Druga Księga Kronik 27:1-9

27  Jotam+ miał 25 lat, gdy objął władzę, i panował w Jerozolimie 16 lat. Jego matką była Jerusza, córka Cadoka+.  Jotam robił to, co słuszne w oczach Jehowy, podobnie jak jego ojciec, Uzzjasz+. W przeciwieństwie do niego nie wtargnął do świątyni Jehowy+. Jednak lud nadal postępował niegodziwie.  Jotam zbudował górną bramę domu Jehowy+ i przeprowadził wiele prac budowlanych przy murze Ofelu+.  Zbudował też miasta+ w górzystym regionie Judy+, a na obszarach zalesionych — warownie+ i wieże+.  Prowadził wojnę z królem Ammonitów+ i w końcu go pokonał. Tego roku Ammonici dali mu 100 talentów* srebra, 10 000 korów* pszenicy i 10 000 korów jęczmienia. Tyle samo zapłacili mu też w drugim i trzecim roku+.  Jotam rósł więc w siłę, bo był zdecydowany chodzić drogami* Jehowy, swojego Boga.  Pozostałe fakty z życia Jotama — wszystkie jego wojny i całe jego postępowanie — opisano w Księdze Królów Izraela i Judy+.  Jotam miał 25 lat, gdy objął władzę, i panował w Jerozolimie 16 lat+.  Potem spoczął ze swoimi praojcami i został pochowany w Mieście Dawida+. Władzę po nim objął jego syn Achaz+.

Przypisy

Talent odpowiadał 34,2 kg. Zob. Dodatek B14.
Kor odpowiadał 220 l. Zob. Dodatek B14.
Lub „bo przygotowywał swoje drogi przed obliczem”.

Komentarze

Multimedia