Druga Księga Kronik 17:1-19

17  Władzę po Asie objął jego syn Jehoszafat+. Umocnił on swoją pozycję w Izraelu.  Obsadził wojskiem wszystkie warowne miasta Judy i porozmieszczał garnizony w ziemi judzkiej oraz w miastach Efraima, które zdobył Asa, jego ojciec+.  Jehowa przez cały czas był z Jehoszafatem, bo postępował on jak kiedyś jego przodek Dawid+. Nie służył* Baalom,  lecz Bogu swojego ojca+. Trzymał się* Jego przykazań i nie postępował według zwyczajów Izraela+.  Jehowa umocnił jego władzę królewską+ i cała Juda składała Jehoszafatowi dary, stał się więc bardzo bogaty i cieszył się wielką sławą+.  Odważnie chodził drogami Jehowy i nawet pousuwał z Judy święte wzniesienia+ i święte pale*+.  W trzecim roku panowania Jehoszafat zwołał swoich książąt — Ben-Chaila, Abdiasza, Zachariasza, Netanela i Michajasza — i posłał ich, żeby nauczali w miastach Judy.  Byli z nimi Lewici: Szemajasz, Netaniasz, Zebadiasz, Asahel, Szemiramot, Jehonatan, Adoniasz, Tobijasz i Tob-Adoniasz, a także kapłani Eliszama i Jehoram+.  Wzięli ze sobą księgę Prawa Jehowy i zaczęli nauczać w Judzie+. Obchodzili wszystkie miasta i nauczali lud. 10  A na wszystkie królestwa wokół Judy padł strach przed Jehową i nie wszczynały one wojen z Jehoszafatem. 11  Filistyni przynieśli Jehoszafatowi dary i złożyli daninę w pieniądzach, a Arabowie przyprowadzili ze swoich stad 7700 baranów i 7700 kozłów. 12  Jehoszafat stawał się coraz potężniejszy+ i budował w Judzie warownie+ oraz miasta-spichlerze+. 13  W miastach Judy realizował projekty zakrojone na szeroką skalę. W Jerozolimie miał żołnierzy, dzielnych wojowników. 14  Byli oni pogrupowani według rodów. Z plemienia Judy dowódcami tysięcy byli: Adna, dowodzący 300 000 dzielnych wojowników+; 15  podlegał mu Jehochanan, dowodzący 280 000 wojowników; 16  podlegał mu też Amasjasz, syn Zikriego, który na ochotnika zgłosił się do służby dla Jehowy i dowodził 200 000 dzielnych wojowników. 17  Z plemienia Beniamina+ byli: dzielny wojownik Eliada, dowodzący 200 000 ludzi uzbrojonych w łuki i tarcze+; 18  podlegał mu Jehozabad, dowodzący 180 000 ludzi wyposażonych do walki. 19  To byli wojownicy, którzy pełnili służbę dla króla, nie licząc tych, których król rozmieścił w warownych miastach po całej Judzie+.

Przypisy

Dosł. „nie szukał”.
Dosł. „chodził według”.

Komentarze

Multimedia