Rodzaju 5:1-32

5  Oto księga dziejów Adama. W dniu, w którym Bóg stworzył Adama, uczynił go na podobieństwo Boże.+  Stworzył ich jako mężczyznę i kobietę.+ Potem ich pobłogosławił i w dniu ich stwarzania+ nadał im nazwę Człowiek.+  I Adam żył sto trzydzieści lat. Potem został ojcem syna na swe podobieństwo, na swój obraz, i nazwał go imieniem Set.+  A dni Adama po zrodzeniu Seta było osiemset lat. W tym czasie został ojcem synów i córek.+  Tak więc wszystkich dni, które przeżył Adam, było ogółem dziewięćset trzydzieści lat; i umarł.+  A Set żył sto pięć lat. Potem został ojcem Enosza.+  I po zrodzeniu Enosza żył Set jeszcze osiemset siedem lat. W tym czasie został ojcem synów i córek.  Tak więc wszystkich dni Seta było ogółem dziewięćset dwanaście lat; i umarł.  A Enosz żył dziewięćdziesiąt lat. Potem został ojcem Kenana.+ 10  I po zrodzeniu Kenana żył Enosz jeszcze osiemset piętnaście lat. W tym czasie został ojcem synów i córek. 11  Tak więc wszystkich dni Enosza było ogółem dziewięćset pięć lat; i umarł. 12  A Kenan żył siedemdziesiąt lat. Potem został ojcem Mahalalela.+ 13  I po zrodzeniu Mahalalela żył Kenan jeszcze osiemset czterdzieści lat. W tym czasie został ojcem synów i córek. 14  Tak więc wszystkich dni Kenana było ogółem dziewięćset dziesięć lat; i umarł. 15  A Mahalalel żył sześćdziesiąt pięć lat. Potem został ojcem Jareda.+ 16  I po zrodzeniu Jareda żył Mahalalel jeszcze osiemset trzydzieści lat. W tym czasie został ojcem synów i córek. 17  Tak więc wszystkich dni Mahalalela było ogółem osiemset dziewięćdziesiąt pięć lat; i umarł. 18  A Jared żył sto sześćdziesiąt dwa lata. Potem został ojcem Henocha.+ 19  I po zrodzeniu Henocha żył Jared jeszcze osiemset lat. W tym czasie został ojcem synów i córek. 20  Tak więc wszystkich dni Jareda było ogółem dziewięćset sześćdziesiąt dwa lata; i umarł. 21  A Henoch żył sześćdziesiąt pięć lat. Potem został ojcem Metuszelacha.+ 22  I po zrodzeniu Metuszelacha chodził Henoch z prawdziwym Bogiem trzysta lat. W tym czasie został ojcem synów i córek. 23  Tak więc wszystkich dni Henocha było ogółem trzysta sześćdziesiąt pięć lat. 24  I Henoch chodził+ z prawdziwym Bogiem.+ Potem go już nie było, ponieważ Bóg go zabrał.+ 25  A Metuszelach żył sto osiemdziesiąt siedem lat. Potem został ojcem Lamecha.+ 26  I po zrodzeniu Lamecha żył Metuszelach jeszcze siedemset osiemdziesiąt dwa lata. W tym czasie został ojcem synów i córek. 27  Tak więc wszystkich dni Metuszelacha było ogółem dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć lat; i umarł. 28  A Lamech żył sto osiemdziesiąt dwa lata. Potem został ojcem syna. 29  I nazwał go imieniem Noe,+ mówiąc: „Ten nam przyniesie pocieszenie w naszej pracy i w bólu naszych rąk z powodu ziemi, którą Jehowa przeklął”.+ 30  I po zrodzeniu Noego żył Lamech jeszcze pięćset dziewięćdziesiąt pięć lat. W tym czasie został ojcem synów i córek. 31  Tak więc wszystkich dni Lamecha było ogółem siedemset siedemdziesiąt siedem lat; i umarł. 32  A Noe osiągnął wiek pięciuset lat. Potem Noe został ojcem Sema,+ Chama+ i Jafeta.+

Przypisy