Druga Księga Kronik 10:1-19

10  Rechoboam udał się do Szechem+, bo zgromadził się tam cały Izrael, żeby obwołać go królem+.  Usłyszał o tym Jeroboam+, syn Nebata (w tym czasie przebywał on jeszcze w Egipcie, dokąd uciekł przed królem Salomonem)+, i wrócił z Egiptu.  Wtedy posłano po niego i Jeroboam z całym Izraelem przybyli do Rechoboama. Powiedzieli:  „Twój ojciec włożył na nas ciężkie jarzmo+. Ale jeśli ty uczynisz lżejszym to nieznośne jarzmo i ulżysz nam w ciężkiej pracy, do której zmusił nas twój ojciec, to będziemy ci służyć”.  Na to Rechoboam odpowiedział: „Wróćcie do mnie za trzy dni”. Lud więc odszedł+.  Wtedy król Rechoboam zwrócił się po radę do starszych mężczyzn*, którzy służyli jego ojcu, Salomonowi, gdy ten jeszcze żył. Zapytał ich: „Co mi radzicie? Jak mam odpowiedzieć tym ludziom?”.  Odrzekli: „Jeżeli będziesz dobry dla tych ludzi, spełnisz ich oczekiwania i odpowiesz im życzliwie, to oni na zawsze zostaną twoimi sługami”.  Rechoboam jednak odrzucił radę starszych mężczyzn* i zaczął się naradzać z młodymi, którzy z nim dorastali, a teraz pełnili u niego służbę+.  Zapytał ich: „A co wy mi radzicie? Jak odpowiedzieć tym ludziom, którzy poprosili mnie: ‚Uczyń lżejszym jarzmo, które na nas włożył twój ojciec’?”. 10  Młodzi, którzy z nim dorastali, odrzekli: „Ludziom, którzy powiedzieli: ‚Twój ojciec włożył na nas ciężkie jarzmo, ale ty uczyń je lżejszym’, odpowiedz: ‚Mój mały palec będzie grubszy niż biodra mojego ojca. 11  Mój ojciec włożył na was ciężkie jarzmo, ale ja sprawię, że będzie jeszcze cięższe. Mój ojciec karał was zwykłym biczem, a ja będę was karał biczem z kolcami’”. 12  Na trzeci dzień Jeroboam razem z całym ludem przyszli do króla Rechoboama, zgodnie z jego poleceniem: „Wróćcie do mnie za trzy dni”+. 13  Król Rechoboam odpowiedział im ostro, odrzucając tym samym radę starszych mężczyzn*. 14  Odpowiedział tak, jak doradzali mu młodzi: „Sprawię, że wasze jarzmo będzie jeszcze cięższe. Mój ojciec karał was biczem, a ja będę was karał biczem z kolcami”. 15  Król więc nie wysłuchał ludu. Stało się tak za sprawą prawdziwego Boga+, żeby Jehowa mógł spełnić swoje słowo, które przekazał Jeroboamowi, synowi Nebata, przez Achijasza+ z Szilo. 16  Kiedy wszyscy Izraelici zobaczyli, że król ich nie wysłuchał, odpowiedzieli mu: „Co wspólnego mamy z Dawidem? Nie mamy żadnego dziedzictwa z synem Jessego. Każdy do swoich bogów, Izraelu! A ty, Dawidzie, sam teraz zadbaj o swój ród!”+. Potem wszyscy Izraelici wrócili do swoich domów*+. 17  Ale Rechoboam dalej panował nad Izraelitami mieszkającymi w miastach Judy+. 18  Później król Rechoboam posłał do Izraela Hadorama+, który był przełożonym ludzi powołanych do robót przymusowych. Jednak Izraelici go ukamienowali. Król Rechoboam zdążył wsiąść na rydwan i uciec do Jerozolimy+. 19  Tak więc Izraelici zbuntowali się przeciwko rodowi Dawida i trwa to aż do dzisiaj.

Przypisy

Lub „starszych ludu”.
Lub „starszych ludu”.
Lub „starszych ludu”.
Dosł. „namiotów”.

Komentarze

Multimedia