Spis treści

Ewangelia według Łukasza

Jezus uzdrawia kobietę