Rzymian 15:1-33

15  My jednak, którzy jesteśmy silni, powinniśmy znosić słabości tych, którzy nie są silni,+ a nie mieć upodobania w samych sobie.+  Niech każdy z nas podoba się bliźniemu w tym, co jest dobre, ku jego zbudowaniu.+  Gdyż nawet Chrystus nie miał upodobania w samym sobie;+ lecz jak jest napisane: „Obelgi tych, którzy ciebie lżyli, spadły na mnie”.+  Albowiem wszystko, co niegdyś napisano, napisano+ dla naszego pouczenia,+ abyśmy przez naszą wytrwałość+ i przez pociechę+ z Pism mieli nadzieję.+  Oby więc Bóg, który udziela wytrwałości i pociechy, sprawił, abyście mieli między sobą takie samo nastawienie umysłu,+ jakie miał Chrystus Jezus —  tak byście jednomyślnie,+ jednymi ustami, wychwalali Boga i Ojca naszego Pana, Jezusa Chrystusa.  Dlatego serdecznie przyjmujcie jedni drugich,+ jak i Chrystus serdecznie przyjął nas+ — ku chwale Boga.  Powiadam bowiem, że Chrystus stał się sługą+ obrzezanych+ ze względu na prawdomówność+ Boga, aby potwierdzić obietnice,+ które On dał ich praojcom,  i aby narody+ wychwalały Boga za jego miłosierdzie.+ Tak jak jest napisane: „Dlatego będę cię otwarcie wyznawał wśród narodów i będę śpiewał twojemu imieniu”.+ 10  I znowu mówi: „Weselcie się, narody, z jego ludem”.+ 11  I znowu: „Wysławiajcie Jehowę, wszystkie narody, i niech go wysławiają wszystkie ludy”.+ 12  A znowu Izajasz mówi: „Będzie korzeń Jessego+ oraz ten, który powstaje, by rządzić narodami;+ na nim narody oprą nadzieję”.+ 13  Oby Bóg, który daje nadzieję, napełnił was wszelką radością i pokojem dzięki waszej wierze, abyście obfitowali w nadzieję mocą ducha świętego.+ 14  A ja sam też jestem przekonany co do was, bracia moi, że i wy jesteście pełni dobroci, będąc napełnieni wszelkim poznaniem,+ i że możecie również jedni drugich napominać.+ 15  Piszę jednak bardziej otwarcie o pewnych sprawach, niejako przypominając+ wam ponownie, a to ze względu na niezasłużoną życzliwość, którą Bóg mnie obdarzył,+ 16  abym był dla narodów+ publicznym sługą Chrystusa Jezusa, angażującym się w święte dzieło dobrej nowiny+ Bożej, by dar ofiarny,+ mianowicie te narody, okazał się godny przyjęcia,+ będąc uświęcony duchem świętym.+ 17  Mam zatem powód, by się wielce radować w Chrystusie Jezusie,+ gdy chodzi o to, co dotyczy Boga.+ 18  Bo nie odważę się powiedzieć niczego poza tym, co Chrystus zdziałał przeze mnie,+ aby narody były posłuszne,+ poprzez moje słowo+ i uczynek, 19  mocą znaków i proroczych cudów,+ mocą ducha świętego; tak iż ja od Jerozolimy i w koło+ aż do Ilirii dokładnie rozgłosiłem dobrą nowinę o Chrystusie.+ 20  W ten sposób doprawdy postawiłem sobie za cel, by nie oznajmiać dobrej nowiny tam, gdzie już było wymieniane imię Chrystusa, żebym nie budował na cudzym fundamencie;+ 21  lecz jak jest napisane: „Ujrzą go ci, którym go nie zwiastowano, a ci, którzy nie usłyszeli, zrozumieją”.+ 22  Dlatego też wielokrotnie napotykałem przeszkody w dotarciu do was.+ 23  Ale teraz — nie mając już w tych okolicach nietkniętego terenu i od szeregu lat gorąco pragnąc do was dotrzeć,+ 24  gdy będę w drodze do Hiszpanii+ — mam przede wszystkim nadzieję, że wędrując tam, ujrzę was i że zostanę przez was odprowadzony+ kawałek drogi, gdy najpierw się trochę nacieszę waszym towarzystwem. 25  Ale teraz wybieram się do Jerozolimy usługiwać świętym.+ 26  Gdyż ci w Macedonii i Achai+ chętnie się podzielili swymi rzeczami, składając datek+ na biednych wśród świętych w Jerozolimie. 27  Co prawda chętnie to uczynili, ale przecież byli ich dłużnikami; jeśli bowiem narody miały udział w ich rzeczach duchowych,+ to również winny im publicznie usługiwać rzeczami dla ciała fizycznego.+ 28  Gdy więc to zakończę i bezpiecznie dostarczę im ten owoc,+ pójdę przez wasze strony do Hiszpanii.+ 29  Ponadto wiem, że gdy już przyjdę do was, przyjdę z pełną miarą błogosławieństwa od Chrystusa.+ 30  A usilnie zachęcam was, bracia, przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, i przez miłość ducha,+ byście razem ze mną wytężali siły w modlitwach za mnie do Boga,+ 31  żebym został wyzwolony+ od niewierzących w Judei i żeby moje usługiwanie, to dla Jerozolimy,+ okazało się godne przyjęcia przez świętych,+ 32  abym — gdy za wolą Bożą z radością dotrę do was — wespół z wami doznał pokrzepienia.+ 33  Niech Bóg, który daje pokój, będzie z wami wszystkimi.+ Amen.

Przypisy