Pierwsza Księga Królów 11:1-43

11  Król Salomon oprócz córki faraona+ pokochał wiele innych cudzoziemek+: Moabitki+, Ammonitki+, Edomitki, Sydonki+ i Hetytki+.  Pochodziły one z narodów, o których Jehowa powiedział Izraelitom: „Nie wolno wam wiązać się z nimi*, bo na pewno skłonią wasze serca ku swoim bogom”+. Ale Salomon przylgnął do nich i je pokochał.  Miał 700 żon, które były księżniczkami, a także 300 nałożnic*. I żony stopniowo zwiodły jego serce*.  Gdy Salomon się zestarzał+, żony skłoniły* jego serce ku innym bogom+. Jego serce nie było już w pełni oddane* Jehowie, jego Bogu, jak było serce jego ojca, Dawida.  I Salomon zaczął czcić Asztarte+, boginię Sydończyków, oraz Milkoma+, obrzydliwego boga Ammonitów.  Robił to, co złe w oczach Jehowy, i nie był w pełni posłuszny Jehowie, tak jak był posłuszny Dawid, jego ojciec+.  W tym czasie na górze koło Jerozolimy Salomon zbudował wzniesienie+ dla Kemosza, obrzydliwego boga Moabu, oraz wzniesienie dla Molocha+, obrzydliwego boga Ammonitów+.  Zrobił tak dla wszystkich swoich cudzoziemskich żon, które spalały ofiary, żeby dym z nich unosił się do ich bogów.  Jehowa bardzo się rozgniewał na Salomona, bo jego serce odwróciło się od Jehowy, Boga Izraela+, który ukazał mu się dwa razy+ 10  i ostrzegł go właśnie przed tym, żeby nie służył innym bogom+. Mimo to Salomon nie posłuchał nakazu Jehowy. 11  Jehowa rzekł więc do niego: „Ponieważ postępujesz w taki sposób i nie przestrzegasz mojego przymierza oraz ustaw, które ci dałem, na pewno wydrę królestwo z twoich rąk i dam je jednemu z twoich sług+. 12  Jednak ze względu na twojego ojca, Dawida, nie zrobię tego za twojego życia. Wydrę je z rąk twojego syna+. 13  Ale nie zabiorę mu całego królestwa+ — jedno plemię dam twojemu synowi+ ze względu na swojego sługę Dawida i ze względu na Jerozolimę, którą wybrałem”+. 14  I Jehowa sprawił, że przeciwko Salomonowi wystąpił+ Edomita Hadad, pochodzący z królewskiej rodziny Edomu+. 15  Gdy Dawid pokonał Edomitów+, Joab, dowódca wojska, przyszedł pogrzebać zabitych i chciał wymordować wszystkich mężczyzn w Edomie. 16  (Joab z całym Izraelem spędził tam sześć miesięcy, dopóki nie wytracił* w Edomie wszystkich mężczyzn). 17  Ale Hadad, będący wtedy jeszcze chłopcem, i niektórzy Edomici należący do sług jego ojca uciekli i udali się do Egiptu. 18  Wyruszyli z Midianu i dotarli do Paranu+. Wzięli stamtąd ludzi, po czym poszli do Egiptu, do faraona, króla egipskiego, który dał Hadadowi dom i ziemię oraz zapewniał mu żywność. 19  Hadad zyskał sobie przychylność faraona — tak wielką, że faraon dał mu za żonę siostrę swojej własnej żony, królowej Tachpenes. 20  Po pewnym czasie siostra Tachpenes urodziła Hadadowi syna, Genubata. Tachpenes wychowywała* go w domu faraona. Genubat przebywał w domu faraona razem z jego synami. 21  W Egipcie Hadad usłyszał, że Dawid spoczął ze swoimi praojcami+ i że umarł Joab, dowódca wojska+. Hadad powiedział więc do faraona: „Pozwól mi odejść do swojej ziemi”. 22  Jednak faraon spytał go: „Czego ci u mnie brakuje, że chcesz wrócić do swojej ziemi?”. Na to on odpowiedział: „Niczego, ale pozwól mi odejść”. 23  Bóg sprawił, że przeciwko Salomonowi wystąpił też+ Rezon, syn Eliady. Rezon wcześniej uciekł od swojego pana, Hadadezera+, króla Coby. 24  Gdy Dawid pokonał wojsko Coby*, Rezon zebrał przy sobie ludzi i został przywódcą oddziału grabieżców+. Udali się oni do Damaszku+, osiedlili się w nim i zaczęli tam panować. 25  Rezon był przeciwnikiem Izraela przez wszystkie dni Salomona i tak jak Hadad działał na szkodę Izraelitów. Przez cały okres swojego panowania nad Syrią czuł do Izraela wstręt. 26  Przeciwko królowi Salomonowi zbuntował się* też jego sługa+ Jeroboam+, syn Nebata, Efraimita z Ceredy+. Jego matka miała na imię Cerua i była wdową. 27  Oto jak doszło do tego, że Jeroboam zbuntował się przeciwko królowi: Salomon zbudował Nasyp*+ i zabudował lukę w murze Miasta Dawida, swojego ojca+. 28  A Jeroboam był zdolnym młodym mężczyzną. Gdy Salomon zobaczył, że jest bardzo pracowity, powierzył mu nadzór+ nad wszystkimi robotnikami z domu Józefa powołanymi do służby przymusowej. 29  Pewnego razu Jeroboam wyszedł z Jerozolimy. Na drodze spotkał go prorok Achijasz+ z Szilo, ubrany w nową szatę. I znaleźli się sami na polu. 30  Achijasz chwycił swoją nową szatę i porozdzierał ją na 12 kawałków. 31  Następnie zwrócił się do Jeroboama: „Weź sobie 10 kawałków, bo Jehowa, Bóg Izraela, mówi: ‚Wydrę królestwo z rąk Salomona i dam ci 10 plemion+. 32  Ale pozostawię mu jedno plemię+ ze względu na swojego sługę Dawida+ i ze względu na Jerozolimę, miasto, które wybrałem spośród wszystkich plemion Izraela+. 33  Postąpię tak dlatego, że mnie opuścili+ i kłaniają się Asztarte, bogini Sydończyków, Kemoszowi, bogu Moabu, i Milkomowi, bogu Ammonitów. Nie chodzą moimi drogami — nie robią tego, co słuszne w moich oczach, i nie przestrzegają moich ustaw i postanowień, jak przestrzegał Dawid, ojciec Salomona. 34  Nie zabiorę mu jednak całego królestwa. Pozwolę mu zostać władcą do końca życia ze względu na Dawida, swojego sługę, którego wybrałem+, ponieważ przestrzegał moich przykazań i ustaw. 35  Zabiorę władzę królewską jego synowi i dam ją tobie — otrzymasz 10 plemion+. 36  Jego synowi dam jedno plemię, żeby mój sługa Dawid zawsze miał przede mną lampę* w Jerozolimie+, mieście, które sobie wybrałem, by tam przebywało moje imię. 37  Tobie pozwolę sprawować władzę nad wszystkim, czego pragniesz*. Zostaniesz królem Izraela. 38  A jeżeli będziesz słuchał wszystkiego, co ci nakazuję, i tak jak mój sługa Dawid będziesz chodził moimi drogami, robił to, co słuszne w moich oczach, przestrzegał moich ustaw i przykazań+, to ja będę z tobą. Utwierdzę panowanie twojego rodu*, tak jak to zrobiłem dla Dawida+, i dam ci władzę nad Izraelem. 39  Upokorzę potomstwo Dawida za złe postępowanie+, lecz nie na zawsze’”+. 40  Salomon próbował zabić Jeroboama, ale Jeroboam uciekł do Egiptu, do Sziszaka+, króla egipskiego+, i przebywał tam aż do śmierci Salomona. 41  Pozostałe fakty z życia Salomona — wszystko, co uczynił, oraz jego mądrość — opisano w Księdze Dziejów Salomona+. 42  Salomon panował w Jerozolimie nad całym Izraelem 40 lat. 43  Potem spoczął ze swoimi praojcami i został pochowany w Mieście Dawida, swojego ojca, a władzę po nim objął jego syn Rechoboam+.

Przypisy

Lub „zawierać z nimi małżeństw”.
Lub „żony wywierały na niego silny wpływ”.
Lub „odwróciły”.
Lub „niepodzielne”.
Dosł. „odciął”.
Możliwe też „odstawiła od piersi”.
Dosł. „zabił ich”.
Dosł. „podniósł rękę”.
Lub „Millo”. Hebr. określenie pochodzące od rdzenia, który oznacza „napełniać”.
Chodzi o potomka.
Lub „pragnie twoja dusza”.
Lub „zbuduję ci trwały dom”.

Komentarze

Multimedia