Rzymian 5:1-21

5  Skoro więc w wyniku wiary zostaliśmy uznani za prawych,+ cieszmy się pokojem+ z Bogiem przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa;  przez niego też dzięki wierze uzyskaliśmy przystęp+ do tej życzliwości niezasłużonej, w której teraz stoimy; i wielce się radujmy na podstawie nadziei+ chwały Bożej.  I nie tylko to, lecz radujmy się, będąc w uciskach,+ gdyż wiemy, że ucisk rodzi wytrwałość,+  a wytrwałość — stan uznania,+ a stan uznania — nadzieję,+  nadzieja zaś nie prowadzi do rozczarowania,+ ponieważ miłość Boża+ została wlana w nasze serca+ za sprawą ducha świętego,+ którego nam dano.  Albowiem Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi,+ w wyznaczonym czasie umarł za ludzi bezbożnych.+  Gdyż mało kto umrze za prawego;+ owszem, za dobrego+ może i ktoś odważy się umrzeć.+  Ale Bóg zaleca swoją miłość+ do nas przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł.+  Tym bardziej więc, skoro teraz dzięki jego krwi zostaliśmy uznani za prawych,+ będziemy za jego pośrednictwem wybawieni od srogiego gniewu.+ 10  Bo jeśli będąc nieprzyjaciółmi,+ zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć jego Syna,+ to tym bardziej teraz, będąc pojednani, zostaniemy wybawieni dzięki jego życiu.+ 11  I nie tylko to, lecz także radujemy się w Bogu przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania.+ 12  Dlatego jak przez jednego człowieka+ grzech wszedł na świat, a przez grzech — śmierć,+ i w taki sposób śmierć rozprzestrzeniła się na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli...+ 13  Do Prawa bowiem był grzech na świecie, ale grzechu nikomu się nie liczy, gdy nie ma prawa.+ 14  Niemniej śmierć królowała od Adama aż do Mojżesza,+ i to nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli na podobieństwo występku Adama+ — podobnego do tego, który miał przyjść.+ 15  Ale nie tak jest z darem, jak było z wykroczeniem. Bo jeśli wskutek wykroczenia jednego człowieka umarło wielu, to znacznie bardziej obfitowały dla wielu+ niezasłużona życzliwość Boga oraz jego wspaniałomyślny dar z niezasłużoną życzliwością — przez jednego człowieka,+ Jezusa Chrystusa. 16  I ze wspaniałomyślnym darem+ nie jest tak, jak potoczyły się sprawy przez jednego człowieka, który zgrzeszył.+ Bo wyrok+ związany z jednym wykroczeniem doprowadził do potępienia,+ lecz dar związany z wieloma wykroczeniami — do przypisania prawości.+ 17  Bo jeśli wskutek wykroczenia jednego człowieka+ śmierć królowała+ przez tego jednego, to tym bardziej ci, którzy otrzymują obfitość niezasłużonej życzliwości+ i wspaniałomyślnego daru+ prawości, będą królować+ w życiu przez jednego — Jezusa Chrystusa.+ 18  A zatem jak przez jedno wykroczenie doszło do potępienia+ ludzi wszelkiego pokroju, tak też przez jeden akt usprawiedliwienia+ dochodzi w wypadku ludzi wszelkiego pokroju+ do uznania ich za prawych, ku życiu.+ 19  Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu+ stało się grzesznikami, tak też przez posłuszeństwo+ jednego wielu+ stanie się prawymi.+ 20  A Prawo+ weszło dodatkowo, aby obfitowało wykroczenie.+ Ale gdzie obfitował grzech,+ tam jeszcze bardziej obfitowała niezasłużona życzliwość.+ 21  W jakim celu? Żeby jak grzech królował wraz ze śmiercią,+ tak też życzliwość niezasłużona+ królowała przez prawość ku życiu wiecznemu+ za sprawą Jezusa Chrystusa, naszego Pana.

Przypisy