Druga Księga Kronik 8:1-18

8  Salomon zbudował dom Jehowy oraz swój własny dom* w ciągu 20 lat+.  Potem odbudował miasta, które dał mu Chiram+, i osiedlił w nich Izraelitów*.  Ponadto Salomon udał się do Chamat-Coby i ją zdobył.  Następnie ufortyfikował* Tadmor na pustkowiu oraz wszystkie miasta-spichlerze+, które zbudował w Chamacie+.  Umocnił murami, bramami i zasuwami Bet-Choron Górne+ i Bet-Choron Dolne+.  Ufortyfikował także Baalat+ oraz wszystkie swoje miasta-spichlerze, wszystkie miasta, w których trzymano rydwany+, i miasta dla jeźdźców. Zbudował też wszystko, co chciał zbudować w Jerozolimie, w Libanie i na całym podległym mu obszarze.  A jeśli chodzi o wszystkich ocalałych Hetytów, Amorytów, Peryzzytów, Chiwwitów i Jebusytów+, nienależących do ludu Izraela+ —  czyli potomków tych, których pozostawiono w tej ziemi, tych, których Izraelici nie zgładzili+ — Salomon powoływał ich do przymusowej pracy i tak jest do dzisiaj+.  Jednak żadnego z Izraelitów Salomon nie powoływał do pracy jako niewolnika+. Byli oni jego wojownikami, dowódcami jego przybocznych oraz dowódcami ludzi, którzy powozili rydwanami, i dowódcami konnicy+. 10  Król Salomon miał 250 zwierzchników zarządców. Nadzorowali oni pracowników+. 11  Salomon przeprowadził córkę faraona+ z Miasta Dawida do domu, który dla niej zbudował+. Powiedział: „Chociaż to moja żona, nie powinna mieszkać w domu Dawida, króla Izraela, bo miejsca, do których przynoszono Arkę Jehowy, są święte”+. 12  Potem Salomon złożył Jehowie ofiary całopalne+ na ołtarzu+ Jehowy, który zbudował przed portykiem+. 13  Tak jak nakazał Mojżesz, Salomon składał ofiary każdego dnia, w dni szabatu+, dni nowiu+ i trzy razy w roku w wyznaczone święta+: Święto Przaśników+, Święto Tygodni+ i Święto Szałasów+. 14  Zgodnie z zarządzeniem swojego ojca, Dawida, Salomon wyznaczył oddziały kapłanów+ do pełnienia służby. Powołał też na stanowiska Lewitów, żeby każdego dnia wysławiali Boga+ oraz usługiwali w obecności kapłanów. Wyznaczył oddziały odźwiernych, które postawił przy poszczególnych bramach+, bo taki był nakaz Dawida, sługi prawdziwego Boga. 15  Dokładnie wykonano nakazy królewskie dane kapłanom i Lewitom, dotyczące magazynów oraz wszelkich innych spraw. 16  Cała praca Salomona — od położenia fundamentów domu Jehowy+ aż do zakończenia jego budowy — była dobrze zorganizowana*. Tak został ukończony dom Jehowy+. 17  Wtedy to Salomon wyruszył do Ecjon-Geber+ i do Elotu+ leżącego nad brzegiem morza w ziemi edomskiej+. 18  Chiram+ przez swoich sług posyłał mu okręty i doświadczonych marynarzy. Za każdym razem, gdy udawali się oni ze sługami Salomona do Ofiru+, przywozili stamtąd królowi Salomonowi 450 talentów* złota+.

Przypisy

Lub „pałac”.
Dosł. „synów Izraela”.
Lub „odbudował”.
Lub „została wykonana”.
Talent odpowiadał 34,2 kg. Zob. Dodatek B14.

Komentarze

Multimedia