Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata — wydanie do studium

A7-E

Najważniejsze wydarzenia z ziemskiego życia Jezusa: Służba Jezusa na wielką skalę w Galilei (część 3) i w Judei

CZAS

MIEJSCE

WYDARZENIE

MATEUSZA

MARKA

ŁUKASZA

JANA

32 n.e., po Passze

Jezioro Galilejskie; Betsaida

Jezus podróżuje łodzią do Betsaidy, ostrzega przed „zakwasem faryzeuszy”; uzdrawia niewidomego

16:5-12

8:13-26

   

Okolice Cezarei Filipowej

Klucze Królestwa; zapowiada swoją śmierć i zmartwychwstanie

16:13-28

8:27 do 9:1

9:18-27

 

Góra Hermon (?)

Przemienienie; przemawia Jehowa

17:1-13

9:2-13

9:28-36

 

Okolice Cezarei Filipowej

Jezus uzdrawia chłopca opętanego przez demona

17:14-20

9:14-29

9:37-43

 

Galilea

Ponownie zapowiada swoją śmierć

17:22, 23

9:30-32

9:43-45

 

Kafarnaum

Płaci podatek monetą z pyszczka ryby

17:24-27

     

Kto będzie największy w Królestwie; przypowieści o zabłąkanej owcy i bezlitosnym niewolniku

18:1-35

9:33-50

9:46-50

 

Galilea; Samaria

W drodze do Jerozolimy mówi uczniom, żeby poświęcili wszystko dla Królestwa

8:19-22

 

9:51-62

7:2-10

Późniejsza służba Jezusa w Judei

CZAS

MIEJSCE

WYDARZENIE

MATEUSZA

MARKA

ŁUKASZA

JANA

32 n.e., Święto Namiotów (Szałasów)

Jerozolima

Naucza podczas święta; strażnicy wysłani, żeby go schwytali

     

7:11-52

Mówi: „Jestem światłem świata”; uzdrawia niewidomego od urodzenia

     

8:12 do 9:41

Judea (?)

Wysyła 70; wracają z radością

   

10:1-24

 

Judea; Betania

Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie; Jezus gości w domu Marii i Marty

   

10:25-42

 

Judea (?)

Ponownie uczy modlitwy wzorcowej; przypowieść o wytrwałym przyjacielu

   

11:1-13

 

Wypędza demony palcem Bożym; ponownie daje tylko znak Jonasza

   

11:14-36

 

Posiłek u faryzeusza; Jezus potępia obłudę faryzeuszy

   

11:37-54

 

Przypowieści o nierozsądnym bogaczu i o wiernym zarządcy

   

12:1-59

 

Uzdrawia w szabat pochyloną kobietę; przypowieści o ziarnku gorczycy i o zakwasie

   

13:1-21

 

32 n.e., Święto Poświęcenia

Jerozolima

Przypowieść o wspaniałym pasterzu i owczarni; Żydzi chcą ukamienować Jezusa; on udaje się do Betanii za Jordanem

     

10:1-39