Rodzaju 23:1-20

23  A życie Sary trwało sto dwadzieścia siedem lat. To były lata życia Sary.+  I umarła Sara w Kiriat-Arba,+ czyli w Hebronie,+ w ziemi Kanaan,+ i Abraham przyszedł, by lamentować nad Sarą i ją opłakiwać.  Potem Abraham, wstawszy, odszedł od swej zmarłej i odezwał się do synów Heta,+ mówiąc:  „Jestem wśród was przybyszem i osiedleńcem.+ Dajcie mi u was na własność grobowiec, żebym mógł pogrzebać swą zmarłą sprzed mego oblicza”.+  Wtedy synowie Heta odpowiedzieli Abrahamowi, mówiąc do niego:  „Posłuchaj nas, mój panie.+ Jesteś pośród nas naczelnikiem Bożym.+ Pogrzeb swoją zmarłą w najwspanialszym z naszych grobowców.+ Żaden z nas nie odmówi ci swego grobowca, by uniemożliwić pogrzebanie twej zmarłej”.+  Wówczas Abraham wstał i pokłonił się tamtejszym mieszkańcom,+ synom Heta,+  i powiedział do nich, mówiąc: „Jeśli wasze dusze zgadzają się, bym pogrzebał swą zmarłą sprzed mego oblicza, to posłuchajcie mnie i wstawcie się za mną u Efrona, syna Cochara,+  żeby mi dał jaskinię Machpela,+ która należy do niego i która się znajduje na skraju jego pola. Niech za pełną miarę srebra da mi ją u was w posiadanie na grobowiec”.+ 10  Efron zaś siedział wśród synów Heta. Toteż Efron Hetyta+ odpowiedział Abrahamowi, tak iż słyszeli to synowie Heta oraz wszyscy, którzy wchodzili do bramy miasta:+ 11  „Nie, panie mój! Posłuchaj mnie. Daję ci to pole i daję ci jaskinię, która jest na nim. Daję ci to na oczach synów mego ludu.+ Pogrzeb swoją zmarłą”. 12  Wtedy Abraham pokłonił się tamtejszym mieszkańcom, 13  a do Efrona rzekł, tak iż słyszeli to tamtejsi mieszkańcy: „Tylko jeśli ty... nie, posłuchaj mnie! Dam ci za pole określoną ilość srebra. Weź je ode mnie,+ żebym mógł tam pogrzebać swoją zmarłą”. 14  Wówczas Efron odpowiedział Abrahamowi, mówiąc do niego: 15  „Panie mój, posłuchaj mnie. Kawałek ziemi wart czterysta srebrnych sykli — cóż to jest między mną a tobą? Pogrzeb więc swoją zmarłą”.+ 16  Toteż Abraham posłuchał Efrona i Abraham odważył Efronowi taką ilość srebra, o jakiej powiedział, tak iż słyszeli to synowie Heta — czterysta srebrnych sykli będących w obiegu wśród kupców.+ 17  W ten sposób potwierdzono, że pole Efrona w Machpela, naprzeciw Mamre, pole i jaskinia znajdująca się na nim oraz wszystkie drzewa, które były na polu+ wokół wszystkich jego granic, przeszły na własność+ 18  Abrahama jako nabyta posiadłość, na oczach synów Heta wśród wszystkich wchodzących do bramy jego miasta.+ 19  I potem Abraham pogrzebał swą żonę, Sarę, w jaskini na polu Machpela, naprzeciw Mamre, czyli w Hebronie, w ziemi Kanaan.+ 20  W ten sposób potwierdzono, że pole i jaskinia, która na nim była, przeszły z rąk synów Heta na własność Abrahama jako posiadłość na grobowiec.+

Przypisy