Pierwsza Księga Królów 10:1-29

10  O sławie Salomona, którą zyskał dzięki imieniu Jehowy+, usłyszała królowa Szeby. Wybrała się więc do niego, żeby poddać go próbie za pomocą trudnych pytań*+.  Przybyła do Jerozolimy z imponującą świtą*+ i przywiozła na wielbłądach olejek balsamowy+, bardzo dużo złota i drogocenne kamienie. Przyszła do Salomona i rozmawiała z nim o wszystkim, co ją nurtowało.  Salomon odpowiedział wtedy na każde jej pytanie. Nie było nic*, czego król nie umiałby jej wyjaśnić.  Kiedy królowa Szeby ujrzała całą mądrość Salomona+, dom, który zbudował+,  potrawy na jego stole+, to, jak zasiadają przy nim jego dworzanie, podających do stołu i ich stroje, jego podczaszych oraz ofiary całopalne, które regularnie składał w domu Jehowy, z wrażenia zaparło jej dech*.  Powiedziała więc do króla: „To, co słyszałam w swoim kraju o twoich osiągnięciach* i twojej mądrości, okazało się prawdą.  Nie wierzyłam w te wieści, dopóki nie przybyłam i nie zobaczyłam tego na własne oczy. Teraz wiem, że nie opowiedziano mi nawet połowy! Mądrością i dobrobytem znacznie przerosłeś to, co o tobie mówiono.  Szczęśliwy jest twój lud, szczęśliwi są twoi słudzy, którzy zawsze są przy tobie i słuchają twoich mądrych słów!+  Niech będzie wysławiany Jehowa, twój Bóg+, który sobie ciebie upodobał i wyniósł cię na tron Izraela. Ponieważ Jehowa pokochał Izraela wieczną miłością, ustanowił cię królem, żebyś sprawował władzę w sposób prawy i sprawiedliwy”. 10  Potem dała królowi 120 talentów* złota, bardzo dużo olejku balsamowego+ i drogocenne kamienie+. Nigdy więcej nie przywieziono tyle olejku balsamowego, ile przywiozła Salomonowi królowa Szeby. 11  Flota Chirama, która transportowała złoto z Ofiru+, dostarczała też stamtąd drogocenne kamienie oraz wielkie ilości drewna sandałowego*+. 12  Z drewna sandałowego król wykonał podpory do domu Jehowy i do domu* królewskiego, a także liry* i harfy* dla śpiewaków+. Takiego drewna sandałowego już nigdy więcej nie sprowadzono ani nie widziano po dziś dzień. 13  Król Salomon dał królowej Szeby wszystko, czego zapragnęła i o co poprosiła, nie licząc hojnego daru, który ofiarował jej z własnej woli*. Potem królowa wróciła ze sługami do swojego kraju+. 14  W ciągu roku do Salomona napływało 666 talentów złota+, 15  nie licząc tego, co otrzymywał on od kupców i handlarzy, a także od wszystkich królów arabskich i namiestników kraju. 16  Król Salomon wykonał 200 wielkich tarcz ze stopu złota+ (na każdą tarczę zużył 600 syklów* złota)+ 17  i 300 puklerzy* ze stopu złota (na każdy puklerz zużył 3 miny* złota). Potem król umieścił je w Domu Lasu Libanu+. 18  Ponadto król wykonał wielki tron z kości słoniowej+ i pokrył go rafinowanym złotem+. 19  Do tronu prowadziło sześć stopni, a z tyłu tronu był okrągły baldachim. Po obu stronach siedzenia znajdowały się poręcze, przy których stały dwa lwy+. 20  Na sześciu stopniach stało 12 lwów, po jednym z każdej strony stopnia. Czegoś takiego nie wykonano w żadnym innym królestwie. 21  Wszystkie naczynia do picia u króla Salomona były ze złota. Również wszystkie sprzęty w Domu Lasu Libanu+ były ze szczerego złota. Nie było niczego ze srebra, bo za dni Salomona srebro nie miało żadnej wartości+. 22  Król miał na morzu flotę okrętów Tarszisz+, które pływały razem z flotą Chirama. Raz na trzy lata okręty Tarszisz przypływały z ładunkiem złota, srebra, kości słoniowej+ oraz małp i pawi. 23  Król Salomon przewyższał więc bogactwem+ i mądrością wszystkich innych królów na ziemi+. 24  I ludzie z całej ziemi zabiegali o audiencję* u Salomona, żeby posłuchać mądrości, którą Bóg go obdarzył+. 25  Każdy przynosił dar: przedmioty ze srebra i złota, szaty, zbroje, olejek balsamowy, konie i muły. Tak było rok po roku. 26  Salomon gromadził coraz więcej rydwanów i koni*. Miał 1400 rydwanów oraz 12 000 koni*+. Trzymał je w miastach rydwanów, jak również blisko siebie, w Jerozolimie+. 27  Król sprawił, że w Jerozolimie było tyle srebra, co kamieni, a drewna cedrowego tak dużo, jak sykomor w Szefeli+. 28  Konie Salomona sprowadzano z Egiptu, a kupcy królewscy nabywali stada koni* za ustaloną cenę+. 29  Każdy rydwan sprowadzony z Egiptu kosztował 600 srebrników, a koń — 150. Kupcy królewscy sprzedawali je potem wszystkim królom hetyckim+ i syryjskim.

Przypisy

Lub „za pomocą zagadek”.
Lub „orszakiem”.
Dosł. „nic ukrytego”.
Dosł. „już nie było w niej ducha”.
Lub „słowach”.
Talent odpowiadał 34,2 kg. Zob. Dodatek B14.
Hebr. ʼalmuggím.
Lub „pałacu”.
Hebr. kinnòr. Instrument strunowy przypominający lirę lub harfę.
Hebr. néwel. Instrument strunowy przypominający harfę lub lirę.
Dosł. „stosownie do ręki króla Salomona”.
Sykl odpowiadał 11,4 g. Zob. Dodatek B14.
Chodzi o małe tarcze, często noszone przez łuczników.
Mina w Pismach Hebrajskich odpowiadała 570 g. Zob. Dodatek B14.
Dosł. „szukali oblicza”.
Lub „jeźdźców”.
Lub „jeźdźców”.
Możliwe też „sprowadzano z Egiptu i z Kue, a kupcy królewscy nabywali je w Kue”. Może chodzić o Cylicję.

Komentarze

Multimedia