Druga Księga Królów 25:1-30

25  W dziewiątym roku panowania Sedekiasza, 10 dnia miesiąca dziesiątego, Nabuchodonozor*+, król Babilonu, nadciągnął z całą swoją armią pod Jerozolimę+. Rozłożył się obozem i zbudował wokół niej mur oblężniczy+.  Oblężenie trwało do 11 roku panowania króla Sedekiasza.  Dziewiątego dnia miesiąca czwartego, kiedy w mieście panował dotkliwy głód+ i ludzie nie mieli co jeść+,  zrobiono wyłom w murze miasta+. Chociaż Chaldejczycy otaczali miasto, wszyscy żołnierze uciekli nocą przez bramę między dwoma murami, obok ogrodu królewskiego. Król uciekał Drogą Araby+.  Wojsko chaldejskie ruszyło za nim w pościg i dogoniło go na pustynnych równinach Jerycha, a wszyscy jego żołnierze zostawili go i pouciekali.  Król Sedekiasz został schwytany+ i zaprowadzony do babilońskiego króla do Ribli, gdzie wydano na niego wyrok.  Na oczach Sedekiasza zamordowano jego synów, a potem Nabuchodonozor go oślepił, zakuł w miedziane kajdany i zabrał do Babilonu+.  W 19 roku panowania babilońskiego króla Nabuchodonozora, siódmego dnia miesiąca piątego, przybył do Jerozolimy jego sługa Nebuzaradan+, dowódca straży+.  Spalił dom Jehowy+, dom* króla+ i wszystkie domy w Jerozolimie. Spalił domy wszystkich wysoko postawionych ludzi+. 10  Całe wojsko chaldejskie, które było z dowódcą straży, zburzyło mury otaczające Jerozolimę+. 11  Nebuzaradan uprowadził na wygnanie tych, którzy pozostali w mieście, oraz tych, którzy przeszli na stronę króla Babilonu, a także resztę ludu+. 12  Pozostawił jednak część najbiedniejszych ludzi, żeby pracowali w winnicach oraz na roli jako przymusowi robotnicy+. 13  Chaldejczycy porozbijali miedziane kolumny+, które były w domu Jehowy, jak również wózki+ i miedziany zbiornik zwany morzem+, znajdujące się w domu Jehowy, i wywieźli miedź do Babilonu+. 14  Zabrali też kubły, szufelki, szczypce, kielichy i wszystkie inne przybory z miedzi używane podczas służby w świątyni. 15  Dowódca straży zabrał pojemniki na rozżarzone węgle i czasze ze szczerego złota+ i srebra+. 16  Jeśli chodzi o dwie kolumny, zbiornik* i wózki, które Salomon wykonał do domu Jehowy, to nawet nie dało się określić, ile ważyła pochodząca z nich miedź+. 17  Każda kolumna miała 18 łokci* wysokości+. Kolumnę wieńczyła wysoka na 3 łokcie głowica z miedzi. Głowicę zdobiła dookoła siatka i owoce granatu — wszystko również wykonane z miedzi+. Druga kolumna wyglądała tak samo. 18  Ponadto dowódca straży uprowadził naczelnego kapłana Serajasza+ oraz drugiego kapłana, Sofoniasza+, i trzech odźwiernych+. 19  Uprowadził też z miasta dworzanina, który dowodził żołnierzami, pięciu bliskich współpracowników króla, których znaleziono w mieście, sekretarza dowódcy armii, który zajmował się poborem do wojska, a także 60 mężczyzn spośród zwykłych ludzi, którzy jeszcze byli w mieście. 20  Dowódca straży Nebuzaradan+ zabrał ich i zaprowadził do króla Babilonu do Ribli+. 21  A w Ribli w ziemi Chamat+ król Babilonu ich uśmiercił. Tak więc mieszkańcy Judy zostali uprowadzeni ze swojego kraju na wygnanie+. 22  Zarządcą ludu pozostawionego w Judzie Nabuchodonozor, król Babilonu, ustanowił Gedaliasza+, syna Achikama+, syna Szafana+. 23  Kiedy wszyscy dowódcy wojska i ich ludzie usłyszeli, że król Babilonu ustanowił zarządcą Gedaliasza, natychmiast przybyli do Gedaliasza do Micpy. Byli to: Ismael, syn Netaniasza, Jochanan, syn Kareacha, Serajasz, syn Tanchumeta z Netofy, Jaazaniasz, syn Maakatyty, oraz ich ludzie+. 24  Gedaliasz złożył przysięgę tym dowódcom oraz ich ludziom i powiedział: „Nie bójcie się służyć Chaldejczykom. Mieszkajcie w tej ziemi i służcie królowi Babilonu, a będzie się wam dobrze wiodło”+. 25  W miesiącu siódmym Ismael+, syn Netaniasza, syna Eliszamy, pochodzący z rodu królewskiego*, przyszedł z 10 innymi ludźmi i zabił Gedaliasza oraz Żydów i Chaldejczyków, którzy byli z nim w Micpie+. 26  Potem wszyscy ludzie, od małego do wielkiego, w tym dowódcy wojska, uciekli do Egiptu+, bo wystraszyli się Chaldejczyków+. 27  A w 37 roku wygnania judzkiego króla Jehojachina+, 27 dnia miesiąca dwunastego, babiloński król Ewil-Merodach wypuścił* Jehojachina z więzienia. Był to rok, w którym Ewil-Merodach objął władzę+. 28  Ewil-Merodach traktował Jehojachina życzliwie i wyniósł go ponad* innych królów, którzy też znaleźli się w Babilonie. 29  Jehojachin zdjął więc ubiór więzienny i przez resztę życia jadał przy stole króla. 30  Otrzymywał od króla stały przydział żywności — dzień po dniu, do końca życia.

Przypisy

Lub „Nebukadneccar”.
Lub „pałac”.
Dosł. „morze”.
Łokieć odpowiadał 44,5 cm. Zob. Dodatek B14.
Dosł. „z potomstwa królestwa”.
Dosł. „podniósł głowę”.
Lub „postawił jego tron wyżej niż trony”.

Komentarze

Multimedia