Pierwszy List Jana 1:1-10

1  Piszemy wam o tym, który był od początku, którego słyszeliśmy, widzieliśmy na własne oczy, obserwowaliśmy i dotykaliśmy swoimi rękami — piszemy wam o słowie życia+.  (Tak, to życie zostało ujawnione, a my je widzieliśmy i o nim świadczymy+. Opowiadamy wam o życiu wiecznym+, które było u Ojca i zostało nam ujawnione).  O tym, którego widzieliśmy i słyszeliśmy, opowiadamy również wam+, żebyście i wy byli z nami zjednoczeni*. A my jesteśmy zjednoczeni z Ojcem i z Jego Synem, Jezusem Chrystusem+.  Ponadto piszemy to, żebyśmy wszyscy w pełni się radowali.  Chcemy wam przekazać następującą wieść, którą od niego usłyszeliśmy: Bóg jest światłem+ i nie ma w Nim* żadnej ciemności.  Jeżeli twierdzimy, że jesteśmy z Nim zjednoczeni, a jednak dalej chodzimy w ciemności, to kłamiemy i nie żyjemy zgodnie z prawdą+.  Ale jeśli chodzimy w świetle, tak jak On sam jest w świetle, to rzeczywiście jesteśmy ze sobą zjednoczeni, a krew Jezusa, Jego Syna, oczyszcza nas z wszelkich grzechów+.  Jeżeli twierdzimy, że nie mamy grzechu, to oszukujemy samych siebie+ i nie ma w nas prawdy.  Jeśli wyznajemy swoje grzechy, to Bóg nam je przebaczy i oczyści nas z wszelkiej nieprawości+, bo jest wierny i prawy. 10  Jeżeli twierdzimy, że nie zgrzeszyliśmy, to czynimy Go kłamcą i nie ma w nas Jego słowa.

Przypisy

Lub „żeby łączyła was z nami wspólnota”.
Lub „w jedności z Nim”.

Komentarze

Multimedia