Rodzaju 7:1-24

7  Potem Jehowa rzekł do Noego: „Wejdź do arki, ty oraz wszyscy twoi domownicy,+ gdyż zobaczyłem, że jesteś prawy wobec mnie pośród tego pokolenia.+  Z każdego czystego zwierzęcia weźmiesz sobie po siedem, samca i samicę;+ a z każdego zwierzęcia, które nie jest czyste, tylko dwa, samca i samicę;  także z latających stworzeń niebios po siedem, samca i samicę,+ aby zachować przy życiu potomstwo na powierzchni całej ziemi.+  Bo już za siedem dni sprawię, że deszcz będzie padał+ na ziemię przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy;+ i zetrę z powierzchni ziemi wszelką istotę, którą uczyniłem”.+  I Noe zaczął czynić zgodnie ze wszystkim, co mu Jehowa nakazał.  A Noe miał sześćset lat, gdy na ziemi nastąpił potop wód.+  Wszedł więc Noe do arki przed wodami potopu, z nim zaś jego synowie i jego żona oraz żony jego synów.+  Z każdego czystego zwierzęcia i z każdego zwierzęcia, które nie jest czyste, i ze stworzeń latających, i ze wszystkiego, co się porusza na ziemi,+  weszły po dwa do Noego do arki, samiec i samica, tak jak Bóg nakazał Noemu. 10  A w siedem dni później przyszły na ziemię wody potopu. 11  W sześćsetnym roku życia Noego, w miesiącu drugim, w siedemnastym dniu tego miesiąca, w tymże dniu wytrysnęły wszystkie źródła ogromnej głębiny wodnej i otworzyły się upusty niebios.+ 12  I ulewa na ziemi trwała czterdzieści dni i czterdzieści nocy.+ 13  W tymże dniu wszedł Noe do arki, a z nim Sem i Cham, i Jafet — synowie+ Noego — oraz żona Noego i trzy żony jego synów;+ 14  oni i wszelkie dzikie zwierzę według swego rodzaju,+ i wszelkie zwierzę domowe według swego rodzaju, i wszelkie inne poruszające się zwierzę, które się porusza po ziemi, według swego rodzaju,+ i wszelkie latające stworzenie według swego rodzaju,+ wszelki ptak, wszelkie skrzydlate stworzenie.+ 15  I wchodziły do Noego do arki, para po parze — z wszelkiego ciała, w którym działała siła życiowa.+ 16  A wchodzące, samiec i samica z wszelkiego ciała, weszły do środka, tak jak mu Bóg nakazał. Potem Jehowa zamknął za nim drzwi.+ 17  I potop trwał na ziemi czterdzieści dni, i wody wzbierały, i zaczęły unosić arkę, i pływała ona wysoko nad ziemią. 18  A wody się spiętrzyły i wciąż bardzo wzbierały na ziemi, lecz arka poruszała się na powierzchni wód.+ 19  I wody tak bardzo spiętrzyły się na ziemi, że zostały zakryte wszystkie wysokie góry, które były pod całymi niebiosami.+ 20  Wody spiętrzyły się nad nimi aż do piętnastu łokci i góry zostały zakryte.+ 21  Wyginęło więc wszelkie ciało, które się poruszało po ziemi,+ spośród stworzeń latających i spośród zwierząt domowych, i spośród dzikich zwierząt, i spośród wszystkich rojów, które się roiły na ziemi, i wszyscy ludzie.+ 22  Wymarło wszystko, w czym działało w nozdrzach tchnienie siły życiowej — wszystko, co było na suchej ziemi.+ 23  Tak zgładził wszelką istotę, która była na powierzchni ziemi, od człowieka do zwierzęcia, do wszelkiego poruszającego się zwierzęcia i do latającego stworzenia niebios; i zostały zgładzone z ziemi,+ a pozostał przy życiu tylko Noe i ci, którzy byli z nim w arce.+ 24  A wody piętrzyły się nad ziemią sto pięćdziesiąt dni.

Przypisy