Rodzaju 6:1-22

6  A gdy zaczęło przybywać ludzi na powierzchni ziemi i rodziły się im córki,+  synowie prawdziwego Boga+ zaczęli zwracać uwagę+ na córki ludzkie, jako że były piękne; i pojmowali za żony wszystkie, które sobie wybrali.  Potem Jehowa rzekł: „Duch+ mój nie będzie bez końca oddziaływał na człowieka,+ bo jest on też ciałem.+ Dlatego jego dni potrwają sto dwadzieścia lat”.+  W owych dniach byli na ziemi nefilimowie, a także potem, gdy synowie prawdziwego Boga dalej współżyli z córkami ludzkimi i one rodziły im synów; byli to mocarze, którzy istnieli od dawna, ludzie sławni.  A Jehowa widział, że ogromna jest niegodziwość człowieka na ziemi i że każda skłonność+ myśli jego serca przez cały czas jest wyłącznie zła.+  I Jehowa żałował,+ że uczynił ludzi na ziemi, i bolał w swym sercu.+  Toteż Jehowa rzekł: „Zetrę z powierzchni ziemi ludzi, których stworzyłem,+ od człowieka do zwierzęcia domowego, do wszelkiego innego poruszającego się zwierzęcia i do latającego stworzenia niebios,+ gdyż żałuję, że ich uczyniłem”.+  Lecz Noe znalazł łaskę w oczach Jehowy.  Oto dzieje Noego. Noe był mężem prawym.+ Okazał się nienaganny wśród współczesnych. Noe chodził z prawdziwym Bogiem.+ 10  Z czasem Noe został ojcem trzech synów: Sema, Chama i Jafeta.+ 11  A w oczach prawdziwego Boga+ ziemia uległa zrujnowaniu i ziemia została napełniona przemocą.+ 12  Bóg więc widział ziemię i oto była zrujnowana,+ gdyż wszelkie ciało zrujnowało swą drogę na ziemi.+ 13  Potem rzekł Bóg do Noego: „Pojawił się przede mną kres wszelkiego ciała,+ gdyż z ich powodu ziemia jest pełna przemocy; i oto w ruinę ich obrócę razem z ziemią.+ 14  Uczyń sobie drewnianą arkę z drzewa żywicznego.+ W arce zrobisz pomieszczenia, wewnątrz zaś i na zewnątrz powlecz ją smołą.+ 15  A wykonasz ją tak: długość arki trzysta łokci,+ jej szerokość pięćdziesiąt łokci, a jej wysokość trzydzieści łokci. 16  Wykonasz w arce cohar [dach lub okno] i wykończysz ją na łokieć od góry, a wejście do arki uczynisz w jej boku;+ wykonasz ją z kondygnacją dolną, drugą i trzecią. 17  „A oto ja sprowadzam potop+ wód na ziemię, żeby wytracić spod niebios wszelkie ciało, w którym działa siła życiowa.+ Wszystko, co jest na ziemi, wyginie.+ 18  Ja zaś ustanawiam moje przymierze z tobą; wejdź więc do arki, ty i z tobą twoi synowie, i twoja żona, i żony twoich synów.+ 19  A z każdego żywego stworzenia spośród wszelkiego ciała+ po dwa wprowadzisz do arki, abyś je razem z sobą zachował przy życiu.+ Będą to samiec i samica. 20  Z latających stworzeń według ich rodzajów i ze zwierząt domowych według ich rodzajów,+ i ze wszystkich innych poruszających się zwierząt ziemi według ich rodzajów — wejdą tam do ciebie z każdego po dwa, żebyś je zachował przy życiu.+ 21  A ty weź ze sobą wszelki pokarm, który jest do jedzenia;+ nagromadź go sobie i będzie służył za pokarm dla ciebie i dla nich”.+ 22  I Noe zaczął czynić zgodnie ze wszystkim, co mu Bóg nakazał. Tak właśnie uczynił.+

Przypisy