Druga Księga Kronik 24:1-27

24  Gdy Jehoasz został królem, miał siedem lat+, i panował w Jerozolimie 40 lat. Jego matką była Cybia z Beer-Szeby+.  Przez cały czas, kiedy żył kapłan Jehojada, Jehoasz robił to, co słuszne w oczach Jehowy+.  Jehojada wybrał mu dwie żony, z którymi Jehoasz miał synów i córki.  Po jakimś czasie Jehoasz z całego serca zapragnął odnowić dom Jehowy+.  Dlatego zebrał kapłanów i Lewitów i polecił im: „Udajcie się do miast judzkich i zbierzcie pieniądze od wszystkich Izraelitów, żeby rok w rok naprawiać dom waszego Boga+. Działajcie w tej sprawie szybko”. Ale Lewici zwlekali+.  Król wezwał więc Jehojadę, naczelnego kapłana, i powiedział do niego+: „Dlaczego nie zażądałeś od Lewitów, żeby przynosili z Judy i Jerozolimy święty podatek nałożony przez Mojżesza+, sługę Jehowy — święty podatek od całego zboru Izraela na Namiot Świadectwa?+  Wiecie przecież, że synowie Atalii+, tej niegodziwej kobiety, wdarli się do domu prawdziwego Boga+ i wszystkie święte przedmioty z domu Jehowy przeznaczyli dla Baalów”.  Wtedy na rozkaz króla zrobiono skrzynię+ i postawiono ją na zewnątrz koło bramy domu Jehowy+.  Potem w całej Judzie i Jerozolimie ogłoszono, żeby ludzie przynosili dla Jehowy święty podatek+, który Mojżesz, sługa prawdziwego Boga, nałożył na Izraelitów na pustkowiu. 10  Wszyscy książęta oraz cały lud z radością przynosili pieniądze+, które wrzucali do skrzyni, aż była pełna*. 11  Za każdym razem, gdy Lewici widzieli, że w skrzyni jest dużo pieniędzy, zabierali ją do króla. Wtedy przychodził sekretarz króla oraz pełnomocnik naczelnego kapłana i opróżniali skrzynię+, a potem zanosili ją z powrotem na miejsce. Robili tak dzień w dzień i zbierali olbrzymie sumy pieniędzy. 12  Król i Jehojada przekazywali je tym, którzy nadzorowali prace związane z domem Jehowy, a oni najmowali kamieniarzy i rzemieślników, żeby odnowili dom Jehowy+, a także ludzi obrabiających żelazo i miedź, żeby dokonali napraw przy domu Jehowy. 13  Nadzorcy rozpoczęli prace i pod ich kierownictwem remont posuwał się naprzód. Doprowadzili dom prawdziwego Boga do należytego stanu i go wzmocnili. 14  Gdy tylko skończyli prace, przynieśli królowi i Jehojadzie resztę pieniędzy, za które następnie wykonano sprzęty do domu Jehowy, przybory używane podczas służby i podczas składania ofiar, a także kielichy oraz przedmioty ze złota i srebra+. Za życia kapłana Jehojady regularnie składano ofiary całopalne+ w domu Jehowy. 15  Jehojada się zestarzał i w wieku 130 lat umarł, zadowolony z długiego życia*. 16  Pochowano go w Mieście Dawida razem z królami+, gdyż zrobił wiele dobrego dla Izraela+ w sprawach dotyczących prawdziwego Boga i Jego domu. 17  Po śmierci Jehojady przybyli do króla książęta judzcy i mu się pokłonili, a król zaczął ich słuchać. 18  Ludzie porzucili dom Jehowy, Boga swoich przodków, a zaczęli służyć świętym palom* i bożkom. Z powodu tych grzechów przeciwko Judzie i Jerozolimie rozpalił się gniew Boga*. 19  Jehowa posyłał do nich proroków, żeby wrócili do Niego. Prorocy ich ostrzegali*, ale oni nie chcieli słuchać+. 20  Duch Boży zaczął oddziaływać* na Zachariasza, syna kapłana Jehojady+. Zachariasz stanął więc przed ludem na podwyższeniu i rzekł: „Tak mówi prawdziwy Bóg: ‚Dlaczego łamiecie przykazania Jehowy? Przez to nie będzie się wam dobrze powodzić. Ponieważ wy porzuciliście Jehowę, On porzuci was’”+. 21  Ale uknuto przeciwko niemu spisek+ i na rozkaz króla ukamienowano go na dziedzińcu domu Jehowy+. 22  Tak więc król Jehoasz nie pamiętał o lojalnej miłości, którą mu okazał jego ojciec*, Jehojada, i zabił jego syna, który umierając, powiedział: „Niech Jehowa to zobaczy i ci odpłaci”+. 23  Na początku* roku przeciwko Jehoaszowi wyruszyło wojsko syryjskie. Syryjczycy najechali Judę i Jerozolimę+ i zabili wszystkich książąt+ ludu, a cały łup posłali do króla Damaszku. 24  Chociaż żołnierzy syryjskich było niewielu, Jehowa wydał w ich ręce wielką armię judzką+, bo Judejczycy porzucili Jehowę, Boga swoich przodków. W ten sposób Syryjczycy wykonali wyrok na Jehoaszu. 25  Gdy się wycofali, zostawiając go ciężko rannego*, jego słudzy uknuli przeciwko niemu spisek, żeby pomścić krew synów* kapłana Jehojady+. Zabili Jehoasza na jego własnym łóżku+. Potem pochowano go w Mieście Dawida+, ale nie w grobowcach królewskich+. 26  Tymi, którzy uknuli przeciwko niemu spisek, byli+: Zabad, syn Ammonitki Szimeat, i Jehozabad, syn Moabitki Szimrit. 27  Jeśli chodzi o synów Jehoasza i o liczne wypowiedzi przeciwko niemu+, jak również o remont domu prawdziwego Boga+, wszystko to spisano w sprawozdaniu* zamieszczonym w Księdze Królów. Władzę po nim objął jego syn Amacjasz.

Przypisy

Możliwe też „aż wszyscy dali”.
Dosł. „syty dni”.
Dosł. „gniew”.
Lub „składali przeciwko nim świadectwo”.
Dosł. „ubrał”.
Czyli ojciec Zachariasza.
Dosł. „na przełomie”.
Lub „z wieloma dolegliwościami”.
Lub „syna”. Możliwe, że liczba mnoga wskazuje na majestat.
Lub „w objaśnieniu; w pismach”.

Komentarze

Multimedia