Tytusa 3:1-15

3  W dalszym ciągu im przypominaj, żeby rządom i władzom byli podporządkowani+ i posłuszni jako władcom,+ żeby byli gotowi do każdego dobrego dzieła,+  żeby o nikim nie mówili krzywdząco, nie byli wojowniczy,+ żeby byli rozsądni,+ przejawiając wszelką łagodność wobec wszystkich ludzi.+  Bo i my niegdyś byliśmy nierozumni, nieposłuszni, wprowadzani w błąd, byliśmy niewolnikami rozmaitych pragnień i rozkoszy, trwaliśmy w tym, co złe, i w zawiści, byliśmy wstrętni, nienawidziliśmy jedni drugich.+  Kiedy jednak ze strony naszego Wybawcy,+ Boga, została ujawniona+ życzliwość+ i miłość do człowieka,  wtedy nie na podstawie prawych uczynków,+ które spełnialiśmy,+ lecz według swego miłosierdzia+ wybawił nas przez kąpiel,+ która nas przywiodła do życia,+ i przez odnowienie nas duchem świętym.+  Tego ducha wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, naszego Wybawcę,+  abyśmy, uznani za prawych+ na mocy jego niezasłużonej życzliwości,+ stali się dziedzicami+ według nadziei życia wiecznego.+  Wypowiedź ta jest wiarogodna+ i pragnę, abyś w związku z tymi rzeczami wciąż składał stanowcze zapewnienia, żeby ci, którzy uwierzyli Bogu, skupiali umysły na trwaniu w szlachetnych uczynkach.+ Rzeczy te są szlachetne i pożyteczne dla ludzi.  Stroń jednak od głupich dociekań+ i rodowodów,+ i waśni,+ i walk dotyczących Prawa,+ są bowiem nieużyteczne i daremne. 10  A człowieka popierającego sektę+ odrzuć+ po pierwszym i drugim napomnieniu,+ 11  wiedząc, iż taki dał się sprowadzić z drogi i grzeszy, sam siebie potępiając.+ 12  Gdy poślę do ciebie Artemasa lub Tychika,+ zrób wszystko, co możesz, by przyjść do mnie do Nikopolis, bo postanowiłem właśnie tam przezimować.+ 13  Zenasa, który jest biegły w Prawie, oraz Apollosa starannie zaopatrz na drogę, żeby im niczego nie brakowało.+ 14  Niech jednak również nasi uczą się trwać w szlachetnych uczynkach w celu zaspokajania pilnych potrzeb,+ aby nie być bezowocnymi.+ 15  Wszyscy, którzy są ze mną, przesyłają ci pozdrowienia.+ Przekaż moje pozdrowienia tym, którzy nas kochają w wierze. Życzliwość niezasłużona niech będzie z wami wszystkimi.+

Przypisy