Pierwszy List do Tesaloniczan 5:1-28

5  Jeśli chodzi o czasy i pory, bracia, nie ma potrzeby wam o tym pisać.  Sami przecież bardzo dobrze wiecie, że dzień Jehowy*+ przyjdzie jak złodziej w nocy+.  Kiedy tylko będą mówić: „Pokój i bezpieczeństwo!”, wtedy natychmiast spadnie na nich nagła zagłada+ — jak bóle porodowe na kobietę ciężarną. I na pewno nie umkną.  Ale wy, bracia, nie jesteście w ciemności, żeby ten dzień miał was zaskoczyć, tak jak dzień zaskakuje złodziei.  Wszyscy jesteście synami światła i synami dnia+. Nie jesteśmy synami nocy ani ciemności+.  Dlatego nie śpijmy już jak pozostali+, ale czuwajmy+ i miejmy trzeźwy umysł+.  Bo ci, którzy śpią, śpią w nocy, a ci, którzy się upijają, są pijani w nocy+.  Ale my, synowie dnia, miejmy trzeźwy umysł. Nałóżmy napierśnik wiary i miłości, a jako hełm — nadzieję wybawienia+,  bo Bóg nie wybrał nas po to, żebyśmy zaznali Jego gniewu, lecz żebyśmy za sprawą naszego Pana, Jezusa Chrystusa, zostali wybawieni+. 10  On za nas umarł+, żebyśmy — czy czuwamy, czy śpimy* — mogli razem z nim żyć+. 11  Dlatego jedni drugich zachęcajcie* i jedni drugich budujcie+, jak to w rzeczywistości czynicie. 12  Prosimy was, bracia, żebyście darzyli szacunkiem tych, którzy wśród was ciężko pracują, którzy przewodzą wam w służbie dla Pana i udzielają wam rad. 13  Za ich pracę okazujcie im miłość i nadzwyczajne względy+. Żyjcie ze sobą w zgodzie*+. 14  Ponadto usilnie zachęcamy was, bracia: ostrzegajcie* nieporządnych+, pocieszajcie przygnębionych*, wspierajcie słabych, wobec wszystkich bądźcie cierpliwi+. 15  Uważajcie, żeby nikt nie odpłacał nikomu krzywdą za krzywdę+, ale zawsze wyświadczajcie dobro — sobie nawzajem, a także wszystkim innym+. 16  Zawsze się radujcie+. 17  Nieustannie się módlcie+. 18  Za wszystko składajcie podziękowania+. Taka jest wola Boża wobec was, którzy pozostajecie w jedności z Chrystusem Jezusem. 19  Nie gaście ognia ducha+. 20  Nie gardźcie proroctwami+. 21  Wszystko sprawdzajcie+ i mocno trzymajcie się tego, co dobre. 22  Wystrzegajcie się wszelkiego rodzaju zła+. 23  Oby Bóg pokoju sam w pełni was uświęcił. I oby wasz duch, dusza* i ciało, bracia, były pod każdym względem zdrowe — tak by podczas obecności naszego Pana, Jezusa Chrystusa, wciąż pozostawały bez skazy+. 24  Ten, który was powołuje, jest wierny i na pewno tego dokona. 25  Bracia, stale się za nas módlcie+. 26  Pozdrówcie wszystkich braci świętym pocałunkiem. 27  Uroczyście zobowiązuję was w imię Pana, żeby ten list został odczytany wszystkim braciom+. 28  Niech nasz Pan, Jezus Chrystus, okazuje wam niezasłużoną życzliwość.

Przypisy

Lub „śpimy snem śmierci”.
Lub „pocieszajcie”.
Lub „pokoju”.
Lub „napominajcie”.
Lub „zniechęconych”. Dosł. „mających małą duszę”.
Lub „życie”. Zob. Słowniczek pojęć.

Komentarze

Multimedia

Pisanie listów
Pisanie listów

Pokazano tu niektóre przybory pisarskie dostępne w I w. n.e. Pisarze mogli posługiwać się piórem z odpowiednio przyciętej trzciny, która rosła nad Nilem. Zwykle używali taniego, czarnego atramentu umieszczonego w kałamarzu. Pisali na różnego rodzaju materiałach, takich jak drewniane i gliniane tabliczki, pergamin czy papirus. W wypadku długich listów można było użyć rolki papirusu, a jego nadmiar odciąć i zachować na później. Z myślą o krótkim liście kupowano pojedynczy arkusz, który sprzedawca odcinał z rolki. Z reguły listy były krótkie. Przykładem listu przeciętnej długości jest list Pawła do Filemona. Natchnione listy spisane przez uczniów Jezusa stanowią większość ksiąg Chrześcijańskich Pism Greckich.