Pierwsza Księga Królów 15:1-34

15  Abijam został królem Judy w 18 roku panowania króla Jeroboama+, syna Nebata+.  Panował w Jerozolimie trzy lata. Jego matką była Maaka+, wnuczka Abiszaloma.  Abijam popełniał te same grzechy, co jego ojciec, i jego serce nie było w pełni oddane* Jehowie, jego Bogu, jak było serce Dawida, jego przodka.  Ale ze względu na Dawida+ Jehowa, jego Bóg, dał Abijamowi lampę* w Jerozolimie+ — ustanowił po nim królem jego syna i zapewnił Jerozolimie ochronę.  Postąpił tak, ponieważ Dawid czynił to, co słuszne w oczach Jehowy, i przez całe swoje życie nie odstąpił od nakazów Boga — z wyjątkiem sprawy Hetyty Uriasza+.  I trwała wojna między Jeroboamem a Rechoboamem przez wszystkie dni jego życia+.  Pozostałe fakty z życia Abijama — wszystko, co uczynił — opisano w Księdze Dziejów Królów Judy+. Między Abijamem a Jeroboamem również trwała wojna+.  Potem Abijam spoczął ze swoimi praojcami i pochowano go w Mieście Dawida, a władzę po nim objął jego syn Asa+.  Asa został królem Judy w 20 roku panowania Jeroboama, króla Izraela. 10  Panował w Jerozolimie 41 lat. Jego babką była Maaka+, wnuczka Abiszaloma. 11  Asa robił to, co słuszne w oczach Jehowy+, tak jak Dawid, jego przodek. 12  Wypędził z kraju mężczyzn uprawiających prostytucję świątynną+ i pousuwał wszystkie odrażające bożki*, które wykonali jego przodkowie+. 13  Nawet swoją babkę Maakę+ pozbawił tytułu królowej matki*, bo wykonała ohydnego bożka używanego do oddawania czci świętemu palowi*. Asa ściął tego ohydnego bożka+ i spalił w Dolinie Kidronu+. 14  Choć święte wzniesienia nie zostały usunięte+, serce Asy przez całe jego życie* było w pełni oddane* Jehowie. 15  Asa złożył w domu Jehowy to, co ofiarował* on i jego ojciec — srebro, złoto i różne przedmioty+. 16  Między Asą a Baaszą+, królem Izraela, cały czas trwała wojna. 17  Baasza, król Izraela, wyruszył przeciwko Judzie i zaczął fortyfikować* Ramę+, żeby powstrzymać każdego, kto chciałby opuścić terytorium Asy, króla Judy, lub się na nie przedostać+. 18  Wtedy Asa wziął całe srebro i złoto, które pozostało w skarbcach domu Jehowy oraz w skarbcach domu* królewskiego, i przesłał je przez swoich sług Ben-Hadadowi, synowi Tabrimmona, syna Chezjona, królowi Syrii+, który mieszkał w Damaszku. Polecił mu przekazać: 19  „Istnieje porozumienie* zawarte między mną a tobą oraz między moim a twoim ojcem. Posyłam ci w darze srebro i złoto. Zerwij porozumienie* z Baaszą, królem Izraela, żeby odstąpił ode mnie”. 20  Ben-Hadad posłuchał króla Asy i wysłał dowódców swoich wojsk przeciwko miastom izraelskim. Zdobyli oni Ijon+, Dan+, Abel-Bet-Maakę, całe Kinneret i całe terytorium Naftalego. 21  Kiedy Baasza o tym usłyszał, natychmiast przestał fortyfikować* Ramę. I dalej mieszkał w Tircy+. 22  Wtedy król Asa zwołał wszystkich mieszkańców Judy, bez wyjątku, i zabrali oni z Ramy kamienie oraz belki, których Baasza używał do budowy. Król Asa wykorzystał je do ufortyfikowania* Geby+ na terytorium Beniamina oraz Micpy+. 23  Wszystkie pozostałe fakty z życia Asy — całą jego potęgę, wszystko, co uczynił, oraz miasta, które budował* — opisano w Księdze Dziejów Królów Judy. Na starość Asa zachorował na nogi+. 24  Potem spoczął ze swoimi praojcami i został pochowany przy nich w Mieście Dawida, swojego przodka. A władzę po nim objął jego syn Jehoszafat+. 25  Nadab+, syn Jeroboama, został królem Izraela w drugim roku panowania Asy, króla Judy, i panował nad Izraelem dwa lata. 26  Robił to, co złe w oczach Jehowy, postępował tak jak jego ojciec+ i dopuszczał się grzechów, do których jego ojciec nakłonił Izraela+. 27  Kiedy Nadab razem z całym Izraelem oblegał Gibbeton+, należący do Filistynów, Baasza, syn Achijasza z plemienia Issachara, zaczął spiskować przeciwko niemu i tam go zabił. 28  Zabił go w trzecim roku panowania Asy, króla Judy, i został królem w jego miejsce. 29  A gdy tylko Baasza został królem, zgładził cały dom Jeroboama — nikogo* nie pozostawił przy życiu. Unicestwił wszystkich zgodnie ze słowem, które Jehowa wypowiedział za pośrednictwem swojego sługi Achijasza z Szilo+. 30  Stało się tak z powodu grzechów, które popełniał Jeroboam i które przez niego zaczęli popełniać Izraelici, i z powodu tego, że Jeroboam bardzo obraził Jehowę, Boga Izraela. 31  Pozostałe fakty z życia Nadaba — wszystko, co uczynił — opisano w Księdze Dziejów Królów Izraela. 32  Między Asą a Baaszą, królem Izraela, cały czas trwała wojna+. 33  Baasza, syn Achijasza, został królem całego Izraela w trzecim roku panowania Asy, króla Judy, i panował w Tircy 24 lata+. 34  Robił to, co złe w oczach Jehowy+, postępował tak jak Jeroboam i dopuszczał się grzechów, do których Jeroboam nakłonił Izraela+.

Przypisy

Lub „niepodzielne”.
Chodzi o potomka.
Hebr. termin przetłumaczony tu na „odrażające bożki” może być spokrewniony ze słowem oznaczającym „gnój”. Używa się go w celu wyrażenia pogardy.
Lub „tytułu pani”.
Dosł. „wszystkie jego dni”.
Lub „niepodzielne”.
Dosł. „uświęcił”.
Lub „odbudowywać; rozbudowywać”.
Lub „pałacu”.
Lub „przymierze”.
Lub „przymierze”.
Lub „budować; odbudowywać”.
Lub „odbudowy; rozbudowy”.
Lub „fortyfikował; odbudowywał”.
Lub „nikogo mającego tchnienie”.

Komentarze

Multimedia