Druga Księga Kronik 9:1-31

9  O sławie Salomona usłyszała królowa Szeby+. Wybrała się więc do Jerozolimy, żeby poddać go próbie za pomocą trudnych pytań*. Przybyła z imponującą świtą* i przywiozła na wielbłądach olejek balsamowy, bardzo dużo złota+ i drogocenne kamienie. Przyszła do Salomona i rozmawiała z nim o wszystkim, co ją nurtowało+.  Salomon odpowiedział wtedy na każde jej pytanie. Nie było nic*, czego nie umiałby jej wyjaśnić.  Kiedy królowa Szeby ujrzała mądrość Salomona+, dom, który zbudował+,  potrawy na jego stole+, to, jak zasiadają przy nim jego dworzanie, podających do stołu i ich stroje, jego podczaszych i ich stroje oraz ofiary całopalne, które regularnie składał w domu Jehowy+, z wrażenia zaparło jej dech*.  Powiedziała więc do króla: „To, co słyszałam w swoim kraju o twoich osiągnięciach* i twojej mądrości, okazało się prawdą.  Nie wierzyłam w te wieści, dopóki nie przybyłam i nie zobaczyłam tego na własne oczy+. Teraz wiem, że nie opowiedziano mi nawet połowy o twojej wielkiej mądrości!+ Znacznie przerosłeś to, co o tobie mówiono+.  Szczęśliwy jest twój lud, szczęśliwi są twoi słudzy, którzy zawsze są przy tobie i słuchają twoich mądrych słów!  Niech będzie wysławiany Jehowa, twój Bóg, który sobie ciebie upodobał i wyniósł cię na swój tron jako króla panującego w imieniu Jehowy, twojego Boga. Ponieważ twój Bóg kocha Izraela+ i chce, by trwał on na zawsze, ustanowił cię jego królem, żebyś sprawował władzę w sposób prawy i sprawiedliwy”.  Potem dała królowi 120 talentów* złota+, bardzo dużo olejku balsamowego i drogocenne kamienie. Nigdy więcej nie przywieziono takiego olejku balsamowego, jaki przywiozła Salomonowi królowa Szeby+. 10  Ponadto słudzy Chirama i słudzy Salomona, którzy sprowadzali złoto z Ofiru+, sprowadzali też drogocenne kamienie oraz drewno sandałowe*+. 11  Z drewna sandałowego król wykonał schody do domu Jehowy+ i do domu* królewskiego+, a także liry* i harfy* dla śpiewaków+. Takiego drewna nigdy przedtem nie widziano w ziemi judzkiej. 12  Król Salomon dał królowej Szeby wszystko, czego zapragnęła i o co poprosiła, więcej niż ona* przywiozła jemu. Potem królowa wróciła ze sługami do swojego kraju+. 13  W ciągu roku do Salomona napływało 666 talentów złota+, 14  nie licząc tego, co otrzymywał on od kupców i handlarzy, a także od wszystkich królów arabskich i namiestników kraju, którzy przywozili mu złoto i srebro+. 15  Król Salomon wykonał 200 wielkich tarcz ze stopu złota+ (na każdą tarczę zużył 600 syklów* stopu złota)+ 16  i 300 puklerzy* ze stopu złota (na każdy puklerz zużył 3 miny* złota). Potem król umieścił je w Domu Lasu Libanu+. 17  Ponadto król wykonał wielki tron z kości słoniowej i pokrył go szczerym złotem+. 18  Do tronu prowadziło sześć stopni i był do niego przymocowany złoty podnóżek. Po obu stronach siedzenia znajdowały się poręcze, przy których stały dwa lwy+. 19  Na sześciu stopniach stało 12 lwów+, po jednym z każdej strony stopnia. Czegoś takiego nie wykonano w żadnym innym królestwie. 20  Wszystkie naczynia do picia u króla Salomona były ze złota. Również wszystkie sprzęty w Domu Lasu Libanu były ze szczerego złota. Nie było niczego ze srebra, bo za dni Salomona srebro nie miało żadnej wartości+. 21  Okręty króla pływały do Tarszisz+ ze sługami Chirama+. Raz na trzy lata okręty Tarszisz przypływały z ładunkiem złota, srebra, kości słoniowej+ oraz małp i pawi. 22  Król Salomon przewyższał więc bogactwem i mądrością wszystkich innych królów na ziemi+. 23  I królowie z całej ziemi zabiegali o audiencję* u Salomona, żeby posłuchać mądrości, którą prawdziwy Bóg go obdarzył+. 24  Każdy przynosił dar: przedmioty ze srebra i złota, szaty+, zbroje, olejek balsamowy, konie i muły. Tak było rok po roku. 25  Salomon miał 4000 boksów dla swoich koni i na rydwany, a także 12 000 koni*+. Trzymał je w miastach rydwanów, jak również blisko siebie, w Jerozolimie+. 26  Panował nad wszystkimi królami od Eufratu* do ziemi Filistynów i do granicy Egiptu+. 27  Król sprawił, że w Jerozolimie było tyle srebra, co kamieni, a drewna cedrowego tak dużo, jak sykomor w Szefeli+. 28  Konie sprowadzano dla Salomona z Egiptu+ i wszystkich innych krajów. 29  Pozostałe fakty z życia Salomona+, od początku do końca, zostały spisane przez proroka Natana+ oraz w proroctwie Achijasza+ z Szilo i w wizjach wizjonera Idda+ dotyczących Jeroboama+, syna Nebata. 30  Salomon panował w Jerozolimie nad całym Izraelem 40 lat. 31  Potem spoczął ze swoimi praojcami i został pochowany w Mieście Dawida, swojego ojca+, a władzę po nim objął jego syn Rechoboam+.

Przypisy

Lub „za pomocą zagadek”.
Lub „orszakiem”.
Dosł. „nic ukrytego”.
Dosł. „już nie było w niej ducha”.
Lub „słowach”.
Talent odpowiadał 34,2 kg. Zob. Dodatek B14.
Hebr. ʼalmuggím.
Lub „pałacu”.
Hebr. kinnòr. Instrument strunowy przypominający lirę lub harfę.
Hebr. néwel. Instrument strunowy przypominający harfę lub lirę.
Możliwe też „a dodatkowo podarował jej równowartość tego, co ona”.
Sykl odpowiadał 11,4 g. Zob. Dodatek B14.
Chodzi o małe tarcze, często noszone przez łuczników.
Mina w Pismach Hebrajskich odpowiadała 570 g. Zob. Dodatek B14.
Dosł. „szukali oblicza”.
Lub „jeźdźców”.
Dosł. „rzeki”.

Komentarze

Multimedia