt Szeby; Joab zabija Amasę (1-13)

  • Pościg i zabicie Szeby (14-22)

  • Bliscy współpracownicy Dawida (23-26)

 • 21

  • Zemsta Gibeonitów na domu Saula (1-14)

  • Wojny z Filistynami (15-22)

 • 22

  • Dawid wysławia Boga za Jego akty wybawienia (1-51)

   • „Jehowa jest moją skałą” (2)

   • Jehowa jest lojalny wobec lojalnych (26)

 • 23

  • Ostatnia wypowiedź Dawida (1-7)

  • Dokonania dzielnych wojowników Dawida (8-39)

 • 24

  • Dawid przeprowadza spis (1-14)

  • Zaraza zabija 70 000 ludzi (15-17)

  • Dawid buduje ołtarz (18-25)

   • Nie chce złożyć ofiar bez poniesienia kosztów (24)