Rzymian 12:1-21

12  A zatem upraszam was, bracia, przez wzgląd na przejawy współczucia Bożego, abyście oddali swoje ciała+ jako ofiarę+ żywą,+ świętą,+ godną upodobania Boga,+ na świętą służbę+ pełnioną waszą zdolnością rozumowania.+  I już nie dajcie się kształtować+ na wzór tego systemu rzeczy, ale się przemieniajcie przez przeobrażanie swego umysłu,+ abyście sami doświadczyli,+ co jest dobrą i miłą, i doskonałą wolą+ Bożą.  Albowiem przez wzgląd na niezasłużoną życzliwość, którą mnie obdarzono, mówię każdemu wśród was, żeby nie myślał o sobie więcej niż należy myśleć;+ ale niech myśli o tym, by mieć trzeźwy umysł+ — każdy w takiej mierze,+ w jakiej Bóg udzielił mu wiary.+  Bo jak w jednym ciele mamy wiele członków,+ lecz nie wszystkie członki pełnią tę samą funkcję,  tak my, chociaż liczni, jesteśmy jednym ciałem+ w jedności z Chrystusem, lecz z osobna — członkami należącymi do siebie nawzajem.+  Skoro więc mamy dary różniące się+ stosownie do niezasłużonej życzliwości,+ którą nas obdarzono — jeśli proroctwo, prorokujmy stosownie do udzielonej nam wiary;  jeśli usługiwanie, trwajmy w tym usługiwaniu;+ jeśli ktoś naucza,+ niech trwa w nauczaniu;+  jeśli ktoś usilnie zachęca, niech trwa w usilnym zachęcaniu;+ kto udziela, niech to czyni z hojnością;+ kto przewodzi,+ niech to czyni z prawdziwą żarliwością; kto okazuje miłosierdzie,+ niech to czyni z rozradowaniem.  Miłość+ wasza niech będzie bez obłudy.+ Miejcie wstręt do tego, co niegodziwe,+ lgnijcie do tego, co dobre.+ 10  W miłości braterskiej+ żywcie jedni do drugich tkliwe uczucie. Przodujcie w okazywaniu sobie nawzajem szacunku.+ 11  Nie bądźcie opieszali w tym, czym się zajmujecie.+ Pałajcie duchem.+ Służcie Jehowie jako niewolnicy.+ 12  Radujcie się w nadziei.+ W ucisku bądźcie wytrwali.+ W modlitwie nie ustawajcie.+ 13  Dzielcie się ze świętymi według ich potrzeb.+ Podążajcie drogą gościnności.+ 14  Błogosławcie tym, którzy prześladują;+ błogosławcie,+ a nie przeklinajcie.+ 15  Radujcie się z tymi, którzy się radują;+ płaczcie z tymi, którzy płaczą. 16  Bądźcie do drugich tak usposobieni, jak do samych siebie;+ nie nastawiajcie się na to, co wyniosłe,+ lecz dajcie się prowadzić temu, co uniżone.+ Nie stawajcie się roztropni we własnych oczach.+ 17  Nikomu nie oddawajcie złem za złe.+ Starajcie się o to, co szlachetne w oczach wszystkich ludzi. 18  Jeśli możliwe, o ile to od was zależy, zachowujcie pokój+ ze wszystkimi ludźmi. 19  Nie mścijcie się+ sami, umiłowani, lecz pozostawcie miejsce srogiemu gniewowi;+ napisano przecież: „Pomsta jest moja; ja odpłacę, mówi Jehowa”.+ 20  Ale „jeśli twój nieprzyjaciel jest głodny, nakarm go, jeśli jest spragniony, daj mu coś do picia;+ bo czyniąc to, nagarniesz ognistych węgli na jego głowę”.+ 21  Nie dawaj się zwyciężyć złu, lecz zło dobrem zwyciężaj.+

Przypisy