Tytusa 2:1-15

2  Ty jednak stale mów to, co się zgadza ze zdrową+ nauką.  Starsi mężczyźni+ niech zachowują umiar w nawykach, będą poważni,+ trzeźwego umysłu, zdrowi w wierze,+ w miłości, w wytrwałości.+  Niech też starsze kobiety+ sprawują się w sposób bogobojny, niech nie rzucają oszczerstw+ ani nie będą zniewolone mnóstwem wina, niech będą nauczycielkami tego, co dobre —  żeby mogły przywodzić do opamiętania młode kobiety: aby kochały swych mężów,+ aby kochały swe dzieci,+  aby były trzeźwego umysłu, nieskalanie czyste,+ aby pracowały w domu, były dobre, podporządkowane+ swym mężom, tak by o słowie Bożym nie mówiono obelżywie.+  Stale też usilnie zachęcaj młodszych mężczyzn, żeby byli trzeźwego umysłu,+  sam we wszystkim dając przykład szlachetnych uczynków,+ odznaczając się nieskażonością+ w swoim nauczaniu,+ powagą,  zdrową mową, której nie można potępić+ — aby ten, kto jest po stronie przeciwnej, został zawstydzony, nie mając o nas do powiedzenia nic podłego.+  Niewolnicy+ niech będą we wszystkim podporządkowani swym właścicielom+ i starają się ich zadowolić, nie odpowiadając hardo,+ 10  nie dopuszczając się kradzieży,+ lecz w pełni przejawiając niezachwianą wierność,+ aby we wszystkim zdobić naukę naszego Wybawcy,+ Boga. 11  Albowiem ujawniła się+ niezasłużona życzliwość+ Boża, niosąca wybawienie+ ludziom wszelkiego pokroju,+ 12  i poucza nas, abyśmy się wyrzekli bezbożności+ i światowych pragnień+ oraz żyli pośród teraźniejszego systemu rzeczy+ w trzeźwości umysłu i prawości, i zbożnym oddaniu,+ 13  oczekując szczęśliwej nadziei+ i chwalebnego+ ujawnienia się wielkiego Boga oraz naszego Wybawcy, Chrystusa Jezusa, 14  który dał za nas samego siebie,+ aby nas wyzwolić+ od wszelkiego bezprawia i oczyścić+ dla siebie lud będący w szczególnym sensie jego własnością,+ gorliwy w szlachetnych uczynkach.+ 15  Stale to mów i usilnie zachęcaj, i upominaj z całą władzą nakazywania.+ Niech żaden człowiek nigdy tobą nie gardzi.+

Przypisy