Rut 4:1-22

4  Tymczasem Boaz udał się do bramy+ i tam usiadł. A oto przechodził wykupiciel, o którym wspomniał Boaz.+ On zatem powiedział: „Hej, taki a taki! Skręć no i usiądź tutaj”. Toteż tamten skręcił i usiadł.  Potem wziął dziesięciu starszych+ miasta i rzekł: „Siądźcie tutaj”. Oni więc usiedli.  Następnie zwrócił się do wykupiciela:+ „Noemi, która wróciła z pola moabskiego,+ ma sprzedać połać pola należącą niegdyś do naszego brata Elimelecha.+  A ja pomyślałem, że powinienem ci to wyjawić, mówiąc: ‚Kup je+ na oczach mieszkańców i starszych mego ludu.+ Jeżeli je wykupisz, to wykupuj, lecz jeśli nie wykupisz, powiedzże mi, żebym wiedział, bo prócz ciebie nie ma nikogo innego, kto mógłby dokonać wykupu,+ a ja jestem po tobie’”. Wtedy on rzekł: „Ja to wykupię”.+  Wówczas Boaz powiedział: „W dniu, w którym kupisz pole z ręki Noemi, masz je kupić również od Rut Moabitki, żony zmarłego, aby wzbudzić imię zmarłego na jego dziedzictwie”.+  Na to wykupiciel rzekł: „Nie mogę tego wykupić dla siebie, żebym czasem nie zrujnował swego dziedzictwa. Ty wykup to dla siebie na mocy mojego prawa wykupu, ponieważ ja nie mogę dokonać wykupu”.  A dawniej istniał w Izraelu następujący zwyczaj, który był związany z prawem wykupu oraz z zamianą i który miał potwierdzać wszelką sprawę: Mężczyzna musiał zdjąć swój sandał+ i dać go swemu bliźniemu, i było to w Izraelu poświadczeniem.  Kiedy więc ów wykupiciel powiedział Boazowi: „Kup je sobie”, zdjął swój sandał.+  Następnie Boaz rzekł do starszych i do całego ludu: „Jesteście dzisiaj świadkami,+ że kupuję z ręki Noemi wszystko, co należało do Elimelecha, oraz wszystko, co należało do Kiliona i Machlona. 10  A ponadto Rut Moabitkę, żonę Machlona, kupuję sobie jako żonę, aby wzbudzić imię zmarłego+ na jego dziedzictwie i żeby imię zmarłego nie zostało zgładzone spośród jego braci ani z bramy jego miejsca. Jesteście dzisiaj świadkami”.+ 11  Wtedy cały lud, który był w bramie, oraz starsi rzekli: „Jesteśmy świadkami! Oby Jehowa sprawił, żeby żona, która wchodzi do twego domu, stała się jak Rachela+ i jak Lea,+ które obie zbudowały dom Izraela,+ ty zaś udowodnij swą wartość w Efracie+ i zapewnij sobie sławne imię w Betlejem.+ 12  I oby dzięki potomstwu, które Jehowa da ci z tej młodej niewiasty,+ twój dom stał się jak dom Pereca, którego Tamar urodziła Judzie”.+ 13  Toteż Boaz wziął Rut i została jego żoną, i współżył z nią. A Jehowa sprawił, że poczęła+ i urodziła syna. 14  Kobiety zaczęły więc mówić+ do Noemi: „Błogosławiony niech będzie Jehowa,+ który nie pozostawił cię dzisiaj bez wykupiciela, aby imię tamtego ogłaszano w Izraelu. 15  I stał się on odnowicielem twojej duszy oraz żywicielem w czasie twej starości,+ ponieważ urodziła go twoja synowa, która cię naprawdę miłuje+ i jest dla ciebie lepsza niż siedmiu synów”.+ 16  A Noemi, wziąwszy dziecko, położyła je na swej piersi i była dla niego piastunką. 17  Wówczas sąsiadki+ nadały mu imię, mówiąc: „Noemi urodził się syn”. I nazwały go Obed.+ On jest ojcem Jessego,+ ojca Dawida. 18  A oto pokolenia Pereca:+ Perec został ojcem Checrona,+ 19  a Checron został ojcem Rama, a Ram+ został ojcem Amminadaba, 20  a Amminadab+ został ojcem Nachszona,+ a Nachszon został ojcem Salmona, 21  a Salmon+ został ojcem Boaza, a Boaz+ został ojcem Obeda, 22  a Obed został ojcem Jessego,+ a Jesse został ojcem Dawida.+

Przypisy