Pierwsza Księga Kronik 28:1-21

28  Dawid zebrał w Jerozolimie wszystkich książąt Izraela: książąt plemion, dowódców oddziałów+ pełniących służbę dla króla, dowódców tysięcy i setek+ oraz zarządców całego mienia i żywego inwentarza należącego do króla+ i jego synów+. Zebrał również dworzan oraz wszystkich dzielnych i zdolnych ludzi+.  Potem król Dawid wstał i przemówił: „Posłuchajcie mnie, moi bracia, mój ludu! Z całego serca zapragnąłem zbudować dom, w którym przebywałaby Arka Przymierza Jehowy, dom, który byłby podnóżkiem dla naszego Boga+. I poczyniłem przygotowania do budowy+.  Jednak prawdziwy Bóg powiedział do mnie: ‚Nie zbudujesz domu dla mojego imienia+, bo prowadziłeś wojny i przelewałeś krew’+.  Ale Jehowa, Bóg Izraela, wybrał mnie z całego rodu mojego ojca, żebym został królem Izraela na zawsze+. Na wodza wybrał Judę+, z plemienia Judy wybrał ród mojego ojca+, a spośród synów mojego ojca właśnie mnie obdarzył uznaniem i ustanowił królem całego Izraela+.  Jehowa dał mi wielu synów+ i z nich wszystkich wybrał Salomona+, żeby zasiadł na królewskim tronie Jehowy i sprawował władzę nad Izraelem+.  „Powiedział do mnie: ‚To twój syn Salomon zbuduje mój dom i moje dziedzińce, bo wybrałem go sobie na syna i stanę się dla niego ojcem+.  Utwierdzę jego władzę królewską na zawsze+, jeśli będzie zdecydowanie przestrzegał moich przykazań i rozporządzeń+, tak jak to robi dzisiaj’.  Dlatego przed całym Izraelem, zborem Jehowy, i przed naszym Bogiem mówię wam: Starajcie się zrozumieć wszystkie przykazania swojego Boga, Jehowy, i ściśle się ich trzymajcie, żebyście mogli pozostać w tej wspaniałej ziemi+ i przekazać ją swoim synom w dziedzictwie na zawsze.  „A ty, Salomonie, mój synu, znaj Boga swojego ojca i służ Mu całym* sercem+ i radosną* duszą*, bo Jehowa bada wszystkie serca+ i dostrzega każdą myśl, każde pragnienie+. Jeżeli będziesz Go szukał, da ci się znaleźć+, ale jeśli Go opuścisz, odrzuci cię na zawsze+. 10  Pamiętaj: Jehowa cię wybrał, żebyś zbudował dom, sanktuarium. Bądź odważny i rozpocznij prace”. 11  Następnie Dawid dał Salomonowi, swojemu synowi, projekt budowy+ portyku+ i różnych pomieszczeń, w tym magazynów, pokojów na dachu, wewnętrznych pomieszczeń oraz pomieszczenia, gdzie miała się znajdować pokrywa przebłagalna*+. 12  Dał mu wszystko, co otrzymał w natchnieniu*: projekt budowy dziedzińców+ domu Jehowy, wszystkich jadalni dookoła, skarbców domu prawdziwego Boga i skarbców, w których przechowywano rzeczy uświęcone*+, 13  a także wskazówki co do oddziałów kapłanów+ i Lewitów oraz wszystkich obowiązków związanych ze służbą w domu Jehowy i wszystkich sprzętów używanych w czasie służby w domu Jehowy. 14  Podał również wagę złota na wykonanie wszystkich złotych sprzętów używanych w czasie służby oraz wagę srebra na wykonanie srebrnych sprzętów używanych w czasie służby; 15  wagę złota na poszczególne złote świeczniki+ i lampy do nich oraz wagę srebra na poszczególne srebrne świeczniki i lampy do nich — w zależności od tego, do czego były wykorzystywane; 16  wagę złota na wykonanie stołów na chleby pokładne+, każdego stołu, oraz wagę srebra na wykonanie srebrnych stołów; 17  wagę szczerego złota na wykonanie widełek, czasz, dzbanów oraz wagę każdej złotej czarki+ i każdej srebrnej czarki. 18  Wyznaczył też wagę rafinowanego złota na wykonanie ołtarza kadzielnego+ oraz tego, co wyobrażało rydwan+ — złotych cherubów+, które rozpostartymi skrzydłami miały osłaniać Arkę Przymierza Jehowy. 19  Dawid powiedział: „Pod kierownictwem Jehowy*, który obdarzył mnie wnikliwością, spisałem wszystkie szczegóły projektu budowy”+. 20  Potem Dawid powiedział do swojego syna Salomona: „Bądź odważny i silny i rozpocznij prace. Nie bój się ani się nie przerażaj, bo Jehowa Bóg, mój Bóg, jest z tobą+. On cię nie opuści ani nie porzuci+, ale będzie z tobą, aż zakończysz całą pracę związaną z domem Jehowy. 21  To są oddziały kapłanów+ i Lewitów+ wyznaczone do pełnienia służby w domu prawdziwego Boga. Masz też umiejętnych pracowników, gotowych do wykonywania wszelkich prac+, a także książąt+ i cały lud. Będą stosować się do wszystkich twoich wskazówek”.

Przypisy

Lub „niepodzielnym”.
Lub „ochoczą”.
Lub „oraz domu przebłagania”.
Dosł. „przez ducha”.
Lub „ofiarowane”.
Lub „spoczęła na mnie ręka Jehowy”.

Komentarze

Multimedia