Rzymian 3:1-31

3  Jaka więc jest wyższość Żyda+ albo jaka korzyść z obrzezania?+  Wielka pod każdym względem. Przede wszystkim dlatego, że im powierzono święte oświadczenia Boże.+  Cóż zatem? Jeśli niektórzy nie okazali wiary,+ czyżby ich brak wiary miał udaremnić+ wierność+ Boga?  Przenigdy! Ale niech Bóg okaże się prawdomówny,+ choćby każdy człowiek okazał się kłamcą,+ jak zresztą jest napisane: „Abyś okazał się prawy w swych słowach i wygrał, gdy będziesz osądzany”.+  Jeżeli jednak nasza nieprawość uwydatnia prawość Bożą,+ to co powiemy? Czyż Bóg jest niesprawiedliwy,+ gdy daje upust swemu srogiemu gniewowi? (Mówię na sposób ludzki+).  Przenigdy! W przeciwnym razie jak Bóg będzie sądził świat?+  Ale jeśli wskutek mego kłamstwa prawda Boga+ bardziej się uwydatniła ku Jego chwale, to dlaczego jeszcze i ja jestem osądzany jako grzesznik?+  I dlaczego nie powiedzieć tak, jak się to nam fałszywie zarzuca+ i jak niektórzy twierdzą, że my mówimy: „Czyńmy rzeczy złe, żeby mogły przyjść dobre”?+ Wyrok+ przeciw takim ludziom jest zgodny ze sprawiedliwością.+  Cóż więc? Czy jesteśmy w lepszym położeniu?+ Wcale nie! Powyżej bowiem wysunęliśmy zarzut, iż zarówno Żydzi, jak i Grecy są wszyscy pod grzechem,+ 10  tak jak jest napisane: „Nie ma człowieka prawego — nawet jednego;+ 11  nie ma ani jednego, który by przejawiał wnikliwość, nie ma ani jednego, który by szukał Boga.+ 12  Wszyscy ludzie zboczyli, wszyscy razem stali się bezwartościowi; nie ma ani jednego, który by okazywał życzliwość, nie ma nawet jednego”.+ 13  „Gardło ich to otwarty grób, językami swymi mówią podstępnie”.+ „Jad żmij jest za ich wargami”.+ 14  „A usta ich są pełne przeklinania i gorzkich słów”.+ 15  „Stopy ich są prędkie do przelewu krwi”.+ 16  „Ruina i niedola są na ich drogach,+ 17  a drogi pokoju nie poznali”.+ 18  „Bojaźni Bożej nie ma przed ich oczami”.+ 19  Wiemy zaś, że wszystko, co mówi Prawo,+ kieruje ono do tych, którzy są pod Prawem, żeby każde usta zostały zamknięte+ i żeby cały świat podlegał+ ukaraniu+ przez Boga. 20  Dlatego żadne ciało nie zostanie przed nim uznane za prawe+ na podstawie uczynków prawa, gdyż dzięki prawu+ jest dokładne poznanie grzechu.+ 21  Ale teraz bez udziału prawa została ujawniona prawość+ Boża, jak o niej świadczą+ Prawo+ i Prorocy;+ 22  tak, prawość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa,+ dla wszystkich mających wiarę.+ Nie ma bowiem żadnej różnicy.+ 23  Bo wszyscy zgrzeszyli+ i brakuje im chwały Bożej,+ 24  i jest to wspaniałomyślny dar,+ że zostają uznani za prawych dzięki jego niezasłużonej życzliwości+ poprzez uwolnienie na podstawie okupu+ zapłaconego przez Chrystusa Jezusa. 25  Bóg ustanowił go darem ofiarnym ku przebłaganiu+ przez wiarę w jego krew.+ Pokazał przez to swoją prawość, ponieważ przebaczał grzechy+ popełnione w przeszłości, gdy Bóg okazywał wyrozumiałość;+ 26  po to, by w teraźniejszej porze pokazać swoją prawość,+ aby móc być prawym również wtedy, gdy uznaje za prawego+ człowieka, który wierzy w Jezusa. 27  Gdzież więc jest chlubienie się?+ Zostało usunięte. Przez które prawo?+ Uczynków?+ Bynajmniej, lecz przez prawo wiary.+ 28  Uważamy bowiem, że człowiek zostaje uznany za prawego na podstawie wiary bez udziału uczynków prawa.+ 29  A czyż jest On tylko Bogiem Żydów?+ Czyż nie także ludzi z narodów?+ Tak, również ludzi z narodów,+ 30  skoro istotnie jeden jest Bóg,+ który obrzezanych+ uzna za prawych na podstawie wiary, a nieobrzezanych+ za prawych dzięki ich wierze. 31  Czy więc swoją wiarą znosimy prawo?+ Przenigdy! Wprost przeciwnie, prawo ugruntowujemy.+

Przypisy