Rzymian 1:1-32

1  Paweł, niewolnik+ Jezusa Chrystusa, powołany+ na apostoła,+ oddzielony dla dobrej nowiny+ Boga,  którą on niegdyś obiecał przez swych proroków+ w świętych Pismach,  a dotyczącej jego Syna, który według ciała+ pochodził z potomstwa Dawidowego,+  lecz który z mocą+ został uznany za Syna Bożego+ według ducha+ świętości poprzez zmartwychwstanie spośród umarłych+ — tak, Jezusa Chrystusa, naszego Pana,  przez którego dostąpiliśmy życzliwości niezasłużonej+ i apostolstwa,+ aby ze względu na jego imię doszło do posłuszeństwa wiary wśród wszystkich narodów,+  wśród których wy też jesteście powołani, by należeć do Jezusa Chrystusa —  do wszystkich, którzy są w Rzymie jako umiłowani Boży, powołani,+ aby być świętymi:+ Życzliwość niezasłużona i pokój+ wam od Boga, naszego Ojca, i od Pana Jezusa Chrystusa.+  Najpierw dziękuję+ Bogu mojemu przez Jezusa Chrystusa za was wszystkich, ponieważ o waszej wierze mówi się+ po całym świecie.  Gdyż Bóg, dla którego duchem moim pełnię świętą służbę w związku z dobrą nowiną o jego Synu, jest mi świadkiem,+ jak bezustannie wzmianki o was czynię zawsze w moich modlitwach,+ 10  prosząc, by — jeśli to w ogóle możliwe — teraz wreszcie, w zależności od woli+ Bożej, udało mi się przyjść do was. 11  Gorąco bowiem pragnę was widzieć,+ żeby wam udzielić jakiegoś daru duchowego+ ku waszemu utwierdzeniu — 12  albo raczej żeby nastąpiła wśród was wymiana zachęt,+ u każdego przez wiarę+ drugiego, zarówno waszą, jak i moją. 13  Nie chcę jednak, żebyście nie wiedzieli, bracia,+ iż wiele razy zamierzałem przyjść do was+ — lecz aż dotąd napotykałem przeszkody — aby również wśród was zyskać nieco owocu,+ tak jak i wśród pozostałych narodów. 14  Jestem dłużnikiem zarówno Greków, jak i Barbarzyńców, zarówno mądrych,+ jak i nierozumnych; 15  jeśli więc o mnie chodzi, gotów jestem oznajmiać dobrą nowinę+ również wam, tam w Rzymie.+ 16  Albowiem nie wstydzę się+ dobrej nowiny, jest ona przecież mocą+ Bożą ku wybawieniu każdego, kto wierzy,+ Żyda najpierw,+ ale także Greka;+ 17  gdyż w niej na podstawie wiary+ i ku wierze zostaje objawiona prawość+ Boża, tak jak jest napisane: „Lecz prawy będzie żył dzięki wierze”.+ 18  Albowiem srogi gniew+ Boży objawia się z nieba przeciw wszelkiej bezbożności i nieprawości+ ludzi, którzy w sposób nieprawy+ tłumią prawdę,+ 19  ponieważ to, co można wiedzieć o Bogu, jest wśród nich jawne,+ gdyż Bóg im to ujawnił.+ 20  Albowiem jego niewidzialne+ przymioty — jego wiekuista moc+ i Boskość+ — są wyraźnie widoczne już od stworzenia świata,+ gdyż dostrzega się je dzięki temu, co zostało uczynione,+ tak iż oni są bez wymówki;+ 21  chociaż bowiem znali Boga, nie wychwalali go jako Boga ani mu nie dziękowali,+ lecz stali się pustogłowi+ w swych rozumowaniach, a ich bezrozumne serce ogarnęła ciemność.+ 22  Mimo zapewniania, iż są mądrzy, stali się głupi+ 23  i zamienili chwałę+ niezniszczalnego Boga na coś podobnego do wizerunku+ zniszczalnego człowieka, a także ptaków oraz stworzeń czworonożnych i pełzających.+ 24  Dlatego też Bóg, stosownie do pragnień ich serc, wydał ich na pastwę nieczystości,+ żeby między sobą hańbili+ swe ciała,+ 25  właśnie tych, którzy prawdę+ Bożą zamienili na kłamstwo+ oraz wielbili stworzenie i dla niego pełnili świętą służbę zamiast dla Tego, który stworzył i który jest błogosławiony na wieki. Amen. 26  Dlatego też Bóg wydał ich haniebnym żądzom seksualnym,+ bo zarówno ich kobiety zamieniły pożycie zgodne z naturą na przeciwne naturze,+ 27  jak i mężczyźni podobnie porzucili zgodne z naturą pożycie z kobietą+ i gwałtownie zapłonęli w swej pożądliwości jedni ku drugim, mężczyźni z mężczyznami+ czyniąc to, co sprośne,+ i na samych sobie otrzymując pełną odpłatę+ należną za ich błąd.+ 28  A ponieważ nie podobało im się zważać na Boga według dokładnego poznania,+ Bóg wydał ich w stan umysłu niegodny upodobania,+ aby czynili to, co niestosowne,+ 29  napełnieni wszelką nieprawością,+ niegodziwością,+ zachłannością,+ złem,+ pełni zawiści,+ morderstwa,+ waśni,+ podstępu,+ złośliwości,+ rozsiewający pogłoski,+ 30  obmówcy,+ nienawidzący Boga, zuchwali,+ wyniośli,+ zarozumiali,+ wynajdujący to, co szkodliwe,+ nieposłuszni rodzicom,+ 31  nie mający zrozumienia,+ łamiący ugody,+ wyzuci z naturalnego uczucia,+ niemiłosierni.+ 32  Chociaż zupełnie dobrze znają prawe postanowienie Boże,+ iż trwający w czymś takim zasługują na śmierć,+ oni nie tylko dalej to czynią, lecz także zgadzają się+ z tymi, którzy w tym trwają.

Przypisy