Rodzaju 15:1-21

15  Po tym wszystkim doszło do Abrama w wizji+ słowo Jehowy, mówiące: „Nie bój się,+ Abramie. Jestem dla ciebie tarczą.+ Twoja nagroda będzie bardzo wielka”.+  Wtedy Abram rzekł: „Wszechwładny Panie, Jehowo, co mi dasz, skoro jestem bezdzietny, a tym, który posiądzie mój dom, jest mąż z Damaszku, Eliezer?”+  I Abram dodał: „Oto nie dałeś mi żadnego potomstwa+ i dziedziczy po mnie syn+ z mojego domostwa”.  Lecz oto doszło do niego słowo Jehowy następującej treści: „Nie ten człowiek będzie dziedziczył po tobie, lecz ten, który wyjdzie z twojego wnętrza, będzie po tobie dziedziczył”.+  Potem wyprowadził go na zewnątrz i rzekł: „Spójrz, proszę, na niebiosa i policz gwiazdy, jeśli potrafisz je policzyć”.+ I odezwał się do niego: „Takie będzie twoje potomstwo”.+  I uwierzył Jehowie;+ a on zaczął poczytywać mu to za prawość.+  Potem rzekł jeszcze do niego: „Jam jest Jehowa, który cię wyprowadził z Ur Chaldejczyków, by dać ci tę ziemię, abyś ją wziął w posiadanie”.+  Ten odrzekł: „Wszechwładny Panie, Jehowo, po czym poznam, że ją posiądę?”+  On zaś mu powiedział: „Weź dla mnie trzyletnią jałówkę i trzyletnią kozę, i trzyletniego barana oraz turkawkę i gołąbka”.+ 10  Wziął więc sobie je wszystkie i porozcinał na dwie części, i każdą ich część położył naprzeciw drugiej, ale ptaków nie porozcinał.+ 11  I do tych ciał zaczęły się zlatywać ptaki drapieżne,+ lecz Abram je odpędzał. 12  Kiedy słońce chyliło się ku zachodowi, Abram zapadł w głęboki sen+ i oto ogarniała go przerażająco wielka ciemność. 13  A on przemówił do Abrama: „Wiedz z całą pewnością, że twoje potomstwo będzie osiadłym przybyszem w nie swojej ziemi+ i będą musieli im służyć, ci natomiast będą ich dręczyć przez czterysta lat.+ 14  Ale ja osądzam naród, któremu będą służyć,+ i potem wyjdą z wielkim dobytkiem.+ 15  Ty zaś w pokoju pójdziesz do swych praojców; zostaniesz pogrzebany w późnej starości.+ 16  Lecz w czwartym pokoleniu tu powrócą,+ gdyż jeszcze się nie dopełniła wina Amorytów”.+ 17  Słońce właśnie zachodziło i nastała gęsta ciemność, a oto dymiący piec i ognista pochodnia, która przesuwała się między tymi częściami.+ 18  W owym dniu Jehowa zawarł z Abramem przymierze,+ mówiąc: „Twojemu potomstwu dam tę ziemię,+ od rzeki egipskiej aż do wielkiej rzeki, rzeki Eufrat:+ 19  Kenitów+ i Kenizzytów, i Kadmonitów, 20  i Hetytów,+ i Peryzzytów,+ i Refaitów,+ 21  i Amorytów, i Kananejczyków, i Girgaszytów, i Jebusytów”.+

Przypisy