Rodzaju 9:1-29

9  I Bóg błogosławił Noego i jego synów, mówiąc do nich: „Bądźcie płodni i stańcie się liczni oraz napełnijcie ziemię.+  A bojaźń przed wami i trwoga przed wami będzie nad wszelkim żywym stworzeniem na ziemi i nad wszelkim latającym stworzeniem niebios, nad wszystkim, co się porusza po ziemi, i nad wszelkimi rybami morza. Oto dane są w wasze ręce.+  Wszelkie poruszające się zwierzę, które żyje, może służyć wam za pokarm.+ Tak jak zieloną roślinność daję wam to wszystko.+  Tylko mięsa z jego duszą+ — jego krwią+ — nie wolno wam jeść.+  A ponadto będę żądał z powrotem krwi waszych dusz. Z ręki każdego żywego stworzenia będę jej żądał z powrotem; i z ręki człowieka, z ręki każdego, kto jest jego bratem, będę żądał z powrotem duszy człowieka.+  Kto przelewa krew człowieka, przez człowieka zostanie przelana jego własna krew,+ bo na obraz Boży uczynił On człowieka.  Wy zaś bądźcie płodni i stańcie się liczni, sprawcie, by się od was zaroiła ziemia, i stańcie się na niej liczni”.+  I przemówił Bóg do Noego i do jego synów, którzy z nim byli:  „A oto ja ustanawiam moje przymierze+ z wami i z waszym potomstwem po was,+ 10  i z każdą żyjącą duszą, która jest z wami, spośród ptaków, spośród zwierząt czworonożnych i spośród wszelkich żywych stworzeń ziemskich, które są z wami — od wszystkich tych, którzy wyszli z arki, do każdego żywego stworzenia ziemskiego.+ 11  Tak, ustanawiam moje przymierze z wami: Już nigdy nie zostanie wytracone wszelkie ciało przez wody potopu i już nigdy nie nastąpi potop, by ziemię obrócić w ruinę”.+ 12  I Bóg dodał: „To jest znak+ przymierza, jakie ustanawiam między mną a wami i każdą duszą żyjącą, która jest z wami, dla pokoleń po czas niezmierzony. 13  Tęczę+ moją daję na obłoku i ma ona służyć za znak przymierza między mną a ziemią. 14  I gdy sprowadzę obłok nad ziemię, wówczas na pewno pojawi się tęcza na obłoku. 15  I na pewno wspomnę na moje przymierze,+ które jest między mną a wami i każdą duszą żyjącą spośród wszelkiego ciała;+ i już nigdy wody nie staną się potopem, by wytracić wszelkie ciało.+ 16  I ukaże się tęcza na obłoku,+ i na pewno ją zobaczę, żeby po czas niezmierzony pamiętać o przymierzu+ między Bogiem a każdą duszą żyjącą spośród wszelkiego ciała, które jest na ziemi”.+ 17  I Bóg powtórzył Noemu: „Oto znak przymierza, które ustanawiam między mną a wszelkim ciałem znajdującym się na ziemi”.+ 18  A synami+ Noego, którzy wyszli z arki, byli: Sem i Cham, i Jafet. Później Cham został ojcem Kanaana.+ 19  Ci trzej byli synami Noego i od nich wywodzi się cała ludność ziemi.+ 20  A Noe zajął się rolnictwem+ i zasadził winnicę.+ 21  I zaczął pić wino, i się upił,+ i wtedy odkrył się w swoim namiocie. 22  Później Cham,+ ojciec Kanaana, zobaczył nagość+ swego ojca i na zewnątrz zaczął o tym opowiadać dwom swoim braciom.+ 23  Wówczas Sem i Jafet wzięli płaszcz+ i włożywszy go sobie na ramiona, weszli tyłem. W ten sposób zakryli nagość swego ojca, mając twarze odwrócone, i nie widzieli nagości swego ojca.+ 24  W końcu obudził się Noe po winie i się dowiedział, co mu uczynił jego najmłodszy syn. 25  Wtedy rzekł: „Przeklęty niech będzie Kanaan.+Niech się stanie najniższym niewolnikiem swych braci”.+ 26  I dodał:„Błogosławiony niech będzie Jehowa,+ Bóg Sema,i niech Kanaan stanie się jego niewolnikiem.+ 27  Niechaj Bóg da Jafetowi rozległą przestrzeńi niech przebywa on w namiotach Sema.+Niech Kanaan stanie się również jego niewolnikiem”. 28  A Noe żył po potopie jeszcze trzysta pięćdziesiąt lat.+ 29  Tak więc wszystkich dni Noego było ogółem dziewięćset pięćdziesiąt lat; i umarł.+

Przypisy