Rodzaju 14:1-24

14  A za dni Amrafela, króla Szinearu,+ Ariocha, króla Ellasaru, Kedorlaomera,+ króla Elamu,+ i Tidala, króla Goim,+  toczyli oni wojnę z Berą, królem Sodomy,+ i z Birszą, królem Gomory,+ Szinabem, królem Admy,+ i Szemeberem, królem Ceboim,+ i z królem Beli (czyli Coaru).+  Ci wszyscy pomaszerowali jako sprzymierzeńcy+ ku nizinie Siddim,+ to jest ku Morzu Słonemu.+  Dwanaście lat służyli Kedorlaomerowi, lecz w trzynastym roku się zbuntowali.  A w roku czternastym przybył Kedorlaomer, jak również królowie, którzy z nim byli, i zadali klęskę Refaitom w Aszterot-Karnaim+ i Zuzytom w Ham, i Emitom+ w Szawe-Kiriataim,  i Chorytom+ na ich górze Seir,+ aż do El-Paran,+ które jest na skraju pustkowia.  Potem zawrócili i przybyli do En-Miszpat, czyli Kadesz,+ i pobili całe pole Amalekitów,+ a także Amorytów,+ którzy mieszkali w Chacacon-Tamar.+  Wtedy wyruszył król Sodomy oraz król Gomory i król Admy, i król Ceboim, i król Beli (czyli Coaru) i ustawili się w szyku do bitwy z nimi na nizinie Siddim,+  z Kedorlaomerem, królem Elamu, i Tidalem, królem Goim, i Amrafelem, królem Szinearu, i Ariochem, królem Ellasaru;+ czterech królów przeciwko pięciu. 10  A na nizinie Siddim+ było wiele dołów z asfaltem;+ i królowie Sodomy oraz Gomory+ rzucili się do ucieczki, i powpadali w nie, ci zaś, którzy pozostali, uciekli w górzystą okolicę.+ 11  Wówczas zwycięzcy zabrali cały dobytek Sodomy i Gomory oraz całą ich żywność i odeszli.+ 12  Zabrali też Lota, syna brata Abramowego, i jego dobytek i udali się w dalszą drogę. Mieszkał on wtedy w Sodomie.+ 13  Potem przybył pewien uciekinier i opowiedział to Abramowi Hebrajczykowi.+ Obozował on wtedy między wielkimi drzewami Mamrego Amoryty,+ brata Eszkola i brata Anera;+ a byli oni sprzymierzeńcami Abrama. 14  Tak więc Abram usłyszał, że jego brat został uprowadzony do niewoli.+ Wtedy zebrał swoich wyćwiczonych ludzi,+ trzystu osiemnastu niewolników urodzonych w jego domu,+ i ruszył w pościg aż do Dan.+ 15  A w nocy porozdzielał przeciw nim swe siły,+ on i jego niewolnicy, i tak ich pobił, i ścigał ich aż do Choby, która jest na północ od Damaszku. 16  I odzyskał cały dobytek,+ a także odzyskał Lota, swego brata, i jego dobytek oraz kobiety i lud.+ 17  A gdy już wracał po rozgromieniu Kedorlaomera oraz królów, którzy z nim byli, do niziny Szawe, to jest niziny królewskiej,+ wyszedł mu naprzeciw król Sodomy. 18  Melchizedek+ zaś, król Salem,+ wyniósł chleb i wino;+ był on kapłanem Boga Najwyższego.+ 19  Wówczas go pobłogosławił i rzekł: „Błogosławiony niech będzie Abram przez Boga Najwyższego,+Twórcę nieba i ziemi;+ 20  i błogosławiony niech będzie Bóg Najwyższy,+który wydał twych ciemięzców w twoją rękę!”+ Wtedy Abram dał mu dziesięcinę ze wszystkiego.+ 21  Następnie król Sodomy rzekł do Abrama: „Daj mi dusze,+ lecz dobytek weź dla siebie”. 22  Na to Abram rzekł do króla Sodomy: „Podnoszę rękę, przysięgając+ na Jehowę, Boga Najwyższego, Twórcę nieba i ziemi, 23  że nic nie wezmę z tego, co twoje, od nitki aż do rzemyka od sandałów,+ żebyś nie mógł powiedzieć: ‚To ja wzbogaciłem Abrama’. 24  Dla mnie nic!+ Tylko to, co młodzieńcy już zjedli, a także dział mężów, którzy poszli ze mną, Anera, Eszkola i Mamrego+ — ci niech wezmą swój dział”.+

Przypisy