Pierwsza Księga Królów 7:1-51

7  A swój dom* Salomon budował 13 lat+, dopóki w całości go nie ukończył+.  Zbudował też Dom Lasu Libanu+, długi na 100 łokci*, szeroki na 50 łokci i wysoki na 30 łokci. Postawił go na czterech rzędach cedrowych słupów, na których umieścił cedrowe belki+.  W górnej części, na dźwigarach, które opierały się na słupach, był on wyłożony drewnem cedrowym. Było ich* 45, po 15 w rzędzie.  Dom miał trzy rzędy obramowanych okien. Każde okno znajdowało się naprzeciw innego okna, w trzech rzędach.  Wszystkie wejścia miały prostokątne* futryny, podobnie jak okna rozmieszczone naprzeciw siebie w trzech rzędach.  Zbudował także Salę Kolumnową*, która miała 50 łokci długości i 30 łokci szerokości. Przed nią znajdował się portyk z kolumnami i zadaszeniem.  Ponadto zbudował Salę Tronową*+ — Salę Sądową — gdzie miał sądzić+. Wyłożono ją drewnem cedrowym od podłogi po belki sufitowe.  Dom*, w którym Salomon miał mieszkać, znajdował się na innym dziedzińcu+, w pewnej odległości od Sali*, i został wykonany podobnie. Salomon zbudował jeszcze jeden dom, podobny do tej Sali, dla córki faraona, którą wziął sobie za żonę+.  Wszystkie te budowle, od fundamentów aż po zwieńczenia muru, jak również wszystko na zewnątrz aż do wielkiego dziedzińca+ wykonano z bardzo drogich kamieni+. Ociosano je do odpowiednich rozmiarów i przycięto piłami kamieniarskimi od strony wewnętrznej i zewnętrznej. 10  Fundamenty wykonano z wielkich i bardzo drogich kamieni. Niektóre z tych kamieni mierzyły 10 łokci, a inne 8 łokci. 11  Na nich ułożono bardzo drogie kamienie ociosane do odpowiednich rozmiarów, a także drewno cedrowe. 12  Dookoła wielkiego dziedzińca ciągnął się mur z trzech warstw ciosanego kamienia i jednej warstwy belek cedrowych, taki jak na dziedzińcu wewnętrznym+ domu Jehowy z jego portykiem+. 13  Król Salomon polecił sprowadzić z Tyru Chirama+. 14  Był on synem pewnej wdowy z plemienia Naftalego. Jego ojciec, Tyryjczyk, zajmował się obróbką miedzi*+. Chiram był bardzo zdolnym i doświadczonym rzemieślnikiem, który dobrze znał się na wykonywaniu wszelkich wyrobów z miedzi+. Przybył więc do króla Salomona i wykonał całą zleconą mu pracę. 15  Odlał z miedzi dwie kolumny+. Każda miała 18 łokci wysokości i 12 łokci w obwodzie*+. 16  Odlał też z miedzi dwie głowice, żeby je umieścić na szczytach kolumn. Wysokość jednej głowicy wynosiła 5 łokci i wysokość drugiej wynosiła 5 łokci. 17  Głowice na szczytach obu kolumn były ozdobione siatkami ze splecionymi łańcuszkami+: siedem na jednej głowicy i siedem na drugiej. 18  Dookoła każdej siatki wykonał dwa rzędy owoców granatu, żeby ozdobić głowice na szczytach kolumn. Zrobił tak na obu głowicach. 19  Głowice na szczytach kolumn przy portyku miały kształt lilii wysokich na 4 łokcie. 20  Głowice te spoczywały na obu kolumnach i były z nimi połączone przy wypukłej części, do której przylegała siatka. Dookoła każdej głowicy było w rzędach 200 owoców granatu+. 21  I ustawił te kolumny przy portyku świątyni*+. Jedną kolumnę postawił po prawej* stronie i nadał jej nazwę Jachin*, a drugą postawił po lewej* stronie i nadał jej nazwę Boaz*+. 22  Głowice na szczytach kolumn miały kształt lilii. Tak praca przy kolumnach dobiegła końca. 23  Potem odlał z metalu okrągły zbiornik zwany morzem+. Od jednej do drugiej krawędzi mierzył on 10 łokci. Miał 5 łokci wysokości i 30 łokci w obwodzie*+. 24  Poniżej krawędzi zbiornika* były dookoła dwa rzędy ozdób w kształcie dyń+, po 10 na łokieć. Zostały one wykonane ze zbiornikiem w jednym odlewie. 25  Zbiornik stał na 12 bykach+: trzy były zwrócone na północ, trzy na zachód, trzy na południe i trzy na wschód. To na nich opierał się zbiornik, a wszystkie byki były skierowane zadami do środka. 26  Zbiornik ten był gruby na szerokość dłoni*, a jego krawędź była jak krawędź kielicha, podobna do kwiatu lilii. Mieścił 2000 batów* wody. 27  Następnie zrobił 10 miedzianych wózków*+. Każdy z nich miał 4 łokcie długości, 4 łokcie szerokości i 3 łokcie wysokości. 28  Wózki te były wykonane następująco: Miały boczne płytki, które zamontowano w obramowaniach. 29  A na płytkach bocznych zamontowanych w obramowaniach były lwy+, byki i cheruby+. Taki sam wzór był na obramowaniach. Powyżej oraz poniżej lwów i byków znajdowały się płaskorzeźby w kształcie wieńców. 30  Każdy wózek miał cztery miedziane koła oraz miedziane osie, przymocowane do podpór w czterech narożnikach. Podpory pod basenem i zdobiące je wieńce zostały wykonane w jednym odlewie. 31  Wokół otworu basenu była obręcz. Odległość od dna basenu do obręczy wynosiła 1 łokieć. Otwór był okrągły. Obręcz razem z podporami tworzyła podstawę o wysokości półtora łokcia. Na obręczy znajdowały się płaskorzeźby. Jej płytki boczne były czworokątne, nie okrągłe. 32  Cztery koła znajdowały się poniżej płytek bocznych, a podpory kół były przymocowane do wózka. Wysokość każdego koła wynosiła półtora łokcia. 33  Koła zrobiono tak, jak się robi koła rydwanu. Ich podpory, obręcze, szprychy i piasty zostały odlane z metalu. 34  Cztery podpory w czterech narożnikach każdego wózka zostały wykonane z wózkiem w jednym odlewie*. 35  Obręcz na samej górze wózka była wysoka na pół łokcia. Boczne płytki z obramowaniami na samej górze wózka zostały wykonane z nim w jednym odlewie*. 36  Na bocznych płytkach i ich obramowaniach wykonał płaskorzeźby cherubów, lwów i palm — tam, gdzie było wolne miejsce. Wyrzeźbił też dookoła wieńce+. 37  W ten sposób wykonał 10 wózków+. Wszystkie były jednakowo odlane+ i miały ten sam rozmiar i kształt. 38  Wykonał też 10 miedzianych basenów+. Każdy miał 4 łokcie* i pojemność 40 batów. Na każdym z 10 wózków znajdował się basen. 39  Potem pięć wózków umieścił po prawej stronie domu i pięć po lewej stronie domu. A zbiornik zwany morzem postawił po prawej stronie domu od południowego wschodu+. 40  Chiram+ wykonał również inne baseny, a także szufelki+ i misy+. Tak Chiram zakończył całą pracę dla króla Salomona przy domu Jehowy. Wykonał+: 41  dwie kolumny+ z głowicami w kształcie czasz; dwie siatki+, które zdobiły dwie głowice w kształcie czasz znajdujące się na szczytach kolumn; 42  400 owoców granatu+ do dwóch siatek, do każdej siatki po dwa rzędy, żeby ozdobić dwie głowice w kształcie czasz znajdujące się na dwóch kolumnach; 43  10 wózków+ i 10 basenów+ na tych wózkach; 44  zbiornik zwany morzem+ i 12 byków, na których on stał; 45  kubły, szufelki, misy i inne przybory. Wszystko to Chiram wykonał dla króla Salomona do domu Jehowy. Przedmioty te były z polerowanej miedzi. 46  Król odlewał je w glinianych formach w Okręgu Jordanu*, między Sukkot a Caretanem. 47  Salomon nie ważył wszystkich tych przedmiotów, bo było ich bardzo dużo. Wagi miedzi nie ustalono+. 48  Salomon wykonał wszystkie sprzęty do domu Jehowy: złoty ołtarz+; złoty stół+ na chleb pokładny; 49  świeczniki+ ze szczerego złota, które stały przed najskrytszym pomieszczeniem, pięć po prawej stronie i pięć po lewej; kwiaty+, lampy i gasidła* — ze złota+; 50  misy, szczypce+, czasze, kielichy+ i pojemniki na rozżarzone węgle+ — ze szczerego złota; złote gniazda do drzwi domu wewnętrznego+, czyli Miejsca Najświętszego, i do drzwi świątyni*+. 51  Tak król Salomon zakończył wszystkie prace przy domu Jehowy. Następnie przyniósł rzeczy, które ofiarował* jego ojciec, Dawid+, i umieścił srebro, złoto i sprzęty w skarbcach domu Jehowy+.

Przypisy

Lub „pałac”.
Łokieć odpowiadał 44,5 cm. Zob. Dodatek B14.
Może chodzić o dźwigary.
Lub „czworokątne; kwadratowe”.
Lub „Portyk Kolumnowy”.
Lub „Portyk Tronowy”.
Lub „pałac”.
Dosł. „domu Sali”.
Lub „brązu”. Tak samo w kolejnych wystąpieniach w rozdziale.
Lub „i potrzebny był sznur mierniczy o długości 12 łokci, żeby opasać każdą z dwóch kolumn”.
Lub „południowej”.
Nazwa ta może znaczyć „w sile”.
Lub „północnej”.
Nazwa ta znaczy „oby On umocnił”.
Tutaj chodzi o Miejsce Święte.
Lub „i potrzebny był sznur mierniczy o długości 30 łokci, żeby go opasać”.
Dosł. „morza”.
Bat odpowiadał 22 l. Zob. Dodatek B14.
Szerokość dłoni odpowiadała 7,4 cm. Zob. Dodatek B14.
Lub „wózków na wodę”.
Lub „stanowiły z wózkiem jedną całość”.
Lub „stanowiły z nim jedną całość”.
Lub „4 łokcie średnicy”.
Chodzi o południową część Doliny Jordanu.
Lub „szczypce”.
Lub „domu świątyni”. Chodzi o Miejsce Święte.
Dosł. „uświęcił”.

Komentarze

Multimedia