Pierwsza Księga Kronik 15:1-29

15  Dawid budował dla siebie domy w Mieście Dawida. Przygotował też miejsce dla Arki prawdziwego Boga i rozbił dla niej namiot+.  Powiedział wtedy: „Nikt oprócz Lewitów nie może nosić Arki prawdziwego Boga, bo to ich wybrał Jehowa, żeby nosili Arkę Jehowy i już zawsze pełnili dla Niego służbę”+.  Następnie Dawid zgromadził całego Izraela w Jerozolimie, by sprowadzić Arkę Jehowy na miejsce, które dla niej przygotował+.  I Dawid zebrał potomków Aarona+ oraz Lewitów+:  z Kehatytów — naczelnika Uriela i jego 120 braci;  z Merarytów — naczelnika Asajasza+ i jego 220 braci;  z Gerszomitów — naczelnika Joela+ i jego 130 braci;  z potomków Elicafana+ — naczelnika Szemajasza i jego 200 braci;  z potomków Hebrona — naczelnika Eliela i jego 80 braci; 10  z potomków Uzziela+ — naczelnika Amminadaba i jego 112 braci. 11  Dawid wezwał kapłanów Cadoka+ i Abiatara+, jak również Lewitów Uriela, Asajasza, Joela, Szemajasza, Eliela oraz Amminadaba 12  i przemówił do nich: „Jesteście głowami rodów lewickich. Uświęćcie się, wy i wasi bracia, i sprowadźcie Arkę Jehowy, Boga Izraela, na miejsce, które dla niej przygotowałem. 13  Za pierwszym razem nie nieśliście jej+ i Jehowa, nasz Bóg, rozgniewał się na nas+, bo nie postąpiliśmy według Jego wskazówek”+. 14  Kapłani i Lewici uświęcili się więc, żeby przenieść Arkę Jehowy, Boga Izraela. 15  Potem Lewici nieśli Arkę prawdziwego Boga na swoich ramionach, trzymając ją za drążki+ — tak jak Jehowa nakazał za pośrednictwem Mojżesza. 16  Dawid polecił naczelnikom Lewitów wyznaczyć śpiewaków, swoich braci, żeby radośnie śpiewali przy akompaniamencie instrumentów muzycznych: harf*+, lir*+ i czyneli. 17  Lewici wyznaczyli spośród swoich braci Hemana+, syna Joela, i Asafa+, syna Berechiasza, oraz Etana+, syna Kuszajasza, z rodziny Merarytów. 18  Razem z nimi byli ich bracia z drugiej grupy+: Zachariasz, Ben, Jaazjel, Szemiramot, Jechiel, Unni, Eliab, Benajasz, Maasejasz, Mattitiasz, Elifelehu, Miknejasz, a także odźwierni — Obed-Edom i Jejel. 19  Śpiewacy Heman+, Asaf+ i Etan mieli grać na miedzianych czynelach+. 20  Zachariasz, Azjel, Szemiramot, Jechiel, Unni, Eliab, Maasejasz i Benajasz grali na harfach* nastrojonych na tony alamot*+. 21  Mattitiasz+, Elifelehu, Miknejasz, Obed-Edom, Jejel i Azazjasz grali na lirach* nastrojonych na tony szeminit*+ i byli dyrygentami. 22  Kenaniasz+, naczelnik Lewitów, nadzorował transport Arki, bo się na tym znał. 23  Berechiasz i Elkana byli odźwiernymi przy Arce. 24  Kapłani Szebaniasz, Joszafat, Netanel, Amasaj, Zachariasz, Benajasz i Eliezer głośno grali na trąbach przed Arką prawdziwego Boga+. A Obed-Edom i Jechiasz także byli odźwiernymi przy Arce. 25  Potem Dawid, starsi Izraela i dowódcy tysięcy z radością wyruszyli razem, żeby sprowadzić z domu Obed-Edoma Arkę Przymierza Jehowy+. 26  Ponieważ prawdziwy Bóg pomagał Lewitom, którzy nieśli Arkę Przymierza Jehowy, złożyli oni w ofierze siedem młodych byków i siedem baranów+. 27  Dawid był ubrany w płaszcz bez rękawów, wykonany z delikatnej tkaniny. Tak samo byli ubrani wszyscy Lewici niosący Arkę, śpiewacy oraz Kenaniasz, który nadzorował transport i śpiewaków. Dawid miał na sobie dodatkowo lniany efod*+. 28  Wszyscy Izraelici prowadzili Arkę Jehowy wśród radosnych okrzyków+ i przy dźwiękach rogu, trąb+ i czyneli, głośno grając na harfach* i lirach*+. 29  Gdy Arka Przymierza Jehowy dotarła do Miasta Dawida+, Michal+, córka Saula, spojrzała w dół przez okno i zobaczyła, jak król Dawid podskakuje i świętuje. Wtedy zaczęła nim gardzić w swoim sercu+.

Przypisy

Hebr. néwel. Instrument strunowy przypominający harfę lub lirę.
Hebr. kinnòr. Instrument strunowy przypominający lirę lub harfę.
Hebr. néwel. Instrument strunowy przypominający harfę lub lirę.
Hebr. kinnòr. Instrument strunowy przypominający lirę lub harfę.
Hebr. néwel. Instrument strunowy przypominający harfę lub lirę.
Hebr. kinnòr. Instrument strunowy przypominający lirę lub harfę.

Komentarze

Multimedia