Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata — wydanie do studium

A7-B

Najważniejsze wydarzenia z ziemskiego życia Jezusa: Początki służby Jezusa

CZAS

MIEJSCE

WYDARZENIE

MATEUSZA

MARKA

ŁUKASZA

JANA

29 n.e., jesień

Jordan, Betania za Jordanem lub jej okolice (?)

Chrzest i namaszczenie Jezusa; Jehowa nazywa go swoim Synem i zapewnia, że darzy go uznaniem

3:13-17

1:9-11

3:21-38

 

Pustkowie Judejskie

Kuszenie przez Diabła

4:1-11

1:12, 13

4:1-13

 

Betania za Jordanem

Jan Chrzciciel utożsamia Jezusa z Barankiem Bożym; do Jezusa przyłączają się pierwsi uczniowie

     

1:15, 19-51

Kana Galilejska; Kafarnaum

Pierwszy cud — na weselu Jezus zamienia wodę w wino; odwiedza Kafarnaum

     

2:1-12

30 n.e., Pascha

Jerozolima

Oczyszczenie świątyni

     

2:13-25

Rozmowa z Nikodemem

     

3:1-21

Judea; Ainon

Jezus udaje się w wiejskie okolice Judei, jego uczniowie chrzczą; ostatnie świadectwo Jana na temat Jezusa

     

3:22-36

Tyberiada; Judea

Uwięzienie Jana; Jezus udaje się do Galilei

4:12; 14:3-5

6:17-20

3:19, 20

4:1-3

Sychar w Samarii

W drodze do Galilei naucza Samarytan

     

4:4-43

Pustkowie Judejskie