Pierwsza Księga Samuela 8:1-22

8  Gdy Samuel się zestarzał, wyznaczył na sędziów Izraela swoich synów.  Jego pierworodny syn miał na imię Joel, a drugi — Abijasz+. Byli oni sędziami w Beer-Szebie.  Jednak nie postępowali tak jak ich ojciec — zabiegali o nieuczciwy zysk+, przyjmowali łapówki+ i wypaczali sprawiedliwość+.  Po pewnym czasie zebrali się wszyscy starsi Izraela i przybyli do Samuela do Ramy.  Rzekli do niego: „Ty się zestarzałeś, a twoi synowie nie postępują tak jak ty. Ustanów nam więc króla, żeby nas sądził, jak to jest u wszystkich innych narodów”+.  Ale Samuelowi się nie spodobało*, że powiedzieli: „Daj nam króla, który by nas sądził”. Samuel pomodlił się wtedy do Jehowy,  a Jehowa tak mu odpowiedział: „Spełnij wszystkie ich żądania. To nie ciebie odrzucili, ale mnie — nie chcą, żebym był ich królem+.  Postępują tak już od dnia, gdy wyprowadziłem ich z Egiptu. Odwracają się ode mnie+ i służą innym bogom+. Tak samo zachowują się wobec ciebie.  Teraz spełnij ich żądania. Tylko wyraźnie ich ostrzeż, czego panujący nad nimi król będzie miał prawo od nich wymagać”. 10  Samuel przekazał więc wszystkie słowa Jehowy ludowi, który domagał się od niego ustanowienia króla. 11  Powiedział: „Takie prawa będzie miał panujący nad wami król+: Zabierze waszych synów+ i jednych przydzieli do swoich rydwanów+, drugich do konnicy+, a niektórym każe biec przed jego rydwanami. 12  Ustanowi sobie dowódców tysięcy+ i dowódców pięćdziesiątek+. Inni będą dla niego orać pola+ i pracować przy żniwach+, a także wytwarzać dla niego uzbrojenie i sprzęt do jego rydwanów+. 13  Zabierze wasze córki, żeby wyrabiały maści*, gotowały i piekły+. 14  Odbierze wam najlepsze pola, winnice oraz sady oliwne+ i da swoim sługom. 15  A z waszego zboża i winogron będzie pobierał dziesięcinę i dawał ją swoim sługom i dworzanom. 16  Zabierze waszych służących i służące, jak również najlepsze bydło oraz osły i wykorzysta do pracy+. 17  Będzie pobierał dziesięcinę z waszych stad+, a wy staniecie się jego sługami. 18  Nadejdzie dzień, kiedy będziecie skarżyć się z powodu króla, którego sobie wybraliście+, ale Jehowa wam wtedy nie odpowie”. 19  Jednak Izraelici nie zważali na to, co mówił Samuel, i oświadczyli: „Nie! Chcemy mieć nad sobą króla. 20  Wtedy będziemy jak wszystkie inne narody. Nasz król będzie nas sądził, przewodził nam i prowadził nasze wojny”. 21  Gdy Samuel wysłuchał wszystkiego, co miał do powiedzenia lud, powtórzył to Jehowie. 22  A Jehowa powiedział do Samuela: „Posłuchaj ich i ustanów króla, który będzie nad nimi panował”+. Wówczas Samuel polecił Izraelitom: „Niech każdy wróci do swojego miasta”.

Przypisy

Dosł. „w oczach Samuela było to złe”.
Lub „wonności”.

Komentarze

Multimedia