Pierwsza Księga Królów 6:1-38

6  W 480 roku po wyjściu Izraelitów* z Egiptu+, w czwartym roku swojego panowania nad Izraelem, w miesiącu ziw*+ (czyli w miesiącu drugim), Salomon rozpoczął budowę domu Jehowy*+.  Dom, który król Salomon zbudował dla Jehowy, miał 60 łokci* długości, 20 łokci szerokości i 30 łokci wysokości+.  Portyk+ przed świątynią* miał 20 łokci szerokości*, tyle co szerokość domu, i wystawał przed dom na 10 łokci.  Salomon wykonał w domu okna ze zwężającymi się wnękami okiennymi*+.  A przy murach domu zbudował boczną konstrukcję. Ciągnęła się ona wzdłuż murów domu — dookoła muru świątyni* i najskrytszego pomieszczenia+ — a na całej jej długości zrobił pomieszczenia boczne+.  Najniższy poziom z bocznymi pomieszczeniami miał 5 łokci szerokości, środkowy — 6 łokci, a trzeci — 7 łokci. Dookoła domu wykonał uskoki*, żeby nie wkuwać się w mury domu+.  Dom budowano z kamieni przygotowywanych wcześniej w kamieniołomie+. Podczas budowy nie było więc słychać młotków, siekier ani żadnych narzędzi z żelaza.  Wejście na najniższy poziom z bocznymi pomieszczeniami znajdowało się z południowej* strony domu+. Kręte schody prowadziły na środkowy poziom, a ze środkowego na trzeci.  Salomon kontynuował budowę domu i zrobił dach z cedrowych belek i rzędów cedrowych desek+. 10  Każde z wybudowanych dookoła domu bocznych pomieszczeń+ miało 5 łokci wysokości. Były one przymocowane do domu cedrowymi belkami. 11  Tymczasem Jehowa powiedział do Salomona: 12  „Jeśli będziesz trzymał się moich ustaw i przepisów oraz żył zgodnie ze wszystkimi moimi przykazaniami+, to ja też spełnię wobec ciebie obietnicę, którą złożyłem twojemu ojcu, Dawidowi, dotyczącą budowanego przez ciebie domu+. 13  Będę przebywał pośród Izraelitów+ i nie opuszczę swojego ludu, Izraela”+. 14  Salomon dalej budował dom, żeby go ukończyć. 15  Ściany wewnątrz domu wyłożył* deskami cedrowymi. Pokrył je drewnem od podłogi do belek sufitowych. Podłogę wyłożył deskami jałowcowymi+. 16  W tylnej części domu, od podłogi do belek sufitowych, wydzielił deskami cedrowymi pomieszczenie na 20 łokci. Tak wewnątrz domu powstało najskrytsze pomieszczenie+ — Miejsce Najświętsze+. 17  A świątynia*+ — przednia część domu — miała 40 łokci. 18  Drewno cedrowe wewnątrz domu było pokryte płaskorzeźbami dyń+ i kwitnących kwiatów+. Wszystko było z cedru, nie było widać kamienia. 19  Wewnątrz domu przygotował najskrytsze pomieszczenie+, żeby umieścić tam Arkę Przymierza Jehowy+. 20  Miało ono 20 łokci długości, 20 łokci szerokości i 20 łokci wysokości+. Pokrył je szczerym złotem, a ołtarz+ wyłożył cedrem. 21  Salomon pokrył wnętrze domu szczerym złotem+, a przed najskrytszym pomieszczeniem+, pokrytym złotem, rozciągnął złote łańcuchy. 22  Pokrył złotem cały dom, jak również cały ołtarz+, który znajdował się przed najskrytszym pomieszczeniem. 23  W najskrytszym pomieszczeniu wykonał dwa cheruby+ z drewna sosnowego*. Każdy z nich miał 10 łokci wysokości+. 24  Obydwa skrzydła pierwszego cheruba miały po 5 łokci. Od końca jednego skrzydła do końca drugiego było 10 łokci. 25  Rozpiętość skrzydeł drugiego cheruba również wynosiła 10 łokci. Oba cheruby miały taki sam rozmiar i kształt. 26  Wysokość jednego i drugiego cheruba wynosiła 10 łokci. 27  Umieścił te cheruby+ w Miejscu Najświętszym*. Skrzydła cherubów były rozpostarte, tak że skrzydło jednego cheruba dotykało jednej ściany, a skrzydło drugiego — drugiej ściany. Ich skrzydła były skierowane do środka domu i stykały się ze sobą. 28  Cheruby pokrył złotem. 29  A dookoła na wszystkich ścianach domu, w wewnętrznym i zewnętrznym pomieszczeniu*, wyrzeźbił cheruby+, palmy+ i kwitnące kwiaty+. 30  Podłogę w wewnętrznym i zewnętrznym pomieszczeniu domu pokrył złotem. 31  W wejściu do najskrytszego pomieszczenia wykonał drzwi z drewna sosnowego, pilastry i odrzwia, jako piątą część*. 32  Na dwojgu drzwiach z drewna sosnowego wyrzeźbił cheruby, palmy i kwitnące kwiaty i pokrył drzwi złotem. Obił złotem cheruby oraz palmy. 33  W wejściu do świątyni* w taki sam sposób wykonał z drewna sosnowego odrzwia, należące do czwartej części*. 34  Wykonał też dwoje drzwi z drewna jałowcowego. Jedne i drugie drzwi miały po dwa skrzydła, które obracały się na trzpieniach+. 35  Wyrzeźbił na nich cheruby, palmy i kwitnące kwiaty i pokrył to wszystko cienką warstwą złota. 36  Wydzielił również dziedziniec wewnętrzny+, stawiając mur z trzech warstw ciosanego kamienia i jednej warstwy belek cedrowych+. 37  W czwartym roku, w miesiącu ziw*, położono fundament domu Jehowy+, 38  a w 11 roku, w miesiącu bul* (czyli w miesiącu ósmym), ukończono budowę domu — wszystko wykonano zgodnie z projektem+. Salomon budował ten dom siedem lat.

Przypisy

Dosł. „synów Izraela”.
Łokieć odpowiadał 44,5 cm. Zob. Dodatek B14.
Dosł. „świątynią domu”.
Dosł. „długości”.
Lub „ukośne okna; okna mające glify”.
Tutaj chodzi o Miejsce Święte.
Lub „wnęki”.
Dosł. „prawej”.
Dosł. „zbudował”.
Chodzi o Miejsce Święte, które znajdowało się przed Miejscem Najświętszym.
Dosł. „drzewa oleistego”. Może chodzić o sosnę alepską.
Lub „w domu wewnętrznym”.
Dosł. „wewnątrz i na zewnątrz”.
Może chodzić o konstrukcję futryny drzwiowej lub rozmiar drzwi.
Tutaj chodzi o Miejsce Święte.
Może chodzić o konstrukcję futryny drzwiowej lub rozmiar drzwi.

Komentarze

Multimedia