Pierwsza Księga Królów 14:1-31

14  W tym czasie zachorował syn Jeroboama Abijasz.  Jeroboam zwrócił się do swojej żony: „Proszę, przebierz się, żeby nikt nie poznał, że jesteś żoną Jeroboama, i idź do Szilo. Znajdziesz tam proroka Achijasza. To on powiedział, że zostanę królem tego ludu+.  Weź ze sobą 10 chlebów, placki, dzban miodu i idź do niego. On ci powie, co się stanie z naszym synem”.  I żona Jeroboama tak zrobiła. Wyruszyła do Szilo+ i przyszła do domu Achijasza. Achijasz ze starości stracił wzrok i w ogóle nie widział.  Ale Jehowa uprzedził Achijasza: „Idzie do ciebie żona Jeroboama, żeby cię spytać, co się stanie z jej synem, który zachorował. Przekażę ci, co masz jej powiedzieć*. Gdy przyjdzie, będzie ukrywać, kim jest”.  Kiedy tylko Achijasz usłyszał odgłos jej kroków przy wejściu, odezwał się: „Wejdź, żono Jeroboama. Dlaczego ukrywasz, kim jesteś? Mam ci do przekazania złą wiadomość.  Idź i powiedz Jeroboamowi: ‚Tak mówi Jehowa, Bóg Izraela: „Wyróżniłem cię spośród mojego ludu i uczyniłem cię wodzem Izraela+.  Wydarłem królestwo domowi Dawida, a dałem je tobie+. Ty jednak nie stałeś się taki jak mój sługa Dawid, który przestrzegał moich przykazań, podążał za mną całym sercem i czynił tylko to, co słuszne w moich oczach+.  Postępowałeś gorzej niż wszyscy, którzy byli przed tobą. Uczyniłeś sobie innego boga i posągi z metalu, żeby mnie obrażać+. Odwróciłeś się ode mnie+. 10  Dlatego, Jeroboamie, sprowadzę nieszczęście na twój dom i zgładzę* u ciebie wszystkich mężczyzn*, nawet tych najmniej znaczących w Izraelu. Zmiotę twój dom+ tak, jak się zmiata gnój, aż nie będzie po nim żadnego śladu! 11  Jeżeli ktoś z twojego domu umrze w mieście, to pożrą go psy, a jeżeli umrze w polu, to rozdziobią go ptaki*, bo tak powiedział Jehowa”’. 12  „A teraz wracaj do domu. Gdy wejdziesz do miasta, twój syn umrze. 13  Wszyscy Izraelici będą go opłakiwać i go pochowają. Z całej rodziny Jeroboama jedynie on zostanie pochowany w grobie, bo tylko w nim Jehowa, Bóg Izraela, znalazł coś dobrego. 14  Nadejdzie dzień — już nastał — kiedy Jehowa ustanowi nad Izraelem króla, który zgładzi* dom Jeroboama+. 15  Jehowa uderzy Izraela i ten się zakołysze jak trzcina w wodzie. Wyrwie go z korzeniami z tej wspaniałej ziemi, którą dał ich przodkom+, i rozproszy ich za Eufratem*+, bo porobili sobie święte pale*+ i obrażali tym Jehowę. 16  Porzuci On Izraela z powodu grzechów, które popełniał Jeroboam i które przez niego zaczęli popełniać Izraelici”+. 17  Wtedy żona Jeroboama ruszyła w drogę i przyszła do Tircy. Gdy przekraczała próg swojego domu, jej syn umarł. 18  Pochowano go i cały Izrael go opłakiwał, tak jak Jehowa zapowiedział przez proroka Achijasza, swojego sługę. 19  Pozostałe fakty z życia Jeroboama — jak prowadził wojny+ i jak panował — opisano w Księdze Dziejów Królów Izraela. 20  Jeroboam panował 22 lata. Potem spoczął ze swoimi praojcami+, a władzę po nim objął jego syn Nadab+. 21  W Judzie natomiast panował Rechoboam, syn Salomona. Został królem, gdy miał 41 lat, i panował 17 lat w Jerozolimie — w mieście, które Jehowa wybrał+ ze wszystkich plemion Izraela, żeby tam przebywało Jego imię+. Matką Rechoboama była Ammonitka Naama+. 22  Mieszkańcy Judy robili to, co złe w oczach Jehowy+, i swoimi grzechami rozdrażniali Go bardziej niż ich przodkowie+. 23  Oni również budowali wzniesienia, święte słupy* i święte pale*+ na każdym wysokim wzgórzu+ i pod każdym bujnym drzewem+. 24  W kraju byli też mężczyźni uprawiający prostytucję świątynną+. Ludzie przejęli odrażające zwyczaje narodów, które Jehowa wypędził ze względu na Izraelitów. 25  W piątym roku panowania króla Rechoboama Jerozolimę zaatakował Sziszak+, król Egiptu+. 26  Zabrał cenne rzeczy z domu Jehowy i z domu* królewskiego+. Zabrał wszystko, w tym złote tarcze, które wykonał Salomon+. 27  Król Rechoboam wykonał w ich miejsce tarcze z miedzi i powierzył je dowódcom straży* strzegącej wejścia do domu króla. 28  Za każdym razem, gdy król szedł do domu Jehowy, towarzyszący mu strażnicy nieśli tarcze, które potem odnosili do pomieszczenia dla straży. 29  Pozostałe fakty z życia Rechoboama — wszystko, co uczynił — opisano w Księdze Dziejów Królów Judy+. 30  Między Rechoboamem a Jeroboamem cały czas trwała wojna+. 31  Potem Rechoboam spoczął ze swoimi praojcami. Został pochowany przy swoich praojcach w Mieście Dawida+. Jego matką była Ammonitka Naama+. Władzę po nim objął jego syn Abijam*+.

Przypisy

Lub „tak a tak masz z nią rozmawiać”.
Dosł. „odetnę”.
Dosł. „każdego oddającego mocz na mur”. Pogardliwy zwrot hebr. odnoszący się do mężczyzn.
Dosł. „ptaki nieba”.
Dosł. „odetnie”.
Dosł. „rzeką”.
Lub „pałacu”.
Dosł. „biegaczy”.
Nazywany też Abijaszem.

Komentarze

Multimedia