Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata — wydanie do studium

Zarys treści

 • 1

  • Przywitanie (1, 2)

  • Pocieszenie od Boga we wszystkich próbach (3-11)

  • Paweł zmienia plany w sprawie podróży (12-24)

 • 2

  • Intencją Pawła nieść radość (1-4)

  • Przebaczenie grzesznikowi i przyjęcie go z powrotem (5-11)

  • Paweł w Troadzie i Macedonii (12, 13)

  • Służba, pochód tryumfalny (14-17)

   • Nie handlujemy słowem Bożym (17)

 • 3

  • Listy polecające (1-3)

  • Słudzy nowego przymierza (4-6)

  • Większa chwała nowego przymierza (7-18)

 • 4

  • Światło dobrej nowiny (1-6)

   • Zaślepione umysły ludzi bez wiary (4)

  • Skarb w naczyniach glinianych (7-18)

 • 5

  • Dom w niebiosach (1-10)

  • Służba pojednania (11-21)

   • Nowe stworzenie (17)

   • Ambasadorowie Chrystusa (20)

 • 6

  • Nie można nadużywać Bożej życzliwości (1, 2)

  • Opis służby Pawła (3-13)

  • „Nie wiążcie się z tymi, którzy nie mają wiary” (14-18)

 • 7

  • ‛Oczyśćmy się z tego, co zanieczyszcza’ (1)

  • Paweł cieszy się z Koryntian (2-4)

  • Tytus przynosi dobre wieści (5-7)

  • Smutek miły Bogu i skrucha (8-16)

 • 8

  • Datki dla chrześcijan w Judei (1-15)

  • Tytus zostaje wysłany do Koryntu (16-24)

 • 9

  • Zachęty do dawania (1-15)

   • Bóg kocha radosnego dawcę (7)

 • 10

  • Paweł staje w obronie swojej służby (1-18)

   • Nasza broń nie jest cielesna (4, 5)

 • 11

  • Paweł i prześwietni apostołowie (1-15)

  • Trudności, jakie znosił Paweł jako apostoł (16-33)

 • 12

  • Wizje, które oglądał Paweł (1-7a)

  • Cierń w ciele Pawła (7b-10)

  • Paweł nie jest gorszy od prześwietnych apostołów (11-13)

  • Troska Pawła o Koryntian (14-21)

 • 13

  • Końcowe przestrogi i usilne zachęty (1-14)

   • „Stale sprawdzajcie, czy trwacie w wierze” (5)

   • ‛Poprawiajcie to, co konieczne, bądźcie jednomyślni’ (11)